Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Comment Reply Notification

Përshkrim

When a reply is made to a comment the user has left on the blog, an e-mail shall be sent to the user to notify him of the reply. This will allow the users to follow up the comment and expand the conversation if desired.

Detail information: http://theme10.com/comment-reply-notification/

中文介绍: http://fairyfish.net/2008/11/03/comment-reply-notification/

Instalim

  1. Upload the folder comment-reply-notification to the `/wp-content/plugins/` directory
  2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress
  3. Navigate to Manage > Setting > Comment Reply Notification to configure the plugin.

PBR

Installation Instructions
  1. Upload the folder comment-reply-notification to the `/wp-content/plugins/` directory
  2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress
  3. Navigate to Manage > Setting > Comment Reply Notification to configure the plugin.

Shqyrtime

16 Mars, 2017
This has been my most loved plugins and for years I had no problems. Until today. Commenters got a fatal error message when attempting to leave a comment. This plugin was the cause. I'm sorry to leave but I'm switching to a different plugin for emailing commenters on my blog.
Lexojini krejt 7 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Comment Reply Notification” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1.4 2010-10-13 tk (by thomas) : the e-mails are now sent even when the reply is posted from dashboard

1.2 2009-02-18 fix the problem with WP 2.7 paged comments.

1.0 2008-12-19 inition version