Rregullime për Emoji

Përshkrim

Rregullime për Emoji

Thjesht aktivizoni ose çaktivizoni emoji-t përmes një mundësie

Mundësia gjendet te “Rregullime -> Shkrim” (/wp-admin/options-writing.php).

Punon si në rrjete shumësajtësh, ashtu edhe në sajte njësh.

E aktivizuar si parazgjedhje
Kjo shtojcë është shkruar për WordPress Multisite, me një mjedis si ai i WordPress.com-it në mendje.

Për këtë arsye, dëshirojmë t’u japim përdoruesve përdorshmëri të plotë dhe të shkëlqyer, me sa më pak punë formësimi.
Nëse një përdorues dëshiron t’i çaktivizojë emoji-t për sajtin e vet, këtë mund ta bëjë fare thjesht që nga pulti i sajtit.

Kjo shtojcë ndreq gjithashtu Kodim jo të saktë Shkronjash në instalime WordPress të kryer para versionit 4.3.0, kur emoji-t janë të çaktivizuar.

Përkthim

Përkthimet tuaja mund t’i parashtroni përmes anështyllës te kjo faqe.

Filtra

Ka dy filtra për këtë shtojcë,
Njëri filtër e çaktivizon shtojcën plotësisht, filtri tjetër ndryshon rregullimet parazgjedhje për Rregullime Emoji.

Shtoni te kartela functions.php e temës suaj, ose e gjedhes suaj, ose te një shtojcë më vete, cilindo prej këtyre funksioneve për filtrim.

//* Prevent the plugin from loading
add_action( 'plugins_loaded', 'my_emoji_settings_disable', 4 );
function my_emoji_settings_disable() {
  add_filter( 'cw_emoji_settings_load', '__return_false' );
}

//* Modify Default Emoji settings, example
add_filter( 'the_emoji_options', 'my_default_emoji_settings' );
function my_default_emoji_settings( $options ) {

  // Set this to 1 or 0 to enable or disable Emoji output by default. Great for multisite installations.
  // Default is 1.
  $options['default'] = '0';

  return $options;
}

//* Override the emoji setting and disable output, example
add_filter( 'the_emoji_options', 'my_disable_emoji' );
function my_disable_emoji( $options ) {
  // Set this to true to disable emoji output anyway regardless of other settings. Set to false to rely on the option in the Writing Settings page.
  // Default is false
  // Example: Disable emojis on home page regardless of settings.
  $options['disable'] = true;

  return $options;
}

//* Override the emoji setting and enable output, example
add_filter( 'the_emoji_options', 'my_postpage_emoji_function' );
function my_postpage_emoji_function( $options ) {
  // Set this to true to enable emoji output anyway. Set to false to rely on the option in the Writing Settings page.
  // Default is false
  // Example: Enable emoji's on Post type pages regardless of settings.
  $options['enable'] = true;

  return $options;
}

Instalim

 1. Instaloni Rregullime Emoji-sh ose që nga lista e shtojcave te WordPress.org, ose duke i ngarkuar kartelat te shërbyesi juaj.
 2. Ose Aktivizojeni këtë shtojcë për Rrjetin, ose aktivizojeni për një sajt të vetëm.
 3. Tani emoji-it mund t’i çaktivizoni që nga menuja e përgjegjësit, nën wp-admin/options-writing.php
 4. Kaq qe! Shijojeni!

Shqyrtime

29 Gusht, 2022
I tried another plugin that has more than 70k installation, but it didn't work for some reason it was converting the emoji to svg, but this plugin solved my problem smoothly, thank you
16 Maj, 2021
Finally a plugin that really works with 5.7.2 😀 Thank you!
28 Dhjetor, 2018
i had problems, that some smileys were shown as broken characters, after i've deactivated emoticons in general via functions.php. this plugin fixes the issue, all smileys are now shown as they should, as plain text. perfect 🙂
6 Shkurt, 2017
In IE11, my page stopped loading at the WP emoji settings script. Installing this plugin and disabling emojis solved my problem. Thanks.
30 Dhjetor, 2016
This is the perfect replacement to the "Disable Emojis" plugin that stopped disabling the emojis altogether... thank you!!! 😀
29 Dhjetor, 2016
Allows to clean up the HTML of my themes. Two + for an option to turn it back on and seamless integration.
Lexojini krejt 10 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Rregullime për Emoji” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Rregullime për Emoji” është përkthyer në 9 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Rregullime për Emoji” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.2.0

 • Tanimë hiqet si duhet programthi i pikasjes dhe stilet, prej krejt skenave të përgjegjësit.
 • Tanimë lyp PHP 5.6 ose të mëvonshëm.
 • Tested up to WP 6.0.

1.1.1

 • E provuar deri me WP 4.9.

1.0.10

 • U ndreq: Kur përdorej gabimisht filtri the_emoji_options, do të shfaqej një njoftim PHP në çdo ngarkim faqeje.
 • U ndreq: U përditësuan lidhje licence te kartela Readme dhe ajo e licencës.
 • U ndreq: Gabimi shkrimi te kartela Readme.

1.0.9

 • U përmirësua: Sanitarizim i përgjithshëm (standarde VIP te WordPress.com).
 • Changed: The class loader function caches the filter within as well.
 • U përditësua: kartela POT.
 • U hoqën: kartela përkthimi në holandisht, këto tani furnizohen përmes WordPress.org-ut.
 • Tjetër: U pastrua kod.
 • Shënim: Licenca e shtojcës u përmirësua nga GPLv2+ në GPLv3.

1.0.8

 • Improved: (performance) Saving Writing Settings no longer casts the Emoji Setting to an 1 or 0 string when it’s already an 1 or 0 string.
 • Improved: (performance) Removed boolean type casting on a boolean if statement.
 • Tjetër: Përshkrimi i kësaj shtojve te faqja e aktivizimit është shumë më i shkurtër.

1.0.7

 • Shënim: Me më shumë se 1000 orë përvoje ekstra në programim PHP, e kam përditësuar këtë shtojcë sipas standardeve më të reja të kodimit në WordPress dhe PHP.
 • U shtua: Përputhshmëri me përkthimet në WordPress.org.
 • Added: Local PHP option caching.
 • Added: Class caching.
 • U shtua: Filtër i ri. Shihni “Shënime të Tjera” te faqja e kësaj shtojce.
 • U shtua: Kartelë përkthimi POT.
 • U ndryshua: Përkatësia e përkthimit të shtojcës.
 • U përditësua: Kartela përkthimesh.
 • Improved: The defaults filter is now always casted to array.
 • U përmirësua: U zvogëlua sasia e kujtesës që përdor shtojca.
 • U bënë ca pastrime në kod.

1.0.6

 • U ndreq: Sinjalizim PHP kur ruhen mundësi në instalime WP të vjetra.
 • U ndryshua: U përmirësua efikasiteti i shtojcës.
 • E provuar deri te WP 4.4.0

1.0.5

 • U ndreq: Instalimet e WordPress-it të ri (nga 4.3 e sipër) nuk përmbajnë mundësinë e çaktivizimit të emotikoneve. Kjo shpie në kodim të pasaktë shenjash për shkurtime që përfaqësojnë emotikone, të tillë si 🙂 dhe :D. Për këtë arsye, funksioni i kodimit të shenjave do të hiqet si i tërë, nëse zgjidhet çaktivizim emoji-sh.
 • U ndreq: Instalimet e WordPress-it të vjetër, pas WordPress 4.3 e sipër do t’i çaktivizojnë vetvetiu emoji-t, në rast se mbulimi i Emoji-ve është i çaktivizuar për të njëjtën arsye si më sipër. Kjo vlen vetëm për pasi përditësohet faqja për herë të parë.

1.0.4

 • Kjo shtojcë tani mbulon PHP 5.2 e sipër

1.0.3

 • Tani hiqen si duhet programthe nga faqet admin

1.0.2

 • U ndreq përparësia e thirrjes së mundësisë

1.0.1

 • U ndreq html në faqen e mundësive
 • U shtua filtri ‘the_emoji_options’, për më tepër të dhëna dhe rreth përdorimit lexoni “Shënime të Tjera”

1.0.0

 • Hedhja Fillestare Në Qarkullim