Rregullime për Emoji

Përshkrim

Aktivizoni, ose çaktivizoni shndërrim emoxhish shpejt e shpejt përmes një mundësie.

Kur e çaktivizoni këtë mundësi, Rregullime Emoxhish e ndal shndërrimin e emotikoneve ASCII, bie fjala, :) apo :D në figura, për çfarëdo instalimi WordPress. Kjo shtojcë parandalon gjithashtu ndryshimin e emoxhive të njëmendta në figura Twemoji (Twitter). Këtë e arrin duke gequr disa programthe parazgjedhjet WordPress.

Mundësinë mund ta gjeni te “Rregullime > Shkrim” (/wp-admin/options-writing.php).

Kjo shtojcë nuk pengon depozitimin dhe shfaqjen në sajtin tuaj të emoxhive të njëmendtë (dhënë përmes një tastiere emoxhish).

Si parazgjedhje, shndërrimi i emoxhive është i aktivizuar

E shkrova këtë shtojcë me një mjedis si WordPress.com-i në mendje, për t’u dhënë përdoruesve një mundësi pa anashkaluar sjelljen standarde të WordPress-it.

Këtë sjellje mund ta ndryshoni përmes filtrit cw_emoji_overrides. Për udhëzime, referojuni kodit.

Bën më tepër se sa “Çaktivizo Emoxhi”

Rregullime Emoxhish ndreq gjithashtu probleme me Kodim Shkronjash në sajte instaluar fillimisht me WP 4.2 ose më të hershëm. Dhe kjo shtojcë heq, siç duhet, shndërrmin e emoxhive që nga fusha e përgjegjësit, për shembull, pre titujsh postimesh.

Përkthim

Mund të jepni ndihmesë duke përkthyer Rregullime Emoxhish përmes anështyllës në këtë faqe.

Instalim

 1. Instaloni Rregullime Emoji-sh ose që nga lista e shtojcave te WordPress.org, ose duke i ngarkuar kartelat te shërbyesi juaj.
 2. Ose Aktivizojeni këtë shtojcë për Rrjetin, ose aktivizojeni për një sajt të vetëm.
 3. Tani emoji-it mund t’i çaktivizoni që nga menuja e përgjegjësit, nën wp-admin/options-writing.php.
 4. Kaq qe! Shijojeni!

PBR

Si t’i çaktivizoj emoxhit, si parazgjedhje

Mund ta sendërtoni këtë filtër për të arritur që:

add_filter( 'cw_emoji_overrides', function( $overrides ) {
  $overrides['default'] = '0'; // Set disabled by default.
  return $overrides;
} );

Shqyrtime

29 Gusht, 2022
I tried another plugin that has more than 70k installation, but it didn’t work for some reason it was converting the emoji to svg, but this plugin solved my problem smoothly, thank you
16 Maj, 2021
Finally a plugin that really works with 5.7.2 😀 Thank you!
28 Dhjetor, 2018
i had problems, that some smileys were shown as broken characters, after i’ve deactivated emoticons in general via functions.php. this plugin fixes the issue, all smileys are now shown as they should, as plain text. perfect 🙂
6 Shkurt, 2017
In IE11, my page stopped loading at the WP emoji settings script. Installing this plugin and disabling emojis solved my problem. Thanks.
30 Dhjetor, 2016
This is the perfect replacement to the “Disable Emojis” plugin that stopped disabling the emojis altogether… thank you!!! 😀
Lexojini krejt 11 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Rregullime për Emoji” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Rregullime për Emoji” është përkthyer në 9 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Rregullime për Emoji” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

2.0.0

 • U rishkrua, për funksionim më të mirë.
 • Tanimë lyp PHP 7.2 ose të mëvonshëm.
 • Tanimë lyp WP 5.5 ose të mëvonshëm, ngaqë shton teste që duan mbulim të PHP-së.
 • Janë ndryshuar krejt emrat e funksioneve dhe klasave, për të shkak të shtimit të paraprirjes së emrave, nga kjo rrodhi edhe ndryshimi i numrit të versionit.
 • U shtua filtri cw_emoji_overrides, pranon matrica [ 'default' => string 1|0, 'force_support' => ?bool ].
 • U hoq filtri ngatërrues the_emoji_options.
 • U ndryshua etiketa e mundësisë, nga “Aktivizoni mbulim emoxhish” në “Aktivizoni shndërrim emoxhish”: kjo shtojcë parandalon shndërrimin, nuk parandalon depozitim dhe shtypje emoxhish faktike.

1.2.0

 • Tanimë hiqet si duhet programthi i pikasjes dhe stilet, prej krejt skenave të përgjegjësit.
 • Tanimë lyp PHP 5.6 ose të mëvonshëm.
 • Testuar me versione deri WP 6.0.

1.1.1

 • E provuar deri me WP 4.9.

1.0.10

 • U ndreq: Kur përdorej gabimisht filtri the_emoji_options, do të shfaqej një njoftim PHP në çdo ngarkim faqeje.
 • U ndreq: U përditësuan lidhje licence te kartela Readme dhe ajo e licencës.
 • U ndreq: Gabimi shkrimi te kartela Readme.

1.0.9

 • U përmirësua: Sanitarizim i përgjithshëm (standarde VIP te WordPress.com).
 • Ndryshim: Funksioni i ngarkimit të klasës ruan në fshehtinë edhe filtrin brenda vetes.
 • U përditësua: kartela POT.
 • U hoqën: kartela përkthimi në holandisht, këto tani furnizohen përmes WordPress.org-ut.
 • Tjetër: U pastrua kod.
 • Shënim: Licenca e shtojcës u përmirësua nga GPLv2+ në GPLv3.

1.0.8

 • Improved: (performance) Saving Writing Settings no longer casts the Emoji Setting to an 1 or 0 string when it’s already an 1 or 0 string.
 • Improved: (performance) Removed boolean type casting on a boolean if statement.
 • Tjetër: Përshkrimi i kësaj shtojve te faqja e aktivizimit është shumë më i shkurtër.

1.0.7

 • Shënim: Me më shumë se 1000 orë përvoje ekstra në programim PHP, e kam përditësuar këtë shtojcë sipas standardeve më të reja të kodimit në WordPress dhe PHP.
 • U shtua: Përputhshmëri me përkthimet në WordPress.org.
 • Added: Local PHP option caching.
 • Added: Class caching.
 • U shtua: Filtër i ri. Shihni “Shënime të Tjera” te faqja e kësaj shtojce.
 • U shtua: Kartelë përkthimi POT.
 • U ndryshua: Përkatësia e përkthimit të shtojcës.
 • U përditësua: Kartela përkthimesh.
 • Improved: The defaults filter is now always cast to an array.
 • U përmirësua: U zvogëlua sasia e kujtesës që përdor shtojca.
 • U bënë ca pastrime në kod.

1.0.6

 • U ndreq: Sinjalizim PHP kur ruhen mundësi në instalime WP të vjetra.
 • U ndryshua: U përmirësua efikasiteti i shtojcës.
 • E provuar deri te WP 4.4.0

1.0.5

 • Ndreqje: Instalime të reja të WordPress-it (4.3 e sipër) nuk e kanë mundësinë e çaktivizimit të emotikoneve. Ata të deri para tani kanë kodim të pasaktë shkronjash për shkurtime emotikonesh, bie fjala, për 🙂 dhe :D, kur emoxhit janë të çaktivizuara. Prandaj, kur çaktivizoni emoxhit, do të çaktivizohen edhe emotikonet.
 • Përmirësim: Kur çaktivizohen emoxhit, do të çaktivizohet edhe rregullimi për emotikone, për të pasqyruar nga ana pamore funksionimin e kësaj shtojce.

1.0.4

 • Kjo shtojcë tani mbulon PHP 5.2 e sipër.

1.0.3

 • Tani heq siç duhet programthe nga faqet e përgjegjësit.

1.0.2

 • U ndreq përparësia e thirrjes së mundësisë.

1.0.1

 • U ndreq HTML te faqja e mundësive.
 • U shtua filtri the_emoji_options.

1.0.0

 • Hedhja Fillestare Në Qarkullim