Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Disable Plugins, Themes and Core Updates

Përshkrim

This plugin disable plugins, themes and core updates for WordPress and also the notifications.

It’s very important that you keep your WordPress theme, core and plugins up to date. If you don’t, your blog or website could
be susceptible to security vulnerabilities or performance issues.

If you use this plugin, make sure you keep yourself up to date with new releases of your active WordPress version, plugins
and themes and update them as new versions are released (simply by deactivating this plugin for a short time).

Foto ekrani

Instalim

  1. Download the plugin and unzip it.
  2. Upload the folder disable-wp-updates/ to your /wp-content/plugins/ folder.
  3. Activate the plugin from your WordPress admin panel.

PBR

What can i do if i want to be up to date with the latest releases ?

Deactivating the plugin you can see the updates for the plugins, themes and wordpress in the “Updates” panel from WordPress Dashboard

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Disable Plugins, Themes and Core Updates” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues