Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Disable WP Revisions

Përshkrim

“Disable WP Revisions” is a small plugin that completelly removes the revision functionality from WordPress. Any content saved will not create anymore an extra copy of its previous state. This plugin will start working as soon as you activate it.

Features

  • Removes the revision functionality from WordPress

Instalim

The Plugin can be installed in two ways.

Manual instalation

  1. Download and upload the plugin files to the /wp-content/plugins/disable-wp-revisions directory from the WordPress plugin repository.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress admin.

WordPress interface instalation

  1. Open the plugin Interface in the wordpress admin and click on “Add new”.
  2. In the Search box enter “Disable WP Revisions” and hit Enter.
  3. Click on “Install” to install the plugin.
  4. Activate the plugin.

PBR

Where is the configuration?

This plugin will start working as soon as you activate it. There is no need to configure it.

Why It doesnt work?

If you have defined the value elsewhere the plugin wont work to avoid errors.

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Disable WP Revisions” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues