Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Disable WP Block Editor

Përshkrim

By installing this plugin in the WordPress editor page and Post back to normal and the problems instruments (Visual Composer) is solved.

Instalim

  1. Go to Plugins and click Add New
  2. Search for “Disable Editor WordPress 5”
  3. and click install

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Disable WP Block Editor” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues