Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Custom-Single

Përshkrim

This plugin enables themes to specify a different single.php template based on post category. As posts can have multiple categories assigned, it uses the following to select which possible custom template to use:

1) Categories directly assigned
— Check for extant single-CATEGORYID.php files and prioritize based on category order
2) Parents of categories
— Parents are checked based on category order of the directly assigned categories.

Note, the above assumes that there’s a category order plugin installed. If the categories are NOT in a specific order AND there are multiple categories assigned per post then the template selection will be left up to the server. Naturally, if there is only category assigned per post (or only one possible template per post), then there will be no issue.

Requirements

Instalim

  1. Upload the folder Custom-Single to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Create customized single.php template files as desired.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Custom-Single” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1.0.0 (2013-10-09)

  • Initial Release