Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Custom Category Templates

Përshkrim

Just like the way you can create custom page templates, this plugin enables you to build category archive templates by adding this bit to the top of your file:

<?php
/**
 * Category Template: Grid
 */
?>

and when you’re adding or editing categories, you can choose the desired template file.

This plugin is maintained solely for backward compatibility. Try the new Custom Taxonomy Templates instead, it supports all taxonomies and also uses the new term meta feature in WP 4.4.

Foto ekrani

  • Assigning custom templates to categories

Instalim

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress
  3. Shijojeni!

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
Thanks for plugin. For WPML sites there will be problem, because of WPML bug https://wpml.org/forums/topic/category-templates-issue/ We resolved it by adding 11 priority in add_filter( ‘category_template’, array( $this, ‘category_template’ ), 11 );
Lexojini krejt 6 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Custom Category Templates” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.2.1

  • Fix PHP notices
  • i18n support

0.2

  • Implementation of new WP_Theme API
  • Fixed a bug concerning body class output. Thanks @Sith Lord Goz!
  • Added delete_option method