Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Customer Loyalty for WooCommerce

Përshkrim

Use the Customer Loyalty for WooCommerce plugin to retain customers by rewarding them for their repeat purchase behavior.

Rewards Card

CLWC has a Rewards Card setting that “punches” your customers virtual Rewards Card and creates a coupon code after a specific amount of “punches” have occured.

Rewards Card Features

 • Title, Text & Image customization
 • Coupon amount
 • Coupon type (flat rate, percentage)
 • Coupon prefix

Loyalty Points

CLWC also has settings for a Loyalty Points system, giving your customers points for completing a set of predefined tasks:

Loyalty Points Features

 • Minimum points required to redeem
 • Set the coupon amount when points are redeemed
 • Set points for registration
 • Set points for order completion
 • Set points per dollar spent

Customer retention

Using a plugin like Customer Loyalty for WooCommerce increases the likelihood of repeat business, which means you make more money while making happier customers!

Foto ekrani

 • CLWC admin settings – Rewards Card
 • CLWC admin settings – Loyalty Points
 • CLWC Rewards Card – customer reward notice order details
 • CLWC customer dashboard – what the customer sees when viewing the Customer Loyalty page
 • CLWC user settings – Edit a user’s rewards card and loyalty points

Instalim

 1. In your dashboard, go to Plugins -> Add New
 2. Search for Customer Loyalty for WooCommerce and install this plugin
 3. Go to Settings -> Permalinks and re-save the page
 4. Pat yourself on the back for a job well done 🙂

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Customer Loyalty for WooCommerce” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.3

 • Added new French translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-fr_FR.po
 • Updated Italian translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-it_IT.po
 • WordPress Coding Standards code updates based on Codacy report throughout multiple files in the plugin
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.2.2

 • Added new Italian translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-it_IT.po

1.2.1

 • Added clwc_redeem_points_coupon_args filter in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Bugfix wc_get_cart_url function for redeem points redirect url in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php

1.2

 • Added clwc_customer_coupons_args filter in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated cart redirect URL to use wc_get_cart_url in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated cart redirect to not use exit which was causing headers already sent messages in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.1

 • Added calculation type setting for loyalty points in admin/clwc-admin-settings.php
 • Added calculation type helper function in includes/clwc-helper-functions.php
 • Updated money spent calculation to include the admin calculation type setting in admin/clwc-earning-loyalty-points.php
 • Updated $woocommerce->show_messages to wc_print_notices in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated text strings for localization in languages/clwc.pot
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.0

 • Initial release