Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Child pages as boxes with title,content and image

Përshkrim

 1. This plugin Set the list of child pages as square boxes in parent page.
 2. You need to select Parent page under Page attributes in child page
  —>Add New page –>select your parent page for child page under page attributes.
 3. By using [wpb_childpages] you can see the child pages in the parent page
 4. Paste the above short code in your parent page,then you will get the child pages into parent page
 5. In template:
  Please let us know if you have any queries regarding this plugin, Please contact: touchwithsridhar@gmail.com

Instalim

 1. Unzip the package, and upload childpages to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Child pages as boxes with title,content and image” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues