Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk

Përshkrim

Mbulon: Contact Form 7, Contact Form nga WPForms, Ninja Forms, Gravity Forms, MailChimp, formularë Formidable, WooCommerce, komente dhe formularë kontaktesh JetPack, BuddyPress, bbPress, S2Member, MailPoet, wpDiscuz, çfarëdo formulari WordPress për regjistrime & kontakt dhe tema. Thjesht vëreni në punë dhe harrojini mesazhet e padëshiruar!

No CAPTCHA, no questions, no animal counting, no puzzles, no math and no spam bots. Universal AntiSpam plugin.

Veçori AntiSpam

 1. Ndal komente spam.
 2. Ndal regjistrime spam.
 3. Ndal email-e kontakti spam.
 4. Ndal porosi spam.
 5. Ndal rezervime spam.
 6. Ndal pajtime regjistrime spam.
 7. Ndal pyetësorë dhe anketime të padëshiruar.
 8. Ndal mesazhe të padëshiruar në widget-e.
 9. Ndal të padëshiruara te WooCommerce-i.
 10. Kontrollon dhe heq komente ekzistuese spam dhe përdorues spam.
 11. E përputhshme me përdorues dhe pajisje celulare.
 12. E përputhshme me direktivën Rregullore e Përgjithshme Mbrojtjeje të Dhënash (GDPR) (BE).
 13. Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.
 14. Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm.
 15. Pa Spam – Pa Ndëshkime Nga Google. Jepini një hov SEO-s tuaj.
 16. Anti-Spam & FireWall i përshtatshëm për celularë.
 17. Ndal mesazhe të padëshiruar në Formularë Kërkimi.
 18. Disable comments.

Shqyrtime publike

CleanTalk – Shërbim Anti-Spam Me Bazë Në Re, Për Ta Mbajtur Sajtin Tuaj Larg Robotësh.
NewsWatch Review.

Using CleanTalk on WPLift was a great test as we receive huge amounts of spam.
Oliver Dale, WPLift.com.

I know you have heard of a number of anti-spam plugins. But you must know, the cloud-based ones are the best regarding detection rate. They compare all the content in forms with their own algorithm to find out the legibility.
www.techwibe.com

Merita thelbësore e CleanTalk-ut për mua s’është thjeshtë effikasiteti i shtojcës. Është fakti që CleanTalk funksionon në prapaskenë. Nuk i bën përdoruesit të kalojnë nëpër kontrolle për të parashtuar një koment apo për të plotësuar një formular.
www.kevinmuldoon.com

Provë falas, mandej $8 në vit

CleanTalk është në shtojcë anti-spam që funksionon me shërbimin me pagesë Cloud AntiSpam prej cleantalk.org. Kjo shtojcë, si shërbim https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service.

Mbrojtje antispam për komentet

Native spam protection for WordPress, JetPack comments and any other comment plugins. The plugin moves spam comments to SPAM folder or you can set the option to ban spam comments silently. You can also enable the option in the plugin settings to auto-delete comments from SPAM folder.

Filtër regjistrimesh robotësh mesazhesh të padëshiruar

Filters spam bots on registration forms of WordPress, BuddyPress, bbPress, S2Member, WooCommerce, Profile builder, Login with AJAX and any other registration plugins.

Mbrojtje nga formularë kontaktesh spam

Shtojca është testuar dhe është gati për t’u përdorur për mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar përmes formularësh Formidable, Contact form 7, formularësh JetPack Contact, formularësh Fast Secure Contact, formularësh Ninja, Landing Page Builder, formularësh Gravity, Contact Form nga BestWebSoft, Simple Contact Form Plugin – PirateForms, Visual Form Builder, Formular Kontaktesh nga WebDorado, Email-esh Formulari Kontaktesh, formularësh MW WP, Contact Form nga Jeff Bulllins, Contact Us Form, WCP Contact Form, WPForms Lite, Custom Contact, Formularë, Caldera Forms, Visual Form Builder, Contact Form Clean and Simple, Divi nga Elegant Themes, tema The7 dhe çfarëdo teme tjetër apo formularë vetjakë kontakti, amoForms, Ultimate Form Builder, Contact Bank – Contact Forms Builder, Formularë të krijuar lehtësisht me Smart Forms, formular kontaktesh Usernoise, Contact Form nga Web-Settler, HubSpot Marketing Free QuForm.

Filtër spam-i për WooCommerce

Anti-spam by CleanTalk filters spam registrations and spam reviews for WooCommerce. The plugin is fully compatible with WooCommerce 2.1 and higher.

Filtër antispam për buletine

Anti-spam by CleanTalk filters spam subscriptions for MailPoet, MailChimp, PopupAlly and many other newsletter plugins.

Filtër mesazhesh të padëshiruar për formularë kontakti të temave

The plugin blocks spam emails via any theme (built-in ones included) contact forms. The plugin filters spam emails silently (without any error notices on WordPress frontend) in AJAX forms as well.

Filtër mesazhesh të padëshiruar për bbPress

Mbrojtje kundër spam-it për gjithçka bbPress: kredenciale hyrjesh, regjistrime, forume, subjekte dhe përgjigje.

Filtra të tjerë mesazhesh të padëshiruar

 • Faqe Mbërritje WordPress.
 • WP User Frontend, UserPro.
 • Any WordPress form (checkbox ‘Custom contact forms’).
 • Any submission to the site (checkbox ‘Check all POST data’)

E përputhshme me shtojca fshehtine WordPress

 • W3 Total Cache, Quick Cache, WP Fastest Cache, Hyper Cache, WP Super cache, WP-Rocket dhe çfarëdo shtojce tjetër për fshehtinë.

Kontrolloni komente ekzistuese për spam. Heqje masive komentesh spam. Spastrues komentesh spam

With the help of anti-spam by CleanTalk you can inspect through existing comments to find and quickly delete spam comments at once. To use this function, go to WP Console -> Comments -> Find spam comments.

Kontrolloni përdorues ekzistues për spam. Heqje masive llogarish spam. Spastrues përdoruesish spam

Me ndihmën anti-spam nga CleanTalk mund të vëzhgoni përmes llogarish ekzistuese që të gjeni dhe të fshini kollaj dhe menjëherë përdorues që dërgojnë spam. Për përdorimin e këtij funksioni, kaloni te WP Console -> Përdorues -> Kontrollo për spam. Mundeni edhe të eksportoni në format CVS një listë përdoruesish spam.

Bllokim përdoruesish sipas vendesh

Automatically block comments and registrations from the countries you have set a ban for. This option is useful in cases of manual spam protection and for protection enhancement. If your site is not intended for international audience and you do not expect comments/users from other countries.

Blocking comments by “stop words”

Mund të bllokoni komente që përmbajnë “fjalë të ndaluara” për të thelluar mbrojtjen nga spam-i dhe mesazhe mesazhe me fjalë të ndyra. Mund të shtoni fjalë ose togfjalësha të caktuar.

Private black lists for anti-spam service

Bllokoni automatikisht komente dhe regjistrime prej listës tuaj private të bllokimeve
adresash IP-sh/email-esh. Kjo mundësi ndihmon të forcohet mbrojtja anti-spam kundër një mesazhi të padëshiruar ose të bllokohen komente të padëshiruar prej përdoruesish. Mund të shtoni te lista juaj personale e bllokimeve jo vetëm adresa të caktuara IP, por edhe nënrrjete veçmas.

Private black list for Spam FireWall

Ju lejon të shtoni te Spam FireWall adresa IP individuale dhe nënrrjete.
Bllokon sulme spam prej adresash IP që s’janë përfshirë ende në bazën e të dhënave të SFW-së. Kjo mundësi mund të ndihmojë në bllokim sulmesh HTTP/HTTPS DDoS, SQL, sulme për hyrje me zor dhe çfarëdo tjetër të kryer përmes HTTP/HTTPS. Mund të shtoni te lista juaj personale e bllokimeve jo vetëm adresa të caktuara IP, por edhe nënrrjete veçmas.

Low false/positive rate

This plugin uses multiple anti-spam tests to filter spam bots having as low false/positive rate as possible. Multiple anti-spam tests help to avoid false/positive blocks of the real website visitors even if one of the tests failed.

Sa efektiv është CleanTalk-u?

Bllokimi me saktësi i spam-it s’është gjë e lehtë, por CleanTalk-u ka dëshmuar një shkallë shumë të ulët sinjalizimesh të rreme. Ja një statistikë faktike mbi sinjalizime të rreme për krejt klientët.

 • Regjistrime – 0.007%
 • Komente – 0.001%
 • Formularë kontakti – 0.001%
 • Porosi (WooCommerce) – 0.008%

Statistika u përllogarit më 1 nëntor, 2017, për 1 milion kërkesa.

Si e përmirëson CleanTalk SEO-n për sajtin tuaj?

Pra, e dini tashmë se shpejtësia e sajtit ka ndikim të drejtpërdrejtë në SEO.

CleanTalk works faster than most of the other anti-spam plugins. It is common knowledge that the faster your site loads, the better your customer experience is, the better your SEO will be, and the better your site will convert. Speed is becoming increasingly important in SEO, conversion and user experience. Today, site speed is one of the most important ranking factors on Google. A site that loads slowly will lose visitors and potential revenue.

There are different ways of improving your site’s loading performance. One important parameter for site performance is to install well-developed plugins from a reputable source.

Among anti-spam plugins CleanTalk AntiSpam is one of the fastest. Despite the
large plugin functionality, the developers have optimized the performance of
the plugin so that AntiSpam by CleanTalk is faster than most analogs. This contributes to the cloud service architecture, as all calculations take place in the cloud, not on the server, the server receives the finished result for further action.

https://s.w.org/plugins/cleantalk-spam-protect/screenshot-5.png?r=1288723

Si funksionon CleanTalk-u?

 • Vizitori shkruan një koment ose regjistrohet
 • Anti-Spam by CleanTalk plugin sends action parameters into the CleanTalk cloud
 • Service analyzes the parameters
 • If this is a visitor, the comment will be published. If it’s a spam bot, then CleanTalk blocks this comment or registration.
 • Parameters are written to the spam log which can be viewed in the Control Panel service.

CleanTalk team has been developing a cloud antispam system for five years and has created a truly reliable anti-spam service designed for you to guarantee
your safety.

Regjistër sulmesh për të padëshiruar

Service CleanTalk (this plugin is a client application for CleanTalk anti-spam service) records all filtered comments, registration and other spam attacks in the “Log of spam attacks” and stores the data in the log for up to 45 days. Using the log, you can ensure reliable protection of your website from spam and no false/positive filtering.

Spam FireWall

CleanTalk has an advanced option “Spam FireWall”. Spam FireWall allows blocking the most active spam bots before they get access to your website. It prevents spam bots from loading website pages so your web server doesn’t have to perform all scripts on these pages. Also it prevents scanning of pages of the website by spam bots. Therefore Spam FireWall significantly reduces the load on your web server. Spam FireWall also makes CleanTalk the two-step protection from spam bots. Spam FireWall is the first step and it blocks the most active spam bots. CleanTalk Anti-Spam is the second step and checks all other requests on the website in the moment of submitting comments/registers etc.

Spam FireWall është plotësisht i përputhshëm me shërbimet më popullore VPN.
Gjithashtu, Spam FireWall mbulon krejt motorët e kërkimi, si Google, Bing, Yahoo, Baidu, MSN, Yandex, etj.

Si funksionon Spam FireWall-i?

 • Vizitori hyn në sajtin tuaj.
 • HTTP request data are being checked in the nearly 5.8 million of the identified spam bot IPs.
 • If it is an active spam bot, the bot gets a blank page, if it is a visitor then he receives a normal page. This process is completely transparent for the visitors.

All the CleanTalk Spam FireWall activity is being logged in the process of filtering.

Mbrojtje DDoS nga Spam FireWall

Spam FireWall-i mund të zbusë rrezikun nga sulme HTTP/HTTPS DDoS. Kur një agresor bën kërkesa GET për të sulmuar sajtin tuaj, Spam FireWall-i bllokon krejt kërkesat pre adresash IP të këqija. Sajti juaj i jep agresorit një faqe speciale me përshkrimin e zmbrapsjes së sulmit DDoS, në vend se faqe sajti. Në këtë mënyrë Spam FireWall-i ndihmon të ulet përdorimi i CPU-së në shërbyesin tuaj.

Mbrojtje nga hyrje me zor XML-RPC

Spam FireWall can mitigate XML-RPC brute force attacks. It blocks XML-RPC attacks from bad IP addresses. This helps to prevent bruteforce attacks by a Remote Procedure Call.

No spam comments, no spam registrations, no spam contact emails, no spam trackbacks. CAPTCHA-free anti-spam for WordPress

Spam is one of the most irritating things. Spam rates are increasing every year and conventional anti-spam can no longer handle all spam bots. CleanTalk prevents and automatically blocks spam. You’ll be surprised how effective CleanTalk is in protecting from spam.

Info mbi shtojcën AntiSpam

CleanTalk is an all-in-one antispam solution for WordPress that protects login, comment, contact and WooCommerce forms at once. You don’t need to install separate antispam plugins for each form. It allows your blog to work faster and save resources. After installation you will forget about spam; your CleanTalk plugin will do all the work. You won’t have to deal with spam as CleanTalk does this for you automatically.

CleanTalk is a transparent antispam tool, we provide detailed stats of all incoming comments and logins. You can always be sure that there are no errors. We have developed a mobile app for you to see antispam stats wherever you want.

Kemi zhvilluar antispam-in për WordPress që ju mbron në shkallë maksimale nga robotë spam-i, duke ju lejuar t’ju furnizoni vizitorëve tuaj një formular të thjeshtë dhe të volitshëm komentesh/regjistrimesh pa CAPTCHA dhe puzzles të bezdisshëm që duhen zgjidhur. CleanTalk pikas spam nëpër teste me disa faza, duke lejuar bllokim deri në 99.998% të robotëve spam.
Metoda anti-spam e ofruar nga CleanTalk shmang sikletin e metodave që lypin komunikim të përdoruesit (CAPTCHA, pyetje-përgjigje, etj.), dhe ju ofron vizitorëve të sajtit tuaj një më të rehatshme.

CleanTalk is a premium anti-spam service for WordPress, the plugin works with
our own CleanTalk Cloud Service. Anti Spam by CleanTalk offers a free trial, you can look at the pricing here. We provide anti-spam services at the highest level. To maintain this level we cannot afford to offer a free version of our service, as this will immediately affect the quality of the providing anti-spam protection. Paying for a year of anti-spam service, you save a lot more and receive:

 • Mbrojtje deri në 99.998% nga robotë mesazhesh të padëshiruar.
 • Kursim kohe dhe burimesh.
 • Më shumë regjistrime/komente/vizitorë.
 • Spam protection of the several websites at once in different CMS.
 • Lehtësi në instalim dhe përdorim.
 • Shtim trafiku dhe besnikëri ndaj vizitorëve.
 • Asistencë teknike 24/7.
 • Spastroji statistikat.
 • Spam FireWall.
 • No captcha (reCaptcha), puzzles, etc.
 • Free mobile app to control anti-spam protection on your website.

Veçori shtesë

 • Daily and weekly detailed anti-spam reports: traffic VS spam.
 • Apps for iPhone, Android to control anti-spam service, comments, signups, contacts, traffic and spam stats for the last 7 days.
 • AntiSpam apps for most popular CMS on cleantalk.org.

Si të mbrohen sajtet nga robotë spam-i pa CAPTCHA?

Metoda anti-spam më popullore është CAPTCHA – figura bezdisëse me simbole të kurbuara dhe të pjerrëta, që i paraqiten vizitorit për t’i deshifruar dhe plotësuar te formulari. Supozohet se robotë spam-i s’do t’i kuptojnë dot këto CAPTCHA, ndërsa një vizitor po. CAPTCHA provokon jo pak acarim, por vizitori dëshiron të komentojë, i duhet t’i plotësojë këto simbole kohë pas kohe, duke bërë gabime dhe duke filluar nga e para. Ndonjëherë CAPTCHA na sjell në mendje shkarravina prej kalamau dy vjeç. Për vizitorë me probleme të pari CAPTCHA është një pengesë e pakapërcyeshme. Përdoruesit i urrejnë captcha-t. Captcha për përdoruesit do të thotë “ma shpif”. CAPTCHA të palexueshme ndalin rreth 80% të vizitorëve të sajtit. Pas 2 përpjekjesh të dështuara për deshifrim të CAPTCHA-s, 95% e vizitorëve heqin dorë nga përpjekje të mëtejshme. Me të parë CAPTCHA-n dhe pas dhëniesh gabim, mjaft vizitorë e braktisin sajtin. Kështu, CAPTCHA ndihmon në mbrojtjen nga spam-i si nga robotët, ashtu edhe nga vizitorët e ligjshëm. CAPTCHA nuk është ilaç universal për smap-in. Keni dyshime lidhur me Nevojën për CAPTCHA?

“Ultimately, CAPTCHAs are useless for spam because they’re designed to tell you if someone is ‘human’ or not, but not whether something is spam or not.” Matt Mullenweg

You do not have to work in IT to know what spam is. Besides piles of unwanted email, there are spam bots, or special software programs designed to act as human website visitors that post unwelcome messages over the Internet to advertise dubious services. More often than not spam messages do not even make sense. Similar to bacteria and virus mutations developing antibiotic resistance, spam bots are becoming more resilient in penetrating Internet firewalls and security layers.

Veçoritë e CleanTalk-it

Anti-Spam by CleanTalk with Spam FireWall is one of the fastest plugins that allows you to lower the server load. One of the important parameters for each webmaster is the speed of the site, so we make sure that our plugin consumes as few server resources as possible. The Cloud Service provides the advantage: all data processing takes place in the Cloud.

CleanTalk team has developed unique anti spam algorithms to assess visitors behavior. CleanTalk analyzes user behavior and the parameters of the filled forms. Our anti-spam module, being installed in your website, sends the behavior parameters of either a visitor or a spam bot. When these parameters are estimated, the anti spam service makes a decision – to post a message or to define it as spam and reject it. Based on these checks, the service forms its own list of email addresses used by spam bots.

The registrations of visitors are being checked in a similar manner. The service adds to the blacklist not just email addresses, but also IP addresses and domains of websites that promote themselves through spam mailing. All of this happens automatically and requires no action from the administration of the website. In 2.5 million queries the service makes a mistake in 40-45 cases, i.e. CleanTalk detects spam with 99.9982% accuracy. We constantly monitor these errors and make adjustments to our algorithms. Even with this exceptional accuracy our team is aiming to improve the figures over time.

All-in-one. CleanTalk protects form spam all forms instantaneously – comments, registrations, feedback, contacts. No need to install additional plugins for each form. You save resources and increase performance of your website.

Spam attacks log. Anti-Spam by CleanTalk records all filtered comments, registrations and other spam attacks in the “Log of spam attacks” and stores the data in the log for up to 45 days. Using the log, you can ensure reliable protection of your website from spam and experience no false/positive filtering.

With the help of anti-spam by CleanTalk you can check existing comments and users, to find and quickly delete spam comments at once. This allows administrators of websites to automatically check and identify spam bots, comments and users, which were not detected by conventional anti-spam tools. The existing comments and users checking process is performed in a database of the nearly 2 million identified spam bots. Detailed spam stats allows CleanTalk customers to fully control it.

CleanTalk has an advanced option “Spam FireWall”. This option allows you to block the most active spam bots before they get access to your website. It unloads you website pages when an attempt attack was made, so your web server won’t run unnecessary scripts on these pages. Also it prevents any scanning of website pages by spam bots. Subsequently Spam FireWall significantly reduces your webserver load. Spam FireWall can mitigate HTTP/HTTPS DDoS attacks. When an intruder makes GET requests to attack your website, Spam FireWall will block requests from bad IP addresses. Your website gives the intruder a special page with a description of DDoS rejection instead of the website pages. Spam FireWall can help to reduce the CPU usage of your server because of this reason.

“CleanTalk team has been developing a cloud spam protection system for five years and has created a truly reliable anti-spam service designed for you to guarantee your safety”.

White Label Mode

To switch the plugin work in the white-label mode you should set up a few settings on your main site in WordPress Multisite Network:

 1. Check setting “Enable White Label Mode”.
 2. Plotësoni fushën “Kyç API Strehuesi” me kyçin prej panelit të strehuesit të CleanTalk-ut.
 3. Plotësoni fushën “Emër Shtojce”. Mund të ishte çfarëdo emri për shtojcën.
 4. Ruaji rregullimet.

Shtojca do të bëjë gjithçka tjetër.

Vetëpërditësim i CleanTalk AntiSpam-it

Pulti i CleanTalk-ut ju lejon të ujdisni për shtojcën vetë-përditësim dhe të përzgjidhni disa sajte dhe ta përditësoni shtojcën njëherësh në krejt sajtet me një klikim, ose mund të ujdisni vetë-përditësim për krejt sajtet ose sajte më vete.

Shënim: ka një vonesë njëzetekatërorëshe përpara se vetë-përditësimi të bëjë punë. This delay allows needing to avoid any issues. All updates that made through CleanTalk Dashboard manually will do immediately.

Sistemi i vetë-përditësimeve do të funksionojë nga versioni CleanTalk AntiSpam 5.88 e tutje

Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.

Është shumë e rëndësishme për të qenë të sigurt se përdoruesi përdori adresën e tij të njëmendtë email. Robotë spam-i shumë shpesh përdorin adresa email të rreme, d.m.th., adresa që s’ekzistojnë.

CleanTalk do të kontrollojë aty për aty adressat email, nëse ekzistojnë apo jo.

Adresa email që s’ekzistojnë sjellin disa probleme të tjera për të zotët e sajteve.

 • S’mund t’i kontaktoni kurrë përmes email-i,
 • Klienti s’do të marrë kurrë njoftime prej jush (letër aktivizimi llogarie, rimarrje fjalëkalimi, njoftime dërgimi email-esh, njoftime, etj.),
 • nëse përdorni marketing me email për klientët tuaj, atëherë nëse lista juaj e postimit përmban një numër i madh email-esh që s’ekzistojnë, adresa juaj IP shtohet në lista të ndryshme bllokimi shërbyesish email-esh.

Përmirësoni listën tuaj të email-eve përmes vlerësimi email-esh, duke hequr email-e të rremë.

Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm

Bllokoni përdorues të rremë dhe të dyshimtë, me email-e njëpërdorimësh & të përkohshëm, që të përmirësoni shkallën e dërgimit të email-eve. Pra, parandalon edhe veprimtari keqdashëse, robotë spam-i dhe trollë interneti.

Ndal Mesazhe të Padëshiruar në Formularë Kërkimi

Robotët që dërgojnë spam mund të përdorin formularin tuaj të kërkimeve për të bërë kërkesa GET me tekst të padëshiruar.
CleanTalk Anti-Spam ka mundësinë ta mbrojë formularin e kërkimeve në sajtin tuaj nga robotë që dërgojnë spam. Çdo herë, kërkimi prodhon një faqe të re dhe nëse ka shumë kërkesa, kjo mund të krijojë ngarkesë shtesë. Kështu që, nën disa kushte, mund të indeksohen kërkime spam, çka ka ndikim mbi SEO-n,

 • Spam FireWall bllokon hyrjen te krejt faqet e sajtit për robotët më aktivë të spamit. Thjesht duke bërë këtë, ulet ngarkesa dhe trafiku për shërbyesin tuaj.
 • Mbrojta anti-Spam për formularë kërkimi në sajte hedh tej robotë spam-i.
 • Nëse formulari juaj i kërkimeve merr të dhëna shumë shpesh, shtojca CleanTalk Anti-Spam do të shtojë një pauzë dhe do ta rrisë atë pas çdo përpjekjeje të re për dërgim të dhënash. Kjo i kursen shërbyesit tuaj kohë punimi procesori.
 • Mbrojtja nga spam-i ju lejon të mos pengoni indeksim nga robotët e indeksimeve të sajteve, nëse ju duhet vërtet, por në të njëjtën kohë do keni mbrojtje nga robotë spam-i.

Do të dini përherë se ç’po kërkonin përdoruesit në sajtin tuaj.

Disable comments

This option disables comments on your site. You can choose one or several options:

 • Disable comments for posts
 • Disable comments for pages
 • Disable comments for media

When using Disables comments, existing comments will not be deleted and will remain on the pages.

Përkthime

 • Shqip (sq) -falënderime për fjalaime https://wordpress.org/support/users/fjalaime/
 • Frëngjisht (fr_FR) – falënderime për Gilles Santacreu http://net-ik.net
 • Spanjisht (es_ES) – falënderime për Andrew Kurtis dhe WebHostingHub

Domosdoshmëri

Të paktën WordPress 3.0. PHP 5 me funksionin CURL ose file_get_contents() dhe me rregullimin allow_url_fopen të aktivizuar. Shtojca është plotësisht e përputhshme meHP 7.

Max power, all-in-one, premium anti-spam WordPress plugin. No comments & registrations spam, no contact spam, protects any forms. Just install and forget spam.

Foto ekrani

 • Rregullimet AntiSpam janë të lehta për t’i përdorur.
 • AntiSpam plugin rejected a spam bot at the CAPTCHA less registration form. The plugin provides explanation to visitor and websites about each rejected comment/registration ose contact message.
 • Use AntiSpam analytics tool for each website in service Dashboard to have information about spam/legitimate stats.
 • Use AntiSpam log to control anti-spam plugin.
 • CleanTalk funksionon më shpejtë se shumica e shtojcave të tjera anti-spam.
 • Pulti me një hartë të vendeve më aktive për spam për llogarinë tuaj.
 • Shtojca fshin/heq komente spam ekzistuese dhe llogari përdoruesish.
 • Lidhje vetëpërditësimi te pulti i CleanTalk-ut.
 • Ripohim vetëpërditësimesh.
 • Opsione sajti.

Instalim

Udhëzime instalimi

 1. Shkarkoni, instaloni dhe aktivizoni ‘Anti-spam nga CleanTalk’.

 2. Merrni kyç Hyrjesh https://cleantalk.org/register

 3. Jepeni kyçin e Hyrjeve te rregullimet: Konsolë WordPress-i -> Rregullime -> Antispam nga CleanTalk

 4. Dërgoni një koment spam sa për provë (regjistrim ose mesazh kontakti) me email-in stop_email@example.com. Do të duhej të shihnit njoftimin: E ndaluar. Dërguesi u shtua në listë bllokimesh.

 5. U bë! Shtojca është gati për përdorim.

Udhërrëfyes video – Instalim i shtojcës Anti-Spam në WordPress.

Important! To test spam protection you must post a dummy submissions as website visitor (use must logged out from WordPress console), because the plugin doesn’t filter submissions from WordPress administrators.

Si të ujdiset shtojca në një instalim WPMU?

In WordPress multisite version you can switch the plugin to use Global Access key. In this way the plugin doesn’t show any options to enter Access key in plugin settings and doesn’t show Trial banner in WordPress backend. To setup global CleanTalk access key for all websites in WPMS, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Bëjeni përpara se të aktivizoni shtojcën. Nëse shtojca është e aktivizuar tashmë, çaktivizojeni, shtoni kodin dhe riaktivizojeni.
Tani e tutje, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjeje.

Administroni dhe kontrolloni mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar

Kaloni tek Pulti tek cleantalk.org ose përdorni aplikacionin anti-spam për Android, iPhone për të administruar dhe kontrolluar mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar.

FAQ

Pse më dërgojnë mesazhe të padëshiruar?

Spammers want to get backlinks from your site to improve their site’s PageRank or redirect your visitors to malicious sites.This level of spam can damage your reputation with readers and commentators if you fail to tackle it. It is not uncommon for some WordPress websites to receive hundreds or even thousands of comments every week. However, by using a CleanTalk plugin, spam can be easily handled by your WordPress website.

A është mbrojtja anti-spam e parrezik për vizitorë nga celularë?

Yes, it is. The plugin doesn’t block mobile visitors as well as desktop website visitors. It uses several independent anti-spam tests to decrease the number of false outcomes and to have as low false-positive rate as possible. Multiple anti-spam tests help to avoid false/positive blocks for real website visitors even if one of the tests failed.

Ç’bën shtojca me komente të padëshiruar?

Spam comments are being moved to SPAM folder by default or you can set the option to ban spam comments silently.

Si mund ta testoj mbrojtjen anti-spam?

Please use the email stop_email@example.com for comments, contacts or signups to see how the anti-spam protection works. Also you can see the logs for the last 7 days at the Control panel or look at the folder “Spam” for banned comments.

A është e efektshme shtojca kundër robotësh mesazhesh të padëshiruar?

The plugin Anti-Spam by CleanTalk stops up to 99.998% of spam comments, spam signups (registrations), spam contact emails, spam subscriptions, spam bookings or spam orders.

A mbron shtojca nga sulme hyrjesh me zor, sulme DoS dhe sulme spam-i?

Po. Ju lutemi, caktojeni mundësinë ‘Spam FireWall’ te rregullimet e shtojcës që të mbrojë sajtin tuaj prej sulmesh DoS/DDoS, XML-RPC.

Si i ndalon kjo shtojcë mesazhet e padëshiruar?

Ju lutemi, kini parasysh – veprimet e përgjegjësit NUK kontrollohen.

Shtojca përdor disa teste të thjeshta për të ndalur dërgues mesazhesh të padëshiruar:

 1. JavaScript anti-spam test. 99% of spam bots don’t have full JavaScript functions support. So, the plugin has the code which can be run by normal visitor and can’t be run by the spam bot.
 2. Email, IP, domain spam activity list entries check. The plugin uses spam activity database online at cleantalk.org, consisting of more than 20 billion spam activity records of IPs, Emails, Domains and ASN. If the sender’s IP or Email is in the database, the sender gets some spam scores. To reduce false/positive rate the plugin not only uses the blacklist test to ban spammers, the sender will be banned when and only when multiple spam tests have been failed.
 3. Comment submit time. Spam bots usually submit the info immediately after the page has been loaded, this happens because spam bots don’t actually fill the web form, they just send $_POST data to the blog. The normal visitor sends the data after several seconds or minutes.
A do ta mbrojë temën time shtojca anti-spam?

Yes, it will. The Anti-spam by CleanTalk is compatible with any WordPress theme.

Po për mesazhe të padëshiruara të llojit pingback dhe pasgjurmime?

The plugin passes pingbacks without any checks by default. All trackbacks will be blocked if the sender had spam activity.

A mund ta përdor CleanTalk-un me Akismet-in?

Sure, you can use CleanTalk with Akismet. In this case you will probably have higher false/positive rate (when legitimate comments/signups are being denied), but you will have stronger anti-spam protection on your website.

A është CleanTalk më i mirë se Akismet-i?

Please look at this features comparison here https://cleantalk.org/cleantalk-vs-akismet

A mund ta përdor CleanTalk-un për heqje komentesh spam të mbajtur pezull?

Yes, you can. The plugin has the option to test all pending comments via database of spam active IP/Email, found spam comments will be moved to Trash folder.

Si i pikas shtojca mesazhet e padëshiruar në komente pezull apo llogari të regjistruara?

The plugin checks all non-spam comments in the blacklist database and shows you those senders who have spam activity on other websites.
There are some differences between blacklist database and API to protect you from spam bot registrations/comments online. Blacklists show all history of spam activity, but our API (which is used in spam tests) relies on other parameters too: last day of activity, number of spam attacks during the last days etc. These mechanisms help us to reduce the number of false outcomes. So, there is nothing strange, if some emails/IPs are not found by bulk comments/accounts test.

To check comments please go here:

WordPress console -> Comments -> Find spam comments

To check users please go here:

WordPress console -> Users -> Find spam users

A duhet të përdor mjete të tjera anti-spam (Captcha, reCaptcha, etj.)?

CleanTalk stops up to 99.998% of spam bots, so you can disable other anti-spam plugins (especially CAPTCHA-type anti-spam plugins). In some cases several anti-spam plugins could conflict with each other, so it would be better to use just one plugin.

A është e përputhshme shtojca me WordPress MultiUser (WPMU ose rrjet WordPress)?

Yes, the plugin is compatible with WordPress MultiUser. Each blog in multisite environment has individual anti-spam options for the protection from spam bots.

Pas instalimi vura re te statistikat që numri i sulmeve për spam është rritur

Ka disa arsye për këtë:

 • With the indexing of your web-site by the search systems, appearance of external links and better search results position, your web-site attracts more and more spambots.
 • Non-transparent protection systems like CAPTCHA or question/answer, that don’t have spam attacks stats, don’t let you see the whole picture, or the picture is incomplete.
 • Counting methods for spam attacks and spam bots are different for different systems, thus the diversity appears. We seek to provide detailed stats.
Pse kaloi në WordPress mesazhi im “spam” provë?

The plugin has several options to detect spam bots and humans. If you just post spammy text like this:

"I want to sell something", "Buy something here.." and etc

the comments will be passed, because the plugin detects sender as a human. So, use special email stop_email@example.com to test the anti-spam functionality or wait a few days to see how the plugin works.

Është falas apo me pagesë?

The plugin is free. But the plugin uses CleanTalk cloud service to filter spam bots. You have to register an account and then you will receive a free trial to test anti-spam for comments, registrations, bookings, contacts or orders. When the trial (on CleanTalk account) is finished, you can renew the subscription for 1 year or deactivate anti-spam plugin.

A mund ta përdor CleanTalk-un me shtojca fshehtine?

Anti-spam by CleanTalk doesn’t use static HTML code in its templates, so all anti-spam functions work correctly with any WordPress cache plugins.

A mbron shtojca nga robotë spam-i, nëse përdor formularë me shërbime palë të treta?

Yes, it does. Plugin protects web-forms on your websites which send data to third-party servers (like MailChimp). To enable this protection set the option ‘Protect external forms’ in the plugin settings.

A është CleanTalk i përputhshëm me Cloudflare-in?

CleanTalk is fully compatible with CloudFlare. Service doesn’t filter CloudFlares IP’s (AS13335) through blacklists database, so in this case plugin/service filters spam bots using other anti-spam tests.

A është CleanTalk i përputhshëm me një rrjet shpërndarjeje lënde (CDN)?

Po. CleanTalk funksionon me çfarëdo sistemi CDN, p.sh. CloudFlare, MaxCDN, Akamai.

A mund të përdor të shtojcat e mia funksione nga CleanTalk?

Yes, you can. Just use following snippet:

<?php 
if(!function_exists('ct_test_message')){
  include_once( ABSPATH . '/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/cleantalk.php' );
}  
//for registration test:
$res=ct_test_registration("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1");
//or for some other messages (contact forms, comments etc.)
$res=ct_test_message("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1", "test message");

$res now contents array with two parameters:
* $res[‘allow’] – is request allowed (1) or not (0)
* $res[‘comment’] – comment for our server’s decision.

Shoh dy ngarkime të programthit cleantalk_nocache.js. Pse e përdorni dy herë?

This script is used for AJAX JavaScript checking. Different themes use different mechanisms of loading, so we use two methods for loading our script. If you absolutely know what you are doing, you can switch one of the methods off by defining constants in your wp-config.php file:

define('CLEANTALK_AJAX_USE_BUFFER', false); //false - don't use output buffering to include AJAX script, true - use it

ose

define('CLEANTALK_AJAX_USE_FOOTER_HEADER', false); //false - don't use wp_footer() and wp_header() for including AJAX script, true - use it
A mund të shtoj përjashtime për disa nga faqet e sajtit tim?

Yes, you can. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#wordpress

A mundet të mos dërgoj të dhëna personale te shërbyes të CleanTalk-ut?

Yes, you can exclude your data. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#WordPress_field_exclusions

Si ta testoj Spam FireWall-in?

Për të testuar Spam FireWall përdorni në URL IP-në speciale 10.10.10.10. Për shembull,

https://cleantalk.org/blog/?sfw_test_ip=10.10.10.10

Kujdes! Kur kryeni një test, në shfletuesin tuaj duhet aktivizuar mënyra incognito. Që të aktivizoni mënyrën incognito, shtypni Ctrl+Shift+N për shfletuesit Chrome, Opera dhe Safari; shtypni Ctrl+Shift+P për Firefox, Internet Explorer dhe Microsoft Edge. Një udhërrëfyes i plotë se si të aktivizohet mënyra Incognito gjendet këtu: https://www.wikihow.com/Activate-Incognito-Mode

Si mund ta jap në version WPMU kyçin tim të hyrjes?

To set up global CleanTalk access key for all websites in WPMU, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Tanimë, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjesh.

Pse është më i shpejtë dhe më i besueshëm CleanTalk-u nga zgjidhje stand-alone?

All anti-spam checks are held in the cloud and don’t overload the web server. The cloud solutions have a huge advantage since the parameters are being compared with information from more than 100,000 websites.

Shoh plot mesazhe të bllokuar me arsyen “E ndaluar”. Ju lutemi, aktivizoni JavaScript-in. Emër dërguesi spam-i.” në regjistrat e mi

A lot of spam bots can’t perform JavaScript code, so it is one of the important checks and most of the spam bots will be blocked with the reason “Forbidden. Please enable JavaScript. Spam sender name.” All browsers can perform JS code, so real visitors won’t be blocked.

If you or some of your visitors have the error “Forbidden. Enable JavaScript.” please check JavaScript support in your browser and do this JavaScript test at this page: https://cleantalk.org/checkout-javascript-support.

If you think that there is something wrong in the messages blocking, let us know about it. Please submit a support request here: https://cleantalk.org/my/support.

A funksionon shtojca me Varnish-in?

CleanTalk works with Varnish, it protects WordPress against spam, but by default the plugin generates a few cookies for the protection from spam bots and it also disables Varnish cache on pages where CleanTalk’s cookies have been stored. To get rid of the issue with cache turn off the option ‘Set cookies’ in the plugin settings.

WordPress console -> Settings -> CleanTalk -> Advanced settings

Now the plugin will protect WordPress comments, registrations and most of popular contact forms, but will not protect some of rarely used contact forms.

A funksionon shtojca anti-spam me Faqe të Përshpejtuara për Celular (AMP)?

Yes, it does. But you have to turn off the option ‘Use AJAX for JavaScript check’ in Advanced settigns of the plugin to be fully compatible with Accelerated Mobile Pages.

Si të mbyllet njoftimi për rinovim ose periudhë prove te pjesa e brendshme e WordPress-it?

To close the notice please save the plugin settings again or it will be closed automatically within 60 minutes after the renewal.

Po përdor versionin PHP 4.2 dhe më dalin gabime lidhur me JSON-in. Pse ndodh kjo?

СleanTalk nuk mbulon më version PHP-je nën 5.2, ngaqë kodi për këtë përmban papërputhshmëri me versionin PHP 7. Ju lutemi, përmirësoni PHP-në tuaj. Nëse s’arrini ta bëni dot këtë, na e bëni të ditur përmes një çështjeje për asistencën, këtu: https://cleantalk.org/my/support.

A duhet të ndryshoj gjë në rregullimet e shtojcës ose te Paneli im i Kontrollit të CleanTalk-ut, kur e kaloj sajtin tim nga HTTP në HTTPS ose anasjelltas?

Jo. S’keni nevojë të ndryshoni gjë tek rregullimet e shtojcës ose tek Paneli juaj i Kontrollit të CleanTalk-ut. Shtojca do të funksionojë pavarësisht protokollit.

Si ta përdor Regjistrin e Të padëshiruarve?

Mundësitë në vazhdim janë në dispozicion për ju në Anti-Spam Log:

 • Periudhë kohore për krejt zërat e mesazhe të padëshiruar të cilët doni t’i shihni.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas statusit të tyre: Çfarëdo statusi, Të refuzuar, Të miratuar.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas sajteve.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas vendesh nga vijnë.

 • Filtroni regjistrat SPAM sipas IP adresës, postës elektronike ose emrit të përdoruesit.

 • Mundësi të gatshme për një zë specifik:

  • Hollësi – shih objektin 4 më poshtë.
  • Hedhurinë/Jo Hedhurinë – shtypeni këtë nëse sistemi juaj ka marrë vendim të gabuar dhe bllokoi ose miratoi një regjistrim, koment te një parashtrim formulari komentesh. Më tepër për këtë, këtu: https://cleantalk.org/faq#feedback_spam
  • Fshije – fshini një zë përgjithmonë.
  • Lista personale bllokimesh – kaloni te faqja Lista Bllokimesh&Lejimesh te sajti juaj.
  • Hollësi zëri: arsye bllokimi, lënda e mesazhit, të dhëna shtesë të kapura.
Spam FireWall dhe AntiSpam – Bllokim në Rrjete

Anti-Spam – will blocks users from selected IP or network from using contacts/messages/registrations/comments forms.
Spam FireWall – will blocks users from selected IP or network from entering the website.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu
https://cleantalk.org/help/sfw-blocks-networks

Administrim Mesazhesh të Padëshiruar te Komentet

Si parazgjedhje, krejt komente e padëshiruar vendose te dosja e mesazheve të padëshiruar, tani e tutje mund ta ndryshoni mënyrën me të cilën shtojca trajton komentet e padëshiruar:

 1. Shpjere te dosja e Të padëshiruar. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Të padëshiruar”, te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komentet Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

You can prevent the proliferation of Spam folder. It can be cleaned automatically using the option “Keep spam comments for 15 days.” Enable this option in the settings of the plugin: WordPress Admin Page -> Settings -> Antispam by CleanTalk -> Advanced settings -> enable “Keep spam comments for 15 days” -> Save Changes.

 1. Shpjeri te Hedhurinat. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Hedhurina” te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komente Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

 2. Dëboni komente pa kaluar te pjesa e brendshme e WordPress-it. Krejt komentet e padëshiruar do të fshihen përgjithmonë, pa shkuar te pjesa e brendshme e WordPress-it, hiq komente nga Stop-Words. Komentet Stop-Words do të depozitohen gjithnjë në dosjen “Pezull”.

Ç’komente janë bllokuar dhe dëbuar mund të shihet te Regjistri i Anti-Spam-it, këtu: https://cleantalk.org/my/show_requests?int=week

Që të administroni veprimet me komentet spam, kaloni te Paneli i Kontrollit, përzgjidhni sajtin te i cili dëshironi të ndryshohen veprimet dhe kaloni te “Rregullime” nën emrin e sajtit.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu:
https://cleantalk.org/help/spam-comment-management

Si të raportoj një robot spam-i që mungon ose një filtër të pasaktë?

Nëse mendoni se shërbimit i ka shpëtuar një robot spam ose ka filtruar gabim vizitorë te sajti, mund të na e bëni të ditur përmes panelit të kontrollit Anti-spam. Për këtë,
Bëni hyrjen te paneli i Kontrollit https://cleantalk.org/my.
Klikoni mbi rreshtin “Regjistër”, nën emrin e sajtit tuaj.
Kur një zëri i vini shenjë si “SPAM”, email-i i tij dhe adresa IP do të shtohen te lista juaj personale e bllokimeve për sajtin tuaj.
Kur një zëri i vini shenjë si “Jo SPAM”, email-i i tij dhe adresa IP do të shtohen te lista juaj personale e lejimeve për sajtin tuaj.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu
https://cleantalk.org/faq#feedback_spam

A është e shpejtë shtojca?

E zhvillojmë shtojcën për ta bërë sa më të optimizuar që mundet, CleanTalk-u nuk ngadalëson kohë përgjigjeje në pjesën e brendshme apo atë të dukshme të sajtit. Shtojca përpunon vetëm kërkesa POST përmes bazës së WordPress-it, çka merr më pak se 1 sekondë për t’u përgjigjur me përfundimet.

A është shtojca pajtim me direktivën GDPR të BE-së?

Yes, it is. Please read this article,
https://cleantalk.org/publicoffer#cleantalk_gdpr_compliance

Kontroll formularësh të jashtëm

Nëse sajti juaj ja formularë që dërgojnë të dhëna te burime të jashtme, mund të aktivizoni mundësinë “Mbro formularë të jashtëm”. Në rast të tillë, nëse shtojca përcakton se mesazhi aktual është i padëshiruar, veprimi i formularit tuaj do të zëvendësohet përkohësisht te strehëemri juaj aktuale për të penguar dërgim të dhënash të rreme te një burim i jashtëm.

Shqyrtime

1 Prill, 2020
... after Wordfence. I set up so many WordPress websites, that it's become almost a ritual: (1) Prepare server; (2) Install WordPress; (3) Add the Wordfence plugin to prevent hacking; (4) add the CleanTalk plugin to prevent SPAM. I do not hesitate to recommend CleanTalk. It has stopped all SPAM thrown at my sites, and it's very cost-effective.
31 Mars, 2020
When you're running an agency, spam can kill a clients desire to do business with you. Even if juicy, good leads are coming through, if 10 nasty spam come through everyday, the client gets PISSED. I have over 30 client sites, the moment spam becomes an issue after launch, I add Cleantalk, NO MORE SPAM. Seriously, just get it.
Lexojini krejt 1 931 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është përkthyer në 16 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

5.136.1 April 2 2020

 • Mod: Setting “Show links to check Emails, IPs for spam” splitted in two.
 • Mod: Added setting “Manage comments on public pages”.
 • Fix: Feedback from public pages.
 • Fix: Output for setting “Manage comments on public pages”.
 • Fix: Public widget errors.

5.136 April 1 2020

 • New: Feature allowing to track missed spam requests with the special plugin.
 • Mod: Enable WooCommerce checkout test by default.
 • Fix: Fluent forms integration fixed.
 • Fix: Logging skipped requests – actions added.
 • Fix: Comments output.
 • Fix: External forms protection.
 • Fix: PHP 7.4 compatibility.
 • Performance improved.

5.135 March 16 2020

 • New: Setting which disallow sub-sites administrators to manage plugin settings.
 • New: Add custom title for message.
 • Mod: New headers for spam scan tabs.
 • Fix: ARM form login check.
 • Fix: For GET requests in HTTP API.
 • Fix: Getting variables in Get and Server classes.
 • Fix: SFW update system.
 • Fix: Empty connection error in Cleantalk/Antispam/API.

5.134 February 27 2020

 • Fix: SpamFireWall update large data issues.
 • Fix: Auto-update for some banner notifications.
 • Fix: QuickContactForm protection.
 • Ndreqje të vockla.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.

5.133.2 February 10 2020

 • Fix: Add no-index meta tag to search page only.
 • Fix: Namespace issues.

5.133.1 February 03 2020

 • Fix: PHP 7.4 issues.
 • Fix: Woocommerce options moved to a separate block.
 • Fix: CSS/HTML issues on settings page.
 • Ndreqje të vockla.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.

5.133 January 20 2020

 • Upd: Rebuilding users/comments scan
 • Fix: UltimateMember – form validation checking fixed.
 • Fix: Exclusion for login form.
 • Fix: Disable scripts on excluded pages.
 • Fix: PHP 7.4 compability.
 • Ndreqje të vockla.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.

5.132.3 December 19 2019

 • Fix: The disable comments functionality.

5.132.2 December 17 2019

 • Fix: The disable comments functionality.

5.132.1 December 17 2019

 • Fix: Fatal PHP error.

5.132 December 17 2019

 • Fix: PHP 7.4 compability
 • New: Settings and description for “disable comments” functionality.
 • Mod: WooCommerce settings moved to separate block.
 • Ndreqje të vockla.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.

5.131 December 6 2019

 • Fix: WooCommerce registration.
 • Fix: Auto update on Wordperss Multisite.
 • Fix: URLs exceptions validation.
 • New: Secuirty improved.
 • Spam protection is improved.
 • Minor fixes ond improvments.

5.130.1 November 20 2019

 • Ndreqje: Problemesh vetëpërditësimi të shtojcës.
 • Ndreqje: Kontroll i WooCommerce-it.
 • Ndreqje: Zbulimi i saktë IP-sh.
 • Ndreqje: Mosfunksionimi eksporti CSV pas përditësimi.
 • Ndreqje: Problemesh përsëdytjesh në QuickForms.

5.130 November 14 2019

 • Ndreqje: Kontrolli JS-i për formular kontaktesh JetPack.
 • Ndreqje: Formulari Ajax Iphorm.
 • Ndreqje: Ndreqje për Paid Memberships Pro.
 • Ndreqje: Ndreqje formulari kontaktesh teme Divi.
 • Integrim: Anëtarësi Me Pagesë Pro.
 • Integration: Elementor Pro page builder forms.
 • U përmirësua: Përputhshmëria me shërbyes të ndryshëm.

5.129.1 November 5 2019

 • Ndreqje: Pikasje porosie në WooCommerce.

5.129 October 30 2019

 • Upd: Localize updated.
 • Fix: Direct $_SERVER access replaced.
 • Integrim: Me formular kontaktesh të temës The 7.
 • Ndreqje: Përmirësime të vockla dhe ndreqje të metash.
 • Mod: Putting site in maintenance mode during plugin update.

5.128.1 October 23 2019

 • Fix: Fatal error when using buffer output.
 • Ndreqje: Gabimesh në përkatësi përkthimi.
 • Kod: Ndreqje gabimi shkrimi te emër funksioni.
 • Ndreqje: Gabim çaktivizimi JS.
 • Upd: Comment edit screen updated.
 • Fix: Cleantalk\Arr::search() fixed.

5.128 October 17 2019

 • Mod: Users check – functionality updated.
 • Fix: Users check – dates format updated.
 • Mod: Comments check – functionality updated.
 • Fix: Comments check – dates format updated.
 • Ndreqje: U ndreq përjashtim prej fushash.
 • Ndreqje: U ndreq shënim.
 • Ndreqje: CleanTalk/AntiSpam/API.
 • Ndreqje: Përmirësime të vockla dhe ndreqje të metash.

5.127.4 October 13 2019

 • Mod: Automatically decrease amount of checked users by one request if an error occurs.
 • Ndreqje: Problemi sigurie.
 • Fix: Static JS key.

5.127.3 October 8 2019

 • Ndreqje: Gabimesh gjatë regjistrimesh.

5.127.2 October 8 2019

 • Integration: SeedProd Coming Soon Page Pro.
 • Ndreqje: Kërkesa të dyfishta në WooCommerce.
 • Fix: Static JS key.

5.127.1 October 7 2019

 • Ndreqje: E logjikës së rregullimeve për WPMS.
 • Using default database storage engine for tables.

5.127 September 30 2019

 • Fix: Delete redirect notice on external forms
 • Fix: Storing spam for 15 days.
 • Fix: correct DiVi display message.
 • Integrim: Me shtojcën Ultimate Members.
 • Mod: Setting “Use static JS key” switched to “Auto” if it was “No”. Default is “Auto”.
 • Mod: Moving White Label option to main site settings.
 • New: Use static JS key if cache plugin detected.
 • New: Settings for URLs, fields, roles exclusions.
 • New: Regular Expressions support in URLs, fields exclusions.
 • New: Send validation errors on standard registration form.
 • Updater: Move exclusions from global variable to settings.
 • Deprecated: IP exclusions.

5.126 September 9 2019

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar!
 • Integration: .
 • Ndryshim: U përmirësua zbulimi i Email-eve.
 • Ndryshim: U përmirësua zbulimi i IP-ve.
 • Fix: Too large database table with alternative sessions.
 • Ndreqje: Përjashtimi për AJAX WooCommerce.
 • Ndreqje: Vleftësimi kyçi API.
 • Ndreqje të vockla.

5.125 August 26 2019

 • Ndreqje: Njoftimesh PHP.
 • Ndreqje: Vetëpërditësimi.
 • Ndreqje: Shfaqjeje gjendje mbrojtjeje për licencë IP-je.
 • Fix: prevent capturing buffer for XMLRPC requests (check_external functionality).
 • Ndreqje: Vlerësim kyçi API.
 • E re: Rregullim për çaktivizim të plotë.

5.124.1 August 8 2019

 • Ndreqje: Gabimi në PHP 5.3.

5.124 August 8 2019

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Fix: SpamFireWall local database counter on Multisite.
 • Ndreqje: Integrimi me Formularë Caldera.
 • Fix: Settings “Use AJAX for JS check” description.
 • Ndreqje: Integrimi me Formidable.
 • New: External forms check now independed from JavaScript.
 • New: Setting Protect external – capture buffer.
 • E re: Integrim me QuForm

5.123 July 25 2019

 • Ndreqje: Plot ndreqje të vockla.
 • Ndreqje: Integrimi me wpDiscuz-in.
 • Ndreqje: Integrimi me bbPress-in.
 • Ndreqje: Njoftimi me email për koment të ri.
 • New: Follow-Up Emails integration.
 • Ndreqje: Integrimi me WooCommerce-in.
 • Ndreqje: Drejtshkrimi.

5.122 July 10 2019

 • U përmirësua Mbrojtja nga Mesazhe të Padëshiruar.
 • Fix: Error while checking account status.
 • Fix: Conflict with Elementor Pro.
 • Ndreqje: Integrimi me Formularë Ninja.
 • Ndreqje: Integrimi me Formidable-in.
 • E re: Pikasje pajisjesh celulare.
 • New: Integration for Easy Forms for Mailchimp.

5.121 June 26 2019

 • Ndreqje: Drejtshkrimi përkthimesh.
 • Ndreqje: Integrimi me WooCommerce-in.
 • Fix: Catching admin in AJAX queries.
 • Mod: Session table (cleantalk_sessions) issue.
 • Mod: Spam protection improved.
 • Integration: Wilcity theme custom registration validation enabled
 • E re: Mundësi “Përdor kyç statik JS”.

5.120.2 June 17 2019

 • Ndreqje: Integrimi me WPForms.
 • Ndreqje: Përkthimi dhe drejtshkrimi.
 • Ndreqje: Gabim të vockël PHP

5.120.1 June 6 2019

 • Mod: Description for Search form protection.
 • Ndreqje: Bashkëngjitjeje CSS dhe JS.
 • Ndreqje: Gabimi të papërcaktuar në tregues.

5.120 June 5 2019

 • Fix: bbPress false positives.
 • Fix: SpamFireWall check condition.
 • Ndreqje: Faqeje bllokimi SpamFireWall-i.
 • Fix: Catch admin action via search form test.
 • Fix: Catch admin action (AJAX).
 • Mod: Using minified version of JS and CSS.
 • Ndryshim: Formati datash te statistika.

5.119.1 May 30 2019

 • Fix: Helper class error.

5.119 May 30 2019

 • Fix: No more second request after registration.
 • Ndreqje: Hook-u aktivizimi.
 • Fix: Alternative sessions. Clear table.
 • Fix: Stop capchuring AJAX requests in admin area.
 • Ndreqje: Drejtshkrimi.
 • Fix: Registration cookies set.
 • Mod: SFW exdtended die page when testing.
 • Ndryshim: U ndryshua Agjent-përdoruesi.
 • New: Test search queries for spam.
 • E re: Mbledhje dhe shfaqje statistikash.

5.118.4 May 13 2019

 • Fix: SFW cookie. Set correct domain for subdomains.
 • Ndreqje: Përditësim SFW-je.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.
 • Fix: Triggering AJAX check in backend.
 • Fix: Zero submit time on few forms.

5.118.3 April 29 2019

 • Fix: Spam statistics in dashboard widget.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.
 • Fix: Double check AJAX integrated forms like Ninja Forms.
 • Fix: Use url exclusions for AJAX forms.

5.118.2 April 25 2019

 • Mod: Spam filtration quality improved.
 • Mod: Store SFW cookie for 30 days.
 • Mod: Server IP added to connection report.
 • Ndreqje: spam_stat s’është i përcaktuar.

5.118.1 April 19 2019

 • Ndreqje: Gabim fatal.
 • Ndryshim: U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar gjatë regjistrimesh.

5.118 April 19 2019

 • Ndreqje: Cookie-sh në faqe regjistrimi.
 • Ndreqje: Ndreqje përditësimi.
 • Ndreqje: API e brendshme WordPress-i.
 • Ndreqje: Formulari përfundimi blerjeje në WooCommerce.
 • Ndreqje: E UpdraftPlus-it. Ruajtje rregullimesh.
 • Ndreqje: Ruajtje rregullimesh për Convert Pro.
 • Ndreqje: Shndërrim UTF-8.
 • Ndreqje: Shënim mbi GDPR-në.
 • Fix: cleantalk_sessions table size reduced.
 • Ndryshim: Përkthimi.
 • Ndryshim: Përmirësim i funksionimit.
 • Ndryshime: Përmirësime lidhur me SpamFierWall-in.
 • Ndryshim: U përmirësua zbulim IP-sh.
 • Mod: JavaScript check rewised.
 • New: Setting “Use alternative mechanism for cookies”.

5.117.1 April 5 2019

 • Ndreqje: Shënim mbi GDPR-në.
 • Ndreqje: përkthim i noCacheJS-së.
 • Ndreqje: Gabim fatal gjatë përditësimit.

5.117 March 27 2019

 • New: Update logic runs on all pages.
 • New: Integration for Ajax Contact Forms plugin.
 • New: Notification for users groups about new comments.
 • New: SFW die page. Show browser and page creation time.
 • Fix: Huge bug in Cleantalk.php connected with servers changing.
 • Fix: Check AJAX requests for logged in users.
 • Fix: Deleting debug in JS.
 • Ndreqje: Vlerësim rregullimesh përpara se të ruhen.

5.116.3 March 14 2019

 • Ndreqje: Gabimi “Krye tashmë të dërguar”.
 • Ndreqje: Shtigjesh figurash.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.
 • Fix: Skip lost password form check
 • Fix: Skip mobile requests (push settings)
 • Fix: PHP notice when detecting BuddyPress template.

5.116.2 March 7 2019

 • Ndreqje: Krijimi tabelash në MariaDB.

5.116.1 March 6 2019

 • Ndreqje: Krijimi tabelash në Bazën e të Dhënave.
 • Fix: PHP Warning in spam statistics widget.

5.116 March 6 2019

 • U përmirësua cilësia e filtrimit të mesazheve të padëshiruar.
 • New: Storing visited URLs.
 • New: Check before validation Contact Form 7, Comments, Jetpack comments.
 • New: Get validation result for Contact Form 7, Comments, Jetpack comments.
 • Fix: ES add subscriber.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.

5.115.2 February 27 2019

 • Fix: False positives spam detection in WP Forms and Contact Form 7.

5.115.1 February 16 2019

 • Fix: SpamFireWall’s false positives.

5.115 February 14 2019

 • Fix: Http_only flag for backend cookies.
 • Ndreqje: U përmirësua filtrimi i mesazheve të padëshiruar.
 • E re: U përmirësua zbulimi i IP-ve.
 • Fix: SpamFirewall update speeded up.
 • New: False positives with caching solutions decreased.
 • New: Opportunity to use WordPress HTTP API to connect with Cloud.

5.114 January 31 2019

 • New: Setting “Use WordPress HTTP API” as alternative to CURL. Disabled by default.
 • Fix: Formidable: Adding small JS check when adding JS_key.
 • Ndryshim: I skemës së faqes së rregullimeve.
 • Mod: Banner logic altered.

5.113.2 January 18 2019

 • Fix: “Settings” link returns to plugin page.

5.113.1 January 17 2019

 • Ndreqje: Përplasjeje me temën CityTours.
 • Ndreqje: Gabimi për WordPress më poshtë se 4.7.
 • Add: Spam protection: “Validate email for existence”.

5.113 January 16 2019

 • Fix: Fast and Simple Contact Form.
 • Ndreqje: Skeme rregullimesh.
 • Ndreqje: Gabimi me WooCommerce Quickview.
 • Ndreqje: Formulari kontaktesh Bitrix24.
 • Ndreqje: Ulje kohësh kërkesash.
 • Fix: Requesting account status when activating for IP licenses.
 • Add: Precise AJAX request detection.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.

5.112 December 21 2018

 • Ndreqje: Formulari AJAX përfundimi blerjeje në WooCommerce.
 • Ndreqje: Për Profile Builder Pro.
 • Fix: DB structure improvements for WPMS.
 • Spam filtering quality improved.
 • Ndreqje të vockla.

5.111 December 13 2018

 • Ndreqje: Kërkese të dyfishtë në formular kontaktesh JetPack.
 • Fix: Email notification about spam registration.
 • Fix: Links button for feedback comments.
 • Fix: Mail notification about plugin error.
 • Fix: Key field output.
 • Ndreqje të vockla.

5.110 November 29 2018

 • Integration: BuddyPress ActivityWall spam protection.
 • Shtim: Rregullimi GDPR për kod të shkurtër.
 • Add: Support different BuddyPress templates on activity wall.
 • Fix: Admin/moderator checking for validate post data.

5.109 November 15 2018

 • Fix: Added URL and IP exclusions to Contact Form 7.
 • Fix: js error when responseText is not exists
 • Fix: Sitename when getting key automatically under WPMS.
 • Mod: SpamFireWall is now fully compatible with WPMS.
 • Mod: Setting ‘Tell others about CleanTalk’ was deleted.
 • Ndryshim: U përmirësua mbrojtja nga spam-i.

5.108.1 November 8 2018

 • Ndreqje: Gabimesh me klasë integrimi.

5.108 November 7 2018

 • Fix: White label mode.
 • Fix: SpamFireWall now can be disabled.
 • Ndreqje: Skeme.
 • Integrim: Me WPForms.
 • Add: Message about block for all no integrated AJAX forms.
 • Add: Displaying account name near api key.

5.107 October 29 2018

 • Ndreqje: Integrimi me Formularë Ninja.
 • Ndreqje: Përdorimi cookie-sh.
 • Add: Capturing AJAX responses from non integrated forms.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Ndreqje të vockla.

5.106 October 11 2018

 • U përmirësua filtrimi i mesazheve të padëshiruar.
 • New: White Label mode.
 • Modification: Warning message about test on SpamFireWall die page.
 • Integrim: Me Mënyrën Mirëmbajtje të WP-së.
 • Ndreqje: S2Member.
 • Fix: JavaScript attachments reconsidered.
 • Fix: Admin banners layout.
 • Ndreqje: Ndreqje të vockla skeme.

5.105 September 26 2018

 • Integration: Now bloking spam for QAEngine questions.
 • Fix: Async http__request call.
 • Fix: Unnecessary get_antispam_report_breif method call.
 • Layout: Hide “Do you like Cleantlak?” when key is not ok.
 • Skemë: Ndreqje të vockla.

5.104 September 18 2018

 • Ndreqje: Gabimi kur ruhen rregullime.
 • Fix: Trying update anti spam plugin for the first installation.
 • Ndreqje: Përditësim sistemi.
 • Ndreqje: Output-i gabimesh.
 • Fix: Plugin’s settings under WPMS.
 • Ndreqje: Përditësim për SpamFireWall.
 • Fix: The server change system repaired.
 • Mod: Cron saving tasks improved.

5.103.1 September 14 2018

 • Ndreqje: Gabimi kur ruhen rregullime.
 • Fix: Error when getting key automatically.

5.103 September 13 2018

 • Ndreqje: Mesazhi përgjigjeje për Formularë Gravity.
 • Ndreqje: Ridrejtimi në faqe 404 nga SpamFireWall-i.
 • Përmirësim i rëndësishëm i shtojcës anti-spam.
 • Recombined setting page.
 • U shtua njoftim gabimesh.
 • Mod: S2 Members integration.
 • Ndryshim: U përmirësuan thirrje të largëta.

5.102 August 29 2018

 • Ndreqje: Kontrolli për përdorues dhe komente.
 • Fix: Update from 5.70 or previous versions.
 • Fix: GDPR public JS-script.
 • Fix: Dashboard widget JS scripts attachment.
 • Ndreqje: Veprimi “Bëjeni porosinë” në WooCommerce.
 • Mod: Notification logic altered.
 • Mod: Users check table now has ‘Signed up’ column.
 • Ndreqje të vockla.

5.101 August 10 2018

 • Fix: Set cookie only for non-dashboard pages.
 • Ndreqje: Gabimi JS widget-i pulti.
 • Ndreqje: Gabimi Javascript për disa mjedise.
 • Mod: Antispam protection accelerated for some pages.

5.100 July 30 2018

 • Ndreqje: Varësish Javascript-i.

5.99.1 July 17 2018

 • U ndreq dhe përmirësua zbulimi i IP-ve.

5.99 July 10 2018

 • Fix: WooCommerce false positives.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh për SpamFireWal.
 • Ndreqje të vockla.

5.98 June 27 2018

 • Ndreqje: WooCommerce: Përjashtim teme.
 • Fix: Public GDPR JS code.
 • Ndreqje të vockla.

5.97 June 7 2018

 • Ndreqje: Përditësim sistemi.
 • Fix: Feedback from public page (admin only).
 • Fix: Users and comment check: API error.
 • Fix: Too many negative reports. (Too big ct_data option)
 • Fix: SpamFireWall: Infinite redirection on the blocking page.
 • Ndreqje të vockla.

5.96 May 22 2018

 • Ndreqje: Përditësim sistemi.
 • Mod: Reset all counters button in admin bar.
 • Ndryshim: Pajtueshmëri me GDPR-në.
 • Ndreqje të vockla.

5.95.1 May 3 2018

 • Fix: “Get key automatically” button display logic.
 • Ndreqje: Njoftimesh PHP.

5.95 May 2 2018

 • U përmirësua filtrimi i mesazheve të padëshiruar.
 • Ndreqje: Skeme widget-i publik.
 • Fix: Connection reports output.
 • Ndreqje të vockla.

5.94 April 23 2018

 • Mod: Async load option for JS.
 • Mod: JS scripts loading is conditional.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.
 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh.
 • Ndreqje: Gabimi JavaScript.

5.93.1 April 9 2018

 • Ndreqje: Gabimi fatal në PHP 5.5 ose më të vjetër.

5.93 April 9 2018

 • Ndreqje: Pikasjeje IP-sh nga SpamFireWall.
 • Fix: Contact Form 7. False positives.
 • Ndryshim: U përmirësua funksioni i vetëpërditësimit.
 • Ndreqje të vockla.

5.92.2 March 23 2018

 • Ndreqje: Gabimi nëse zgjerimi cURL është i çaktivizuar.

5.92.1 March 23 2018

 • Ndreqje: Drejtshkrimi
 • Ndreqje: Gabimi fatal nëse zgjerimi cURL është i çaktivizuar.

5.92 March 22 2018

 • U përmirësua zbulimi i IP-së.
 • Ndreqje: Lidhjeje SSL.
 • Fix: False positives spam detection in Contact Form 7.
 • Ndreqje të vockla.

5.91 March 15 2018

 • Fix: Errors for PHP compiled without XML support.
 • Ndreqje: Drejtshkrimi dhe përkthimi.
 • U rrit qëndrueshmëria.
 • Ndreqje të vockla.

5.90 March 7 2018

 • Improvement: Better IP recognition in Spam FireWall.
 • Ndreqje: Mesazhi bllokimi Formularësh Gravity.
 • Përmirësime sigurie.
 • Ndreqje të vockla.

5.89 February 21 2018

 • U përmirësua cilësia e filtrimit të mesazheve të padëshiruar.
 • U përmirësua qëndrueshmëria.
 • Public widget: Styles and referral link added.
 • Widget pulti: U ripa dhe u ndreq.
 • Ndreqje të vockla.

5.88 February 12 2018

 • Integrim: ConvertPro.
 • Improvement: Search for visitor’s names in request.
 • Ndreqje: Njohje mesazhesh Contact Form 7.
 • Përgatitje për përditësim së largëti të shtojcës.
 • Ndreqje të vockla.

5.87 February 2 2018

 • U përmirësua cilësia e filtrimit.
 • Fix: WP Foto Vote downloading images.
 • Ndreqje: Gabimi fatal për PHP 5.2 të pambuluar.
 • Ndreqje: U përmirësua filtrimi i mesazheve të padëshiruar për Formidable Forms.

5.86 January 25 2018

 • Fix: High CPU load with wp-ajax.php.
 • Ndreqje: Mailpoet: Newsletter.
 • Fix: Gravity: Forms standardization for input fields.
 • Fix: ajax hook checks data for contact form.
 • Ndreqje: Shenje UTF8 në kërkesa.

5.85 January 11 2018

 • Fix: Fast Secure contact form spam block message.
 • Ndreqje: Status licence IP.
 • Layout: Dashboard widget description altered.

5.84 December 26 2017

 • Integrim: Formularë kontaktesh PeepSo
 • Repared: Feedback from comments page.
 • Fix: mb_* functions used only if exists.
 • Fix: Gravity forms: Multi-page form logic repared.
 • Fix: Gravity forms: AJAX form logic repared.
 • Ndreqje të vockla.

5.83.2 December 19 2017

 • Ndreqje: Gabim në klasën bazë.

5.83.1 December 19 2017

 • Ndreqje: Zbulimi IP-sh CDN.

5.83 December 19 2017

 • Përmirësim: Qëndrueshmërie dhe përputhshmërie.
 • Përmirësim: Mbrojtja nga SPAM.
 • Ndreqje: Logjike filtrimi të komenteve.
 • Fix: Admin bar counter.
 • Ndreqje gabimesh të vogla.

5.82.1 December 7 2017

 • Fixed minor error with attaching JS and CSS files.

5.82 December 4 2017

 • Plugin doesn’t use PHP sessions anymore.
 • Ndreqje të metash.
 • U përmirësua logjika e përditësimit.

5.81 November 22 2017

 • Fixed error with “Show/Hide key” button.
 • Slightly improved spam protection for all forms.
 • Ndreqje gabimesh të vogla.

5.80 November 3 2017

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • U përmirësua cilësia e filtrimit për përfundim blerjeje në WooCommerce.
 • Ndreqje të vogla për Spam FireWall.

5.79 October 26 2017

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Fixed issue with existing spam comments check.
 • Added posibility to exclude IP from check.
 • Ndreqje të vockla.

5.78 October 16 2017

 • Improved compatibility with themes. Changed core functions prefix.
 • U ndreq problem me përfundimin e blerjes në WooCommerce.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Ndreqje të vockla.

5.77 October 2 2017

 • Connection report’s system.
 • Integrim për temën CouponXXL.
 • U ndreq problem me mb_* functions.
 • U përditësua logjikë banderolash.

5.76 September 20 2017

 • Fixed issue with Spam FireWall and caching plugins.
 • U përditësua logjikë banderolash.

5.75 September 15 2017

 • Pause feature for users/comments spam check.
 • U përmirësua mbrojtja nga SPAM-i.
 • Ndreqje të vogla.

5.74.2 September 2 2017

 • Fix for users spam check for PHP 5.3 and lower.

5.74.1 September 2 2017

 • Fix for the update system and cloud communication.
 • Added possibility to check users and comments for spam with a specific date range.

5.74 August 31 2017

 • Users and comments spam check: Two check types (fast and accurate).
 • Ndreqje për testim përfundimi blerjeje në WooCommerce.
 • Ndreqje të vockla.

5.73 August 11 2017

 • Fix for spam check for already existed users and comments.
 • U përditësua Spam FireWall.
 • Ndreqje skeme për komente BT.
 • Ndreqje të vockla.

5.72 July 27 2017

 • U përmirësua kontroll mesazhesh të padëshiruar për përdorues dhe komente ekzistues.
 • Ndreqje të vockla.

5.71 July 20 2017

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar për formularë të jashtëm.
 • Optimizim.
 • Ndreqje të vockla.

5.70.2 July 17 2017

 • Ndreqje për Spam FireWall për instalime Shumësajtësh.

5.70.1 July 17 2017

 • Ndreqje për Spam FireWall.
 • U përmirësua zbulimi i SPAM-it.

5.70 July 13 2017

 • Logjikë e re e përditësuesit.
 • Self cron system.
 • U përmirësua përputhshmëria me AMP.
 • Optimizim.
 • U ndreq kontrolli për përdorues dhe komente të padëshiruar.
 • Fixed layout for Comment’s feedback from public page.
 • U përditësua Spam FireWall.
 • SFW: Spam FireWall counter now work in real-time.
 • SFW: Improved compatibility with different Data Bases.

5.69 July 3 2017

 • Integrimi i Reviewer.
 • Optimization for Users and Comments check for big databases.
 • Ndreqje gabimesh.
 • U përmirësua mbrojtja nga SPAM-i.

5.68 June 22 2017

 • Formular Kontaktesh për WordPress – Ultimate Form Builder Lite – integrim.
 • Contact Bank – Contact Forms Builder – integrim.
 • Formularë të Mençur – integrim.
 • cformsII – Integrim.
 • Formular Kontakti nga Web-Settler – integrim.
 • Ndreqje gabimesh.

5.67.3 June 9 2017

 • U ndreq gabim bashkëngjitje JS.

5.67.2 June 5 2017

 • U ndreq gabim në përcaktimin e IP-së.

5.67.1 June 4 2017

 • U ndreq gabim JS-je në versionin 5.67.
 • Integrations: Enfold theme, Convertplug.
 • Links to check for Emails/IP for spam.
 • Control comments and feedback about them from public post’s page.
 • U përmirësua qëndrueshmëria e lidhjes me shërbimet në re.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Ndreqje tjera të vogla.

5.67 June 1 2017

 • Integrations: Enfold theme, Convertplug.
 • Links to check for Emails/IP for spam.
 • Control comments and feedback about them from public post’s page.
 • U përmirësua qëndrueshmëria e lidhjes me shërbimet në re.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Ndreqje tjera të vogla.

5.66 May 23 2017

 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar.
 • Ndreqje të rëndësishme për kontroll mesazhesh të padëshiruar nga përdorues dhe në komente.
 • Added feedback from WordPress comments list.
 • Fix for “internal forms check” option.
 • Fixed issue with caching Spam FireWall die page.
 • Ndreqje tjera të vogla.

5.65 May 16 2017

 • Ndreqje për ridrejtime PayPal.
 • Fixed issue with empty query for bulk comments test.
 • U shtua mbrojtje për formular kontaktesh Enfold.
 • Integrim me formularë Ninja.

5.64 April 26 2017

 • Integrim për regjistrime me Facebook.
 • Ndreqje të vockla për WPMS.
 • Ndreqje për shërbimin Activecampaign.
 • Fix for check spam users.
 • Fixed rare notice Notice: Undefined index: REQUEST_URI

5.63 April 20 2017

 • Fix for the dashboard spam stat widget.
 • Added translation posibility for all text.

5.62 April 17 2017

 • Fix for the dashboard spam statistics widget.
 • Fix for users spam check.
 • Ndryshime të vockla dukjeje.

5.61 April 6 2017

 • U përmirësua filtrimi.
 • Additional logic for the form recognizing.
 • Integrim: Formularë Kontaktesh Teme Divi.
 • Ndreqje: Formularësh Gravity me shumë faqe.
 • Widget Statistikash: Ndreqje të vockla.
 • Added possibility to download results of the users check in CSV format.
 • Ndryshim për (fundfaqen) faqen e rregullimeve.

5.60.1 March 29 2017

 • Fixed error function ‘locale_get_display_region’ no exists.

5.60 March 29 2017

 • Added main dashboard widget with spam sctivity stats.
 • Integrim me Mailster.
 • U përditësua klasa bazë.

5.59 March 24 2017

 • Users/comments check fix.
 • Plugin’s name changed to Anti-Spam by CleanTalk.
 • Trial banner is dismissable. Disapear for 24h or till logout.
 • Settings modified (Auto testing failed warning).
 • Mailing(inactive key) interval increased to 6 hours.

5.58.6 March 16 2017

 • Ndreqje për Formularë Ninja (u përditësua mbrojtja).
 • Fix for QA Theme.
 • Ndreqje për formular RSVP.
 • Ndryshime rregullimesh (Spam FireWall).
 • U përmirësua pjesa e diagnostikimit.
 • Improved gathering data function.
 • Ndreqje të vockla.

5.58.5 March 6 2017

 • Ndreqje problemi të vockël në pjesën e brendshme të sajtit.

5.58.4 March 6 2017

 • Users check fix (redirect after the check).
 • Fixed PHP Notice “HTTP_REFERER” is unset.
 • U përditësua logjikë Njoftimesh.

5.58.3 February 28 2017

 • Integrim me formular kontaktesh Bitrix24.
 • Users/comments check fix.
 • U përditësua renditje mesazhesh të padëshiruar.
 • Logjikë shfaqjeje banderolash.

5.58.2 February 17 2017

 • Ndreqje akti cron për raporte të përditshme.

5.58.1 February 16 2017

 • Ndreqje të vockla.

5.58 February 15 2017

 • Work without access key
 • Integrim me kontakt Bitrix24
 • Ndreqje problemesh

5.57.1 February 8 2017

 • Ndreqje: për logjikë shënimesh

5.57 February 8 2017

 • Ndryshime te faqja mbi rregullimet.
 • Ndreqje të metash për WooCommerce.
 • Spam FireWall filters only GET requests.
 • Optimizim.
 • Ndreqje të metash të vockla dhe të rëndësishme.

5.56.1 January 25 2017

 • Ndreqje të vogla

5.56 January 19 2017

 • Integrations: MailChimp Premium, Profile Press.
 • Changes comments flow.
 • Ndreqje përditësuesi FireWall-i.
 • Optimizim kontrolli përdoruesish.

5.55 December 23 2016

 • Integrations: Caldera Forms, Visual Form Builder.
 • Fix for different ‘cookies’ header names.
 • U ndreq fshirja e përdoruesit.

5.54 December 12 2016

 • Integrations: AmoForms, Contact Form Clean and Simple.
 • U rifreskua logjika e kontrollit të komenteve.
 • Ndreqje gabimi regjistrimi JS.
 • Ndreqje kontrolli përdoruesish.
 • Ndreqje për sistemin e përkthimeve.
 • Ndreqje të vockla.

5.53.1 December 9 2016

 • Ndreqje të vockla skeme.

5.53 November 28 2016

 • Shtim sinjalizimi përpara fshirjesh përdoruesish.
 • Spam FireWall-i, si parazgjedhje, është i aktivizuar.
 • Usernoise modal feedback / contact form : integration.
 • Përkthime.
 • Optimizim.
 • Ndreqje.

5.52.1 November 14 2016

 • Users and comments check: Using new API method.
 • Quick Contact From: Integration via “Custom Contact Forms” setting.
 • U përmirësua filtrimi JavaScript.
 • Ndryshime në përkthim.
 • U optimizua kod JavaScript.

5.51 November 2 2016

 • U shtua mbrojtje për formularë të brendshëm
 • Immediate spam check for comments and users from WP dashboard
 • Optimizim kodi

5.50.1 October 24 2016

 • U përmirësua filtrimi në formularë kontaktesh.
 • Spam FireWall: Fixed issue with SFW logs
 • Skipping service fields: Fast Secure Contact Froms, QU Forms, Custom Contact Forms

5.50 October 20 2016

 • Integrim me formularë vetjakë kontaktesh.
 • Pirate Forms: integrim.
 • PHP 7 compatibility: Deleted third-party JSON library and dependences.
 • PHP 7 compatibility: Fixed end of lines.
 • YOAST Seo: U ndreqën sinjalizime PHP.
 • Spam FireWall: Minor fix for Spam FireWall counter.
 • Only admin could access to CleanTalk dashboard (exclude Authors an Editors).
 • U përmirësua filtrimi në formularë kontaktesh.

5.49.2 October 5 2016

 • Second Fix for database error. Stable version.

5.49.1 October 5 2016

 • U ndreq gabim në bazën e të dhënave.

5.49 October 3 2016

 • Spam FireWall feature: Class upgraded.
 • New feature: Delete links from approved comments.
 • Settings: Grouped.
 • Settings: Altered description fixed spelling mistakes.
 • Rregullime: U shtua tregues për Spam FireWall.
 • Admin bar: Added Spam FireWall counter
 • Clean and Simple Contact Form: Direct integration.
 • WooCommerce: Don’t check password recovery form.
 • WooCommerce Wishlists: Issue with check for Google bots.
 • JetPack: ndreqje formulari kontaktesh.
 • Fixed and created the defaults for all CleanTalk options.
 • U ndreqën gabime shkrimi.

5.48 September 15 2016

 • buddyPress: Added private messages filtering. Doesn’t check user if he has 3 or more messages in the “sentbox” and “inbox” folders.
 • buddyPress: Added option in settings for private messages check.
 • Lista Dëshirash WooCommerce: U shtua kontroll për lista dëshirash.
 • Fixed issue with “check all post data” option.
 • U përmirësua filtrimi për Gravity Forms
 • Mobile Assistant Connector fix
 • Ndreqje të vockla.

5.47 September 5 2016

 • WooCommerce: integrim i drejtpërdrejtë për formularë përfundimi blerjesh.
 • Ndreqje: Formulari hyrjesh në WooCommerce Sensei.
 • bbPress: Added the check for topics and comments with stop_words
 • bbPress: Skip check for admin in comments and topics
 • UserPro: fixes. Request without field “shortcode”
 • Contact Form 7: Ndreqje të mete.
 • Spam FireWall: Optimized logs rotation.
 • Updated inner functions (compatibility fix for PHP 5.4+)
 • Fixed output of counters (without spamfirewall stats)
 • U ndreqën gabime shkrimi te rregullimet
 • Added “Delete from the list” button in comments spam check page
 • Ndreqje të vockla.

5.46 August 17 2016

 • Fixed issue with admin bar links in WP Multi Network mode.
 • Added “All time counter” and “Daily counter” into admin bar.
 • Added settings to disable counters in admin bar.
 • New style for “Get access key manually” button.

5.45.2 August 4 2016

 • Added Anti-Spam protection for Quick Event Manager.
 • Improved bulk spam test for users. Now the plugin does not mark as Spam user, if the user IP address has spam activity more than 30 days ago.
 • Fixed bulk spam test for comments. Previous version had a conflict between spam history for IP and Email.
 • Minor fix function to get the API key.

5.45.1 July 26 2016

 • Fixed issue with missed spam messages, subscriptions.
 • Improved bulk spam test for comments. Now the plugin will not mark as Spam comments, if a comment sender (IP address) has spam activity more than 30 days ago.

5.45 July 21 2016

 • Optimized bulk spam comments deletion.
 • Turned off JavaScript anti-spam cookies if the option ‘Set cookies’ is turned off. It helps to avoid issues with Varnish.
 • Added links to bulk spam comments&users removal tool.

5.44.1 July 13 2016

 • Optimized options getting code.
 • Added the option ‘Protect Logged in users’ to do anti-spam tests for submissions by logged in users.

5.43.2 June 30 2016

 • Optimized anti-spam code for AJAX based contact forms.
 • Fixed CSS layout of counters in Admin bar (issue with layout in IE11).

5.43.1 June 23 2016

 • Added agent version in requests to test a connection between the website and servers.
 • Fixed issue with PHP notices in cleantalk-admin.php.

5.43 June 22 2016

 • Added spam protection for registrations via ‘Login with AJAX’ plug-in.
 • Added a new counter to Admin bar that allows to count spam and approved submissions since last reset.
 • Update the code that tests a connection between a website and CleanTalk’s servers. New version doesn’t generate submissions with email good@cleantalk.org.
 • Fixed issue with spam protection for nested forms by Formidable plug-in.

5.42 2016-06-15

 • U shtua mbrojtjeje anti-spam për UserPro.
 • Improved protection for Formidable forms + Varnish.
 • Improved bulk search for spam accounts.
 • Fixed spam protection for pages that contain multiple Formidable forms with same HTML ID.
 • Optimized PHP code to be compatible with PHP 5.4 and above. The patch has been applied to Formidable forms spam protection.
 • Ndreqje të vockla te pjesa e brendshme e shtojcës.

5.41 2016-05-31

 • Added HTTP response in plugin response if an network issue was happend.
 • Optimized JavaScript anti-spam test for Formidable forms.
 • Re-stored the option to auto redirect to plugn settings after plugin activation.
 • U përditësuan përkthimet në spanjisht dhe rusisht.
 • Fixed issue with nasted fields in Formidable forms.

5.40.3 2016-05-26

 • Added option to encrypt (SSL) connection to CleanTalk anti-spam servers.
 • Added JSON encoding for AJAX forms.
 • Obfuscated private data for Custom contact forms option.
 • Optimized bulk users check for spam over blacklists database.
 • Fixed issue with lost connection to servers and JavaScript anti-spam test.
 • Fixed issue with WordFence and collect_details.

5.40.2 2016-05-11

 • Improved account status check logic.
 • Fixed issue with double anti-spam tests for FastSecure contact forms.
 • Fixed issue with nulled JavaScript variables assigned from backend. This issue might me occured on standart WordPress registration form and with failed JavaScript spam test.
 • Fixed issue with session_start() with PHP sessions stored in memcache.

5.40.1 2016-04-28

 • U ndreq problem me Super Socializer.
 • Fixed issue with spam filtration for logged in users and Formidable forms.
 • Added logging of all submitted fields for FastSecure contact form.

5.40 2016-04-19

 • Added JSON encoding for posts that were protected via Custom contact forms option. It allows show anti-spam logs in the Dashboard in more comfortable view.
 • Ndreqje të vockla në rregullimet e shtojcës.
 • Fixed pagination for bulk users spam test.
 • U ndreq problem me _SESSION të panjohur.
 • Fixed issue with double Spam FireWall database upload.

5.39.1 2016-04-04

 • Improved AJAX based anti-spam test with HTTPS backends.
 • Added fix to avoid issue with empty ct_info_flag on JavaScript side.
 • Added logic to exclude caching for Spam FireWall.
 • Removed a condition to skip accounts with 127.0.0.1 IP in spam test for registered acconts.

5.38.1 2016-03-24

 • Fixed issue with PHP sessions and ‘The session id is too long or contains illegal characters’.
 • Removed Spam FireWall protection on /feed page.
 • Disabled anti-spam tests for AJAX calls if the option ‘Custom contact forms’ is turned off.
 • Added reject notice for spam submissions on Gravity forms with AJAX calls.

5.37.3 2016-03-10

 • Fixed bug with broken MailPoet previews.
 • Fixed bug with broken Geo My WP pop-up windows.
 • Fixed issue with mb_convert_encoding() function.
 • Removed double JavaScript code in front-end.
 • Removed unused variables in anti spam logic.
 • Added option ‘Set cookies’ (turned on by default). If the option turned off, the plugin will not generate cookies, but in this case plugin will not protect some rarely used contact forms. Any way, turn this option off be compatible with Varnish in spam protection for WordPress core comments, registrations and most popular contact forms.
 • Added anti-spam protection for Gravity forms via option ‘Contact forms’ with hook gform_entry_is_spam().

5.36.1 2016-02-05

 • Fixed bug, when users receive error after logging in
 • Improve anti-spam filters for contact forms.

5.36 2016-02-04

 • U përmirësua mbrojtja JavaScript nga mesazhe të padëshiruar
 • Improvements for avoiding blocking requests from payment systems

5.35 2016-01-14

 • U shtua mbulim për licencim IP-ësh
 • Disa përmirësime mbrojtjeje anti-spam
 • Ndreqje të vockla ndërfaqeje pjese të brendshme

5.34.1 2015-12-17

 • Fixed trackback antispam protection: improved checking mechanism
 • Fixed problem with blocking MailPoet: added exclusions in spam checking algorithm

5.34 2015-12-10

 • U përmirësua mekanizimi për kontroll anti-spam
 • Added “Collect browser details” option for better antispam protection
 • Fixed custom contact forms checking for AJAX requests
 • Ndreqje të vockla përkthimesh

5.33.1 2015-12-04

 • Fixed issue with BBPress: restored old user permission checking mechanism
 • Fixed anti-spam comments checking: sometimes get_comments returned wrong comments number
 • Fixed bulk checking: made numeric indexes in users and comments arrays
 • Fixed trackback and pingback checking: removed exception for checking

5.33 2015-12-01

 • Ndreqje ndërfaqeje pjese të brendshme
 • U përmirësua efikasiteti i Spam FireWall
 • U përmirësua punimi për kontroll anti-spam

5.32 2015-11-26

 • Added improvements for manual spam detection
 • U ndreqën gabime në pjesën e brendshme
 • Fixed bulk users anti spam checking
 • Added indicator for bulk spam checking
 • U shtua buton “Merr vetvetiu kyç hyrjeje”

5.31 2015-11-11

 • U përmirësua funksionimi i pjesës së brendshme
 • Fixed counter of approved/blocked spam attacks
 • U ndreq regjistrimi për Spam FireWall

5.30 2015-11-05

 • U përmirësua kontroll anti-spam
 • U optimizua funksionimi
 • Fixed blocking email preview in MailPoet
 • Ndreqje ndërfaqeje
 • Ndreqje ndërfaqeje WPMU

5.29 2015-10-27

 • U optimizua funksionimi
 • Fixed bugs in custom contact forms spam checking

5.28.7 2015-10-23

 • Optimized PHP sessions creation algorithm. This fix should increase plugin perfomance on hostings without retenion of PHP sessions files.
 • Removed autoredirection to plugin settings after plugin activation.

5.28 2015-10-16

 • U ndreqën gabime në kontrollin kundër mesazhesh të padëshiruar
 • Restored options for spam checking registrations and cpmmon contact forms
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar
 • Fixed problems with AJAX functionality in MailPoet, WooCommerce and other AJAX plugins

5.27 2015-10-13

 • Përmirësime në veçorinë SpamFireWall
 • Optimizim kodi
 • Ndreqje ndërfaqeje pjese të brendshme

5.26 2015-10-05

 • U shtua mbulim për Paketa Gjuhësh WordPress
 • Removed spam checking for some autorisation plugins
 • Veçori e re eksperimentale: SpamFireWall

5.25.2 2015-09-28

 • U ndreq e metë në pjesën e brendshme

5.25.1 2015-09-28

 • U shtua widget me statistika anti-spam
 • Added information about blocked spam attacks in admin dashboard and CleanTalk settings
 • Added ability not to check comments for users with 3 or above allowed comments
 • Added an option ‘Help others known CleanTalk’ to show information for site visitors, that your site is protected from spam by us
 • Disa rregullime ndërfaqeje pjese të brendshme

5.24.1 2015-09-16

 • U ndreqën disa gabimesh te pjesa e dukshme e sajtit
 • U ndreq ruajtje kyçi hyrjesh

5.24 2015-09-14

 • Ndreqje ndërfaqeje pjese të brendshme
 • Improvement for AJAX JavaScript spam checking

5.23 2015-09-01

 • Fixed BuddyPress profile search false positivities of anti-spam protection.
 • Some interface fixes of bulk users & comments spam checking

5.22 2015-08-26

 • Fixed possible XSS issue for anti-spam test on third-party forms.

5.21 2015-08-21

 • Fixed bug with skipping spam submissions
 • Fixed bug with receiving old user_token for viewing anti-spam stats
 • Ndreqje të vogla te pjesa e brendshme

5.20 2015-08-15

 • Fixed anti-spam stats in admin bar – now stats updates every hour
 • Fixed issue with skipping spam submissions
 • Added some PHP-constants for advanced users – CLEANTALK_AJAX_USE_BUFFER and CLEANTALK_AJAX_USE_FOOTER_HEADER can be defined to true or false in wp-config.php to control method, which will be used for injection of AJAX script.

5.19 2015-08-11

 • New feature: anti-spam checking for registered users
 • Fixed issue with AJAX JavaScript anti-spam test.
 • Fixed issue with SEO Yoast xml sitemaps and JavaScript anti-spam test.

5.18 2015-08-04

 • U ndreq problem me user_token
 • Added anti-spam API, see our FAQ

5.17 2015-07-23

 • Fixed infinite redirection after activation
 • Ndreqje të vockla te pjesa e brendshme

5.16 2015-07-22

 • U ndreq kontroll shërbimesh të jashtme
 • U ndreq fshirje masive komentesh
 • U ndreq mbrojtja anti-spam AJAX

5.15 2015-07-16

 • New feature: anti-spam protection for forms, that uses external services

5.14 2015-07-03

 • Added anti-spam protection for some themes and plugins
 • Disa ndreqje te pjesa e brendshme

5.13 2015-06-12

 • Closing notification for anti-spam renew
 • Fixed bulk anti spam comment checking

5.12 2015-06-01

 • Added option for checking all post data for spam
 • Disa përmirësime mbrojtjeje JavaScript
 • Added option for old JavaScript check (without AJAX)

5.10 2015-05-25

 • U ndreq gabim Javascript në disa formularë

5.9 2015-05-21

 • U ndreq gabim Javascript në CF7 dhe JetPack
 • Disa ndreqje te pjesa e brendshme dhe te pjesa e dukshme

5.8 2015-05-18

 • Ndreqje të vogla

5.7 2015-05-18

 • U ndreq përkthimi frëngjisht
 • U ndreq algoritmi i mbrojtjes

5.6 2015-05-11

 • U ndreq përkthimi
 • Fixed bulk comments anti-spam checking
 • Added option for disabling anti spam stats in adminbar
 • Disa ndreqje sigurie

5.5 2015-04-29

 • U ndreq çështje sigurie
 • Disa ndreqje ndërfaqeje

5.4 2015-04-27

 • Some interface and functionality changes in plugin settings page
 • Added counter for anti-spam stats in admin bar

5.3 2015-04-13

 • Added anti-spam protection for Divi theme contact forms
 • Added anti-spam protection for MyMail contact forms
 • U shtua mbrojtje anti-spam për Buletine MailPoet.
 • Disa rregullime ndërfaqeje dhe funksionimi te pjesa e brendshme

5.2 2015-04-01

 • U shtua lidhje për statistika anti-spam
 • Added WP User Frontend Pro registration form protection

5.1 2015-03-24

 • Fixed site crash after installing 5.0 on some websites

5.0 2015-03-24

 • Added bulk comments checking for spam via CleanTalk blacklists
 • Added anti-spam form protection for ‘Ajax Login & Register’
 • U ndreq mbrojtje formulari JetPack

4.24 2015-03-20

 • U shtua aktivizim i menjëhershëm mbrojtjeje anti-spam.

4.22 2015-03-17

 • Added button for automatic spam protection key getting.

4.21 2015-03-11

 • U shtua njoftim rinovimi licence.

4.20 2015-03-03

 • U shtuan përkthimet në gjermanisht, italisht, polonisht dhe portugalisht.
 • Ndreqje të vogla kodi.

4.19 2015-02-24

 • Increased keys lifetime for JS spam test.

4.18 2015-02-17

 • Fixed bug with comments approvement – moved ct_unmark_red() to cleantalk-admin.php
 • Added PayPal ‘payment_status’ in skip list.
 • Added Akismet ‘spam’ status processing.

4.17 2015-02-12

 • Klasë e re bazë.
 • Divided code to 3 separate files – common, public and admin.

4.16 2015-02-05

 • Klasë e re bazë.
 • Fixed JetPack spam filters logics.
 • Optimized Formidable, bbPress, BuddyPress spam filters.

4.15 2015-01-29

 • Support spam test for Contact Form 7 versions before 3.0.0.
 • Fixed global JS-vars for JS spam test.
 • Fixed online notice cookie logics.
 • Optimized spam filters for FSCF, WooCommerce, JetPack.
 • Optimized option getting.

4.14 2015-01-19

 • Removed deprecated option from comment approvement code.
 • URL e re për kyç API.
 • Trimmed API key in admin panel.
 • Added current options to array sended to CleanTalk servers.

4.13 2014-12-29

 • Fixed bug with autimatically aprovement not spam comments. Now this option disabled and do not override local WordPress policy.

4.12 2014-12-29

 • Fixed bug with ‘Wrong Access key…’ notice in WordPress dashboard.
 • Fixed filtration bug in WordPress dashboard login form.

4.11 2014-12-22

 • Improved anti-spam protection for custom contact/registration/subscribe forms.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar për komentet.
 • Accelerated plugin speed for comments, regirstrations and contacts.
 • U shtua përkthimi në frëngjisht.

4.10 2014-12-10

 • Improved anti-spam protection for custom contact/registration/subscribe forms.
 • Option ‘Custom contact forms’ enabled by default for new setups.
 • Removed settings “Publish relevant comments”, “Use encrypted (SSL) connection”.
 • Added translation to Danish (thank you for Mikkel at KreativJul.dk).

4.9 2014-11-24

 • Fixed spam test for Contact Form 7.

4.8 2014-11-19

 • Improved anti-spam protection for BuddyPress registrations and custom contact forms.

4.7 2014-11-16

 • Fixed JavaScript spam test for FastSecure contact form.

4.6 2014-11-11

 • U përmirësua mbrojtja JavaScript nga mesazhe të padëshiruar në regjistrime te BuddyPress.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar në formularë komentesh.
 • Removed plugin sign from pending, spam comments. To get details about a comment please use Dashboard at cleantalk.org.
 • Improved Access key validation function.
 • Added protection for bbPress comments via stop list. Stop list function is a list to reject comments by prefiled words. To fill the list please use Dashboard at cleantalk.org.

4.5 2014-11-04

 • U ndreq e metë te JavaScript CF7.
 • Fixed rejects in bbPress guests comments.

4.4 2014-10-29

 • Improved anti-spam JS test for CF7.
 • Fixed ‘noscript’ text in FaceBook Like preview in Valenti theme.

4.2 2014-10-20

 • Fixed double checks issue for BuddyPress registrations.
 • Increased timeout limits to find the work server.

4.1 2014-10-13

 • Optimized code for manual moderation feedback sending.
 • Optimized anti-spam algorithms for comments, contacts and signups.

4.0 2014-10-06

 • Improved anti-spam protection for custom contact forms.
 • U përmirësua mbrojtja nga mesazhe të padëshiruar për formularë regjistrimi.

3.9 2014-10-01

 • Did exception to do not break to create new user in WordPress backend.

3.8 2014-09-19

 • Fixed json_encode() + malformed characters.
 • U ndreq çështje JavaScript me wpautop().

3.6 2014-09-15

 • Fixed preg_match() issue for Formidable forms and Custom contact forms.
 • Improved anti-spam protection for Custom contact forms.

3.4 2014-09-04

 • We’ve added anti-spam for themes contact forms and any untested contact forms plugins. To use this test enable option “Custom contact forms” in plugin settings.
 • We’ve added auto rotation for spam comments. Now the plugin removes comments in SPAM folder older then 15 days. This option is enabled by default.

3.2 2014-08-27

 • Fixed submit_time() logic for failed submits (comments/registrations). Now form fill time resets after every failed submit.

3.1 2014-08-19

 • Added anti-spam test over senders Cookies.
 • Improved form fill anti-spam test.
 • Improved speed selection of the nearest server to website.
 • U përmirësua shpejtësi mbrojtjeje nga mesazhe të padëshiruar për komentet.
 • Relevance anti-spam test disabled by default. To enable test should be used option ‘relevance_test’.

2.58 2014-08-06

 • Added anti-spam protection for signups posted via WooCommerce order form.
 • Improved anti-spam protection for Contact Form 7.
 • Improved anti-spam protection for registrations. Now the plugin looking for JavaScript anti spam test results not only in POST array, but in COOKIES array too. This improvement allows protect signup forms for any untested signups plugins and themes.
 • Updated PHP API. Now the plugin can resolve sender IP for websites behind proxy servers. If the proxy servers uses private IP address.

2.57 2014-07-29

 • Improved anti-spam protection for comments. The plugin now proccessing website url in the comments form.
 • Fixed sign remove logic for approved comments. Previous version doesn’t cut sign for comments approved via AJAX call in WordPress backend.
 • Fixed switching to SSL for comments. Previous version doesn’t use secured connection for comments.

2.56 2014-07-21

 • Fixed account status check logic. Previous version makes unnecessary test API calls when the plugin asks account status check.

2.55 2014-07-11

 • Fixed bug with account status function. In backend the plugin showed notice ‘Please don’t forget to disable CAPTCHA if you have it!’ on every page.

2.54 2014-07-11

 • Fixed signup anti-spam protection logic for BuddyPress registrations.
 • Fixed anti-spam protection for JetPack contact form.
 • Changed account status check logic.

2.53 2014-06-27

 • Fixed anit-spam protection bug for signups.
 • Changed anti-spam functions (comments and signups) priority.

2.52 2014-06-25

 • Fixed ‘Fatal error: Call to a member function get_error_code()’ issue with signups via BuddyPress.

2.51 2014-06-23

 • Added spam protection for registrations via plugin New User Approve by Josh Harrison. If the CleanTalk matched signup as spam this signup will be denied to placing in pending queue.
 • Added option “Use secure (SSL) connection to CleanTalk cloud”. If the option enabled plugin will communicate with CleanTalk severs via 128bit encrypted data channel. So, if you have SSL protected webforms on website you can use this option to be sure that visitors personal data safely transmits to CleanTalk servers.
 • Fixed minor bug with loading backend functions.

2.49 2014-06-10

 • Added spam protection for S2Member Auth.net forms.
 • Added spam protection for multisite signup form.
 • Optimized account status check function.

2.46 2014-05-19

 • Added: HTML notice about the need to enable JavaScript.
 • Fixed: Fixed pingbacks anti-spam test.

2.44 2014-05-12

 • U shtua: Mbrojtjeje anti-spam për platformën S2Member.
 • Improved: JavaScript anti-spam test.
 • Improved: Plugin load time for backend and frontend.
 • Fixed: PHP warning mb_convert_encoding()

2.42 2014-04-29

 • Fixed: JavaScript anti-spam test for comments.

2.40 2014-04-25

 • New: Fast Secure Contact form support.
 • E re: Mbulim për Faqe Mbërritje WordPress

2.38 2014-03-27

 • Fixed: Registraion form submit time spam test.

2.36 2014-03-12

 • Reversed to patches from old revisions.

2.35 2014-03-12

 • E re: Njoftime mbi llogari të çaktivizuar
 • E re: U përmirësua testim mbrojtjeje JavaScript nga mesazhe të padëshiruar.
 • U ndreq: Optimizim kodi
 • U ndreq: Testim JavaScript për regjistrime.

2.33 2014-02-12

 • Fixed: CURLOPT_FOLLOWLOCATION bug at admin notice

2.32 2014-02-04

 • New: Added notice about automatically approved comment. The notice shows only for first approved comment and only for new commentators (without approved comments) of the blog.
 • New: At WordPress console added banner for notices.
 • Ndryshim: U përditësuan foto ekrani.

2.31 2014-01-24

 • New: Added spam protection for JetPack comments
 • Fixed: cURL connection issue “Expect: 100-continue”

2.30 2014-01-13

 • Ndryshim: U përmirësua logjika e lidhjes së shërbyesve.
 • Fixed: Antispam test for Fomidable forms.

2.28 2013-12-19

 • New: Added protection against spam bots for WooCommerce review form.
 • Fixed: JavaScript anti-spam logic for WooCommerce review form.

2.27 2013-12-06

 • New: Added protection against spam bots for JetPack Contact form.
 • Fixed: JavaScript anti-spam logic for registrations and Contact form 7.

2.25 2013-11-27

 • New: Added protection against spam bots for BuddyPress registrations.
 • New: Added protection against spam bots for Contact form 7.
 • E re: U shtua përkthimi në spanjisht (es_ES).

2.23 2013-11-20

 • New: Added automatic training blacklists on spam bot account deletion.
 • New: Added URL to project homepage at plugin options.
 • Ndryshim: U përmirësua logjika anti-spam.

2.21 2013-11-13

 • Changed: WordPress blacklists settings get priority over plugin’s anti-spam settings
 • Changed: Disabled management approval comments for regular commentators of the blog. Automatically approved for publication only the comments of the new blog authors.
 • Changed: Removed form submit time test. Imporved JavaScript spam test.
 • Ndryshim: Optimizime kodi PHP

2.19 2013-11-08

 • New: Antispam protection from spam bots at the registration form
 • Changed: Russian localization for admin panel
 • Ndryshim: Optimizime kodi PHP

2.5.18 2013-11-01

 • Fixed: Bug with selection of the last comments for post
 • New: Antispam protection for Formidable feedback forms
 • New: Automatic deletion of outdated spam comments
 • New: On/Off option for comments spam filtration
 • U testua me WordPress 3.7.1

2.4.15 2013-09-26

 • U ndreq: E metë me fshirje masive komentesh
 • Changed: Russian localization for admin panel
 • Tested with mulitsite setup (WordPress network or WPMU)

2.4.14 2013-08-29

 • Changed: Removed feedback requests to the servers for banned (spam) comments.

2.4.13 2013-08-19

 • Changed: Switched HTTP requests from file_get_contents() to CURL. Added file_get_contens() as backup connection to the servers.
 • Changed: Removed feedback requests for comments moved to trash.
 • Fixed: “Fail connect to servers…” error on hostings with disabled ‘allow_url_fopen’ PHP option.

2.4.12 2013-08-12

 • Removed RPC::XML library from plugin.
 • Switched plugin to HTTP+JSON connection with servers.
 • Fixed bug with comments anti-spam tests with non UTF8 codepage.

2.4.11 2013-08-02

 • Removed spam tests for self-made pingbacks
 • U testua deri më WP 3.6

2.4.10 2013-07-24

 • U ndreq sinjalizim në PHP 5.4
 • Fixed bug with disabling comments test for Administrators, Authors and Editors
 • “Stop words” settings moved to Control panel of the service
 • “Response language” settings moved Control panel of the service

2.4.9

 • Fixed extra debugging in base class

2.4.8

 • Enabled convertion to UTF8 for comment and example text
 • U optimizua kod PHP

2.3.8

 • Enabled selection the fastest server in the pool
 • Fixed work server in plugin’s config

2.2.3

 • Secured md5 string for JavaScript test
 • Added requests’s timestamp to calculate request work time
 • Update base CleanTalk’s PHP class

2.1.2

 • Improved perfomance for processing large comments (over 32kb size)
 • Improved perfomance for bulk operations with comments in Comments panel
 • Added feedback request with URL to approved comment

2.0.2

 • Fixed bug with JavaScript test and WordPress cache plugins

2.0.1

 • Added option “Publicate relevant comments” to plugin’s options.
 • U shtuan përshkrim te mundësi shtojce

1.5.4

 • U ndreq transmetimi HTTP_REFERER te shërbyesit
 • U përmirësua testimi i mbrojtjes JavaScript nga mesazhe të padëshiruar
 • U optimizua kod PHP

1.4.4

 • Pingback, trackback comments has moved to manual moderataion
 • Added transmission to the serves comment type and URL
 • Post title, body and comments separated into individual data elements
 • Added priority for matched words in the comment with post title
 • Enabled stop words filtration as default option

1.3.4

 • U hoq diagnostikim PHP-je.

1.3.3

 • Added notice at admin panel about empty Access key in plugin settings
 • Removed HTTP link to the site project from post page
 • Removed unused options from settings page
 • Testuar deri me WordPress 3.5

1.2.3

 • U ndreq e metë me session_start.

1.2.2

 • Plugin rename to CleanTalk. Spam prevent plugin
 • Integration Base Class version 0.7
 • Added fast submit check
 • Added check website in form
 • Added feedbacks for change comment status (Not spam, unapprove)
 • Added function move comment in spam folder if CleanTalk say is spam
 • Disable checking for user groups Administrator, Author, Editor
 • Marked red color bad words

1.1.2

 • Addition: Title of the post attached to the example text in auto publication tool.
 • Testuar me WordPress 3.4.1.

1.1.1

 • U ndreq e metë HTTP_REFERER

1.1.1

 • Added user locale support, tested up to WP 3.4

1.1.0

 • Versioni i parë