Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Color Widgets

Përshkrim

It helps in overriding the default template colors so that each text widget is unique in appearance.

Instalim

Install as a plugin, then go to Widgets for settings.

PBR

What to add in the settings ?

Follow the following general rules for all widget settings :-
1) Color should be added in hex preceded by a hash, example #FF0000
2) Width, Margin and Padding should be added by a value succeeded by px, example 5px

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Color Widgets” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

Initial Release 1.0