Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

distance-avtodispetcher.ru

Përshkrim

The plugin is designed for laying road route between the cities of Russia and major European cities. Russian language only.

Instalim

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

There are two work modes:

Simple mode (this is default): calculation results are shown on Avtodispetcher.Ru after form submit. Field’s autocomplete does not work.

Advanced mode: calculation results are displayed on your site. Field’s autocomplete does work. Stylized link “powered by” is displayed in widget sidebar.

You can switch this modes on Settings > Distance Calculator Settings page.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“distance-avtodispetcher.ru” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues