Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Code Snippets Tags

Përshkrim

In Code Snippets version 2.0 or later, tags functionality is built in and this plugin is redundant

Adds support to the Code Snippets WordPress plugin for adding tags to snippets. Requires Code Snippets 1.8 or later.

You can assign tags to snippets using an interactive UI when editing or adding a new snippet. Then, you can filter snippets by tag on the snippets table, or see what tags are assigned to a particular snippet with a glance at the new table column. Tags are stored in your database and can be exported and imported along with the other snippet data.

Contribute to the plugin development on GitHub.

Foto ekrani

 • The tags column in the snippets table
 • Filtering snippets based on tag
 • Editing a snippet’s tags

Instalim

This plugin extends the functionality of Code Snippets, and requires Code Snippets version 1.8 or greater to be installed in order to work.

Automatic installation

 1. Log into your WordPress admin
 2. Click Plugins
 3. Click Add New
 4. Search for Code Snippets Tags
 5. Click Install Now under “Code Snippets Tags”
 6. Activate the plugin

Manual installation

 1. Download the plugin
 2. Extract the contents of the zip file
 3. Upload the contents of the zip file to the wp-content/plugins/ folder of your WordPress installation
 4. Activate the “Code Snippets Tags” plugin from ‘Plugins’ page.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Code Snippets Tags” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.2.1

 • Fixed an incorrect filter hook preventing snippet tags from saving

1.2

 • Fixes for Code Snippets 1.8
 • Make sure plugin cannot be loaded with an older version of Code Snippets

1.1

 • Tags are now stored in database as comma-separated values – no more serialized arrays!
 • Improved database table creation process (now requires Code Snippets 1.7.1)
 • Added German translation thanks to David Decker
 • Make sure nothing is loaded before main Code Snippets plugin

1.0

 • Added table column to snippets menu
 • Added tags field to single snippet menu
 • Added tag filter dropdown to snippets menu
 • Link tags in table column to relevant tag filter