Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk

Përshkrim

Top-rated anti-spam protection for WordPress. No CAPTCHA, no questions, no animal counting, no puzzles, no math and no spam bots. Universal AntiSpam plugin.

Veçori AntiSpam

 1. Ndal komente spam.
 2. Ndal regjistrime spam.
 3. Ndal email-e kontakti spam.
 4. Ndal porosi spam.
 5. Ndal rezervime spam.
 6. Ndal pajtime regjistrime spam.
 7. Ndal pyetësorë dhe anketime të padëshiruar.
 8. Ndal mesazhe të padëshiruar në widget-e.
 9. Ndal të padëshiruara te WooCommerce-i.
 10. Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.
 11. Kontrollon dhe heq komente ekzistuese spam dhe përdorues spam.
 12. E përputhshme me përdorues dhe pajisje celulare.
 13. E përputhshme me direktivën Rregullore e Përgjithshme Mbrojtjeje të Dhënash (GDPR) (BE).
 14. Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm.
 15. Pa Spam – Pa Ndëshkime Nga Google. Jepini një hov SEO-s tuaj.
 16. Anti-Spam & FireWall i përshtatshëm për celularë.
 17. Ndal mesazhe të padëshiruar në Formularë Kërkimi.
 18. Disable comments.
 19. Spam FireWall: Anti-Flood.
 20. Spam FireWall: Anti-Crawler.
 21. Hide «Website» field for comments.
 22. Block messages by languages, countries, networks and stop words.
 23. Email Address Encoder – protection for email addresses published on your site.

Provë falas, mandej $12 në vit

CleanTalk is an anti-spam plugin which works with the premium Cloud Anti-Spam service cleantalk.org. This plugin as a service https://developer.wordpress.org/plugins/wordpress-org/detailed-plugin-guidelines/#6-software-as-a-service-is-permitted

Shqyrtime publike

It’s more than just a tool to combat spam; it’s an integral component that enhances the overall quality and performance of your website.
techbusinessnews.com.au

Improve Your Security WordPress Spam Protection With CleanTalk Anti-Spam
The Hacker News.

CleanTalk – Shërbim Anti-Spam Me Bazë Në Re, Për Ta Mbajtur Sajtin Tuaj Larg Robotësh.
NewsWatch Review.

Compare reCAPTCHA & Akismet VS CleanTalk
https://www.saashub.com/compare-recaptcha-vs-cleantalk
https://www.saashub.com/compare-akismet-vs-cleantalk

I know you have heard of a number of anti-spam plugins. But you must know, the cloud-based ones are the best regarding detection rate. They compare all the content in forms with their own algorithm to find out the legibility.
www.techwibe.com

Merita thelbësore e CleanTalk-ut për mua s’është thjeshtë effikasiteti i shtojcës. Është fakti që CleanTalk funksionon në prapaskenë. Nuk i bën përdoruesit të kalojnë nëpër kontrolle për të parashtuar një koment apo për të plotësuar një formular.
www.kevinmuldoon.com

Mbrojtje antispam për komentet

Native spam protection for WordPress, JetPack comments and any other comment plugins. The plugin moves spam comments to SPAM folder or you can set the option to ban spam comments silently. You can also enable the option in the plugin settings to auto-delete comments from SPAM folder.

Contact Form by WPForms spam filter

Plugin extends Contact Form by WPForms to provide spam protection. It filters spam submissions for each type of forms – simple contact form, marketing form, request a quote and etc.

Elementor Website Builder filter

Plugin extends spam protection for Elementor Website Builder. It filters spam submisssions and tested for contact form type.

Gravity forms spam filter

Plugin extends spam protection for Gravity forms. It filters spam submisssions for any type of forms.

Formidable Form Builder spam filter

Plugin extends spam protection for Formidable Form Builder. It filters spam submisssions for any type of forms – Contact Form, Survey & Quiz Forms.

Contact Form 7 spam filter

Plugin extends spam protection for Contact Form 7 (CF7). It can be used with any other third-party spam filters.
How to protect your Contact Form 7 using CleanTalk Anti-Spam plugin

Filtër spam-i për WooCommerce

Anti-spam by CleanTalk filters spam registrations and spam reviews for WooCommerce. The plugin is fully compatible with WooCommerce 2.1 and higher.

Filtër mesazhesh të padëshiruar për formularë kontakti të temave

The plugin blocks spam emails via any theme (built-in ones included) contact forms. The plugin filters spam emails silently (without any error notices on WordPress frontend) in AJAX forms as well.

Filtër mesazhesh të padëshiruar për bbPress

Mbrojtje kundër spam-it për gjithçka bbPress: kredenciale hyrjesh, regjistrime, forume, subjekte dhe përgjigje.

Filtra të tjerë mesazhesh të padëshiruar

 • Faqe Mbërritje WordPress.
 • WP User Frontend, UserPro.
 • Ninja forms https://ninjaforms.com.
 • Contact Form Plugin by Fluent Forms Ninja forms https://fluentforms.com.
 • Forminator contact from https://wpmudev.com/project/forminator-pro/.
 • Newsletters – MC4WP: Mailchimp for WordPress (mc4wp.com), MailPoet – emails and newsletters in WordPress (https://www.mailpoet.com/).
 • Any WordPress form (checkbox ‘Custom contact forms’).
 • Any submission to the site (checkbox ‘Check all POST data’).

Kontrolloni komente ekzistuese për spam. Heqje masive komentesh spam. Spastrues komentesh spam

With the help of anti-spam by CleanTalk you can inspect through existing comments to find and quickly delete spam comments at once. To use this function, go to WP Console -> Comments -> Find spam comments.

Kontrolloni përdorues ekzistues për spam. Heqje masive llogarish spam. Spastrues përdoruesish spam

Me ndihmën anti-spam nga CleanTalk mund të vëzhgoni përmes llogarish ekzistuese që të gjeni dhe të fshini kollaj dhe menjëherë përdorues që dërgojnë spam. Për përdorimin e këtij funksioni, kaloni te WP Console -> Përdorues -> Kontrollo për spam. Mundeni edhe të eksportoni në format CVS një listë përdoruesish spam.

Private black lists for anti-spam service

Automatically block comments and registrations from your private black IP/email address list.

Hide «Website» field for comments

This option hides the «Website» field from standard WordPress comments forms. After that spammers won’t be able to send spam links using «Website» field in the bottom of the comments form.

Low false/positive rate

This plugin uses multiple anti-spam tests to filter spam bots having as low false/positive rate as possible.

Si e përmirëson CleanTalk SEO-n për sajtin tuaj?

Pra, e dini tashmë se shpejtësia e sajtit ka ndikim të drejtpërdrejtë në SEO.

CleanTalk works faster than most of the other anti-spam plugins. It is common knowledge that the faster your site loads, the better your customer experience is, the better your SEO will be, and the better your site will convert. Speed is becoming increasingly important in SEO, conversion and user experience. Today, site speed is one of the most important ranking factors on Google. A site that loads slowly will lose visitors and potential revenue.

Among anti-spam plugins CleanTalk AntiSpam is one of the fastest. Despite the large plugin functionality, the developers have optimized the performance of
the plugin so that AntiSpam by CleanTalk is faster than most analogs. This contributes to the cloud service architecture, as all calculations take place in the cloud, not on the server, the server receives the finished result for further action.

https://s.w.org/plugins/cleantalk-spam-protect/screenshot-5.png?r=1288723

Unlike stand-alone plugins (WP Armour, Antispam Bee, WP Cerber) Anti-Spam by CleanTalk uses less CPU that improves site response, visitors experience and SEO results.

Spam FireWall

Spam FireWall allows blocking the most active spam bots before they get access to your website. It prevents spam bots from loading website pages so your web server doesn’t have to perform all scripts on these pages. Also it prevents scanning of pages of the website by spam bots. Therefore Spam FireWall significantly reduces the load on your web server. Spam FireWall also makes CleanTalk the two-step protection from spam bots. Spam FireWall is the first step and it blocks the most active spam bots. CleanTalk Anti-Spam is the second step and checks all other requests on the website in the moment of submitting comments/registers etc.

How does Spam FireWall work?

 • Vizitori hyn në sajtin tuaj.
 • HTTP request data are being checked in the nearly 5.8 million of the identified spam bot IPs.
 • If it is an active spam bot, the bot gets a blank page, if it is a visitor then he receives a normal page. This process is completely transparent for the visitors.

All the CleanTalk Spam FireWall activity is being logged in the process of filtering.

Spam FireWall: Anti-Flood & Anti-Crawler

Spam FireWall: Anti-Flood and Anti-Crawler options are intended for blocking unwanted bots, content parsing, shop goods prices parsing or aggressive website scanning bots. Learn more https://cleantalk.org/help/anti-flood-and-anti-crawler

Hollësi mbi shtojcën AntiSpam

CleanTalk is an all-in-one anti-spam solution for WordPress that protects login, comment, contact and WooCommerce forms at once. You don’t need to install separate antispam plugins for each form. It allows your blog to work faster and save resources.

CleanTalk is a transparent antispam tool, we provide detailed stats of all incoming comments and logins. You can always be sure that there are no errors. We have developed a mobile app for you to see antispam stats wherever you want.

Kemi zhvilluar antispam-in për WordPress që ju mbron në shkallë maksimale nga robotë spam-i, duke ju lejuar t’ju furnizoni vizitorëve tuaj një formular të thjeshtë dhe të volitshëm komentesh/regjistrimesh, pa CAPTCHA dhe puzzles të bezdisshëm që duhen zgjidhur. CleanTalk pikas spam përmes testesh me disa faza, duke lejuar bllokim deri në 99.998% të robotëve spam.
Metoda anti-spam e ofruar nga CleanTalk shmang sikletin e metodave që lypin ndërveprim të përdoruesit (CAPTCHA, pyetje-përgjigje, etj.) dhe ju ofron vizitorëve të sajtit tuaj një metodë më të rehatshme.

CleanTalk is a premium anti-spam service for WordPress, the plugin works with our own CleanTalk Cloud Service. Anti Spam by CleanTalk offers a free trial, you can look at the pricing here. We provide anti-spam services at the highest level. To maintain this level we cannot afford to offer a free version of our service, as this will immediately affect the quality of the providing anti-spam protection. Paying for a year of anti-spam service, you save a lot more and receive:

 • Mbrojtje deri në 99.998% nga robotë mesazhesh të padëshiruar.
 • Kursim kohe dhe burimesh.
 • Më shumë regjistrime/komente/vizitorë.
 • Spam protection of the several websites at once in different CMS.
 • Lehtësi në instalim dhe përdorim.
 • Shtim trafiku dhe besnikëri ndaj vizitorëve.
 • Asistencë teknike 24/7.
 • Spastroji statistikat.
 • Spam FireWall.
 • No captcha (reCaptcha), puzzles, etc.

Si të mbrohen sajtet nga robotë spam-i pa CAPTCHA?

Metoda anti-spam më popullore është CAPTCHA – figura bezdisëse me simbole të rrudhura dhe të shtrembëruara, që i paraqiten vizitorit për t’i deshifruar dhe plotësuar te formulari. Supozohet se robotë spam-i s’do t’i kuptojnë dot këto CAPTCHA, ndërsa një vizitor po. CAPTCHA provokon jo pak acarim, por vizitori dëshiron të komentojë, i duhet t’i plotësojë këto simbole kohë pas kohe, duke bërë gabime dhe duke filluar nga e para. Ndonjëherë CAPTCHA na sjell në mendje shkarravina prej kalamau dy vjeç. Për vizitorë me probleme të pari CAPTCHA është një pengesë e pakapërcyeshme. Përdoruesit i urrejnë captcha-t. Captcha për përdoruesit do të thotë “ma shpif”. CAPTCHA të palexueshme ndalin rreth 80% të vizitorëve të sajtit. Pas 2 përpjekjesh të dështuara për deshifrim të CAPTCHA-s, 95% e vizitorëve heqin dorë nga përpjekje të mëtejshme. Me të parë CAPTCHA-n dhe pas dhëniesh gabim, mjaft vizitorë e braktisin sajtin. Kështu, CAPTCHA ndihmon në mbrojtjen nga spam-i si nga robotët, ashtu edhe nga vizitorët e ligjshëm. CAPTCHA nuk është ilaç universal për smap-in. Keni dyshime lidhur me Nevojën për CAPTCHA?

“Ultimately, CAPTCHAs are useless for spam because they’re designed to tell you if someone is ‘human’ or not, but not whether something is spam or not.” Matt Mullenweg

You do not have to work in IT to know what spam is. Besides piles of unwanted email, there are spam bots, or special software programs designed to act as human website visitors that post unwelcome messages over the Internet to advertise dubious services. More often than not spam messages do not even make sense. Similar to bacteria and virus mutations developing antibiotic resistance, spam bots are becoming more resilient in penetrating Internet firewalls and security layers.

White Label Mode

To switch the plugin work in the white-label mode you should set up a few settings on your main site in WordPress Multisite Network:

 1. Check setting “Enable White Label Mode”.
 2. Plotësoni fushën “Kyç API Strehuesi” me kyçin prej panelit të strehuesit të CleanTalk-ut.
 3. Plotësoni fushën “Emër Shtojce”. Mund të ishte çfarëdo emri për shtojcën.
 4. Ruaji rregullimet.

Shtojca do të bëjë gjithçka tjetër.

Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.

Është shumë e rëndësishme për të qenë të sigurt se përdoruesi përdori adresën e tij të njëmendtë email. Robotë spam-i shumë shpesh përdorin adresa email të rreme, d.m.th., adresa që s’ekzistojnë.

CleanTalk do të kontrollojë aty për aty adressat email, nëse ekzistojnë apo jo.

Adresa email që s’ekzistojnë sjellin disa probleme të tjera për të zotët e sajteve.

 • S’mund t’i kontaktoni kurrë përmes email-i,
 • klienti s’do të marrë kurrë njoftime prej jush (letër aktivizimi llogarie, rimarrje fjalëkalimi, njoftime dërgimi email-esh, njoftime, etj.),
 • nëse përdorni marketing me email për klientët tuaj, atëherë nëse lista juaj e postimit përmban një numër i madh email-esh që s’ekzistojnë, adresa juaj IP shtohet në lista të ndryshme bllokimi shërbyesish email-esh.

Përmirësoni listën tuaj të email-eve përmes vlerësimi email-esh, duke hequr email-e të rremë.

Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm

Bllokoni përdorues të rremë dhe të dyshimtë, me email-e njëpërdorimësh & të përkohshëm, që të përmirësoni shkallën e dërgimit të email-eve. Pra, parandalon edhe veprimtari keqdashëse, robotë spam-i dhe trollë interneti.

Ndal Mesazhe të Padëshiruar në Formularë Kërkimi

Robotët që dërgojnë spam mund të përdorin formularin tuaj të kërkimeve për të bërë kërkesa GET me tekst të padëshiruar.
CleanTalk Anti-Spam ka mundësinë ta mbrojë formularin e kërkimeve në sajtin tuaj nga robotë që dërgojnë spam. Çdo herë, kërkimi prodhon një faqe të re dhe nëse ka shumë kërkesa, kjo mund të krijojë ngarkesë shtesë. Kështu që, nën disa kushte, mund të indeksohen kërkime spam, çka ka ndikim mbi SEO-n,

 • Spam FireWall bllokon hyrjen te krejt faqet e sajtit për robotët më aktivë të spamit. Thjesht duke bërë këtë, ulet ngarkesa dhe trafiku për shërbyesin tuaj.
 • Mbrojta anti-Spam për formularë kërkimi në sajte hedh tej robotë spam-i.
 • Nëse formulari juaj i kërkimeve merr të dhëna shumë shpesh, shtojca CleanTalk Anti-Spam do të shtojë një pauzë dhe do ta rrisë atë pas çdo përpjekjeje të re për dërgim të dhënash. Kjo i kursen shërbyesit tuaj kohë punimi procesori.
 • Mbrojtja nga spam-i ju lejon të mos pengoni indeksim nga robotët e indeksimeve të sajteve, nëse ju duhet vërtet, por në të njëjtën kohë do keni mbrojtje nga robotë spam-i.

Do të dini përherë se ç’po kërkonin përdoruesit në sajtin tuaj.

Disable comments

This option disables comments on your site. You can choose one or several options:

 • Disable comments for posts
 • Disable comments for pages
 • Disable comments for media

When using Disables comments, existing comments will not be deleted and will remain on the pages.

Email Address Encoder

CleanTalk Anti-Spam offers a feature called “Encode contact data” that is designed to encode all email addresses on the website pages. Encoding the email addresses increases the level of protection of contact data from being abused, parsed, getting spammed and used in spam mailing lists by bots and online criminals. To reveal the encoded email address simply click on it and it will be decoded instantly.

A do ta mbrojë temën time shtojca anti-spam?

Yes, it will. The Anti-spam by CleanTalk is compatible with any WordPress theme.

A duhet të përdor mjete të tjera anti-spam (Captcha, reCaptcha, etj.)?

CleanTalk stops up to 99.998% of spam bots, so you can disable other anti-spam plugins (especially CAPTCHA-type anti-spam plugins). In some cases several anti-spam plugins could conflict with each other, so it would be …

Foto ekrani

 • AntiSpam settings are easy to use to protect any contact forms. For example – Ninja forms, Fluent forms and etc.
 • AntiSpam plugin rejected a spam bot at the CAPTCHA less registration form. The plugin provides explanation to visitor and websites about each rejected comment/registration ose contact message.
 • Use AntiSpam analytics tool for each website in service Dashboard to have information about spam/legitimate stats.
 • Use AntiSpam log to control anti-spam plugin.
 • CleanTalk funksionon më shpejtë se shumica e shtojcave të tjera anti-spam.
 • Pulti me një hartë të vendeve më aktive për spam për llogarinë tuaj.
 • Shtojca fshin/heq komente spam ekzistuese dhe llogari përdoruesish.
 • Lidhje vetëpërditësimi te pulti i CleanTalk-ut.
 • CleanTalk’s dashboard.
 • SpamFireWall log.

Instalim

Udhëzime instalimi

 1. Shkarkoni, instaloni dhe aktivizoni ‘Anti-spam nga CleanTalk’.

 2. Merrni kyç Hyrjesh https://cleantalk.org/register

 3. Jepeni kyçin e Hyrjeve te rregullimet: Konsolë WordPress-i -> Rregullime -> Antispam nga CleanTalk

 4. Dërgoni një koment spam sa për provë (regjistrim ose mesazh kontakti) me email-in stop_email@example.com. Do të duhej të shihnit njoftimin: E ndaluar. Dërguesi u shtua në listë bllokimesh.

 5. U bë! Shtojca është gati për përdorim.

Udhërrëfyes video – Instalim i shtojcës Anti-Spam në WordPress.

Important! To test spam protection you must post a dummy submissions as website visitor (use must logged out from WordPress console), because the plugin doesn’t filter submissions from WordPress administrators.

Si të ujdiset shtojca në një instalim WPMU?

In WordPress multisite version you can switch the plugin to use Global Access key. In this way the plugin doesn’t show any options to enter Access key in plugin settings and doesn’t show Trial banner in WordPress backend. To setup global CleanTalk access key for all websites in WPMS, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Bëjeni përpara se të aktivizoni shtojcën. Nëse shtojca është e aktivizuar tashmë, çaktivizojeni, shtoni kodin dhe riaktivizojeni.
Tani e tutje, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjeje.

Administroni dhe kontrolloni mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar

Kaloni tek Pulti tek cleantalk.org ose përdorni aplikacionin anti-spam për Android, iPhone për të administruar dhe kontrolluar mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar.

PBR

Pse më dërgojnë mesazhe të padëshiruar?

Spammers want to get backlinks from your site to improve their site’s PageRank or redirect your visitors to malicious sites.This level of spam can damage your reputation with readers and commentators if you fail to tackle it. It is not uncommon for some WordPress websites to receive hundreds or even thousands of comments every week. However, by using a CleanTalk plugin, spam can be easily handled by your WordPress website.

A është mbrojtja anti-spam e parrezik për vizitorë nga celularë?

Yes, it is. The plugin doesn’t block mobile visitors as well as desktop website visitors. It uses several independent anti-spam tests to decrease the number of false outcomes and to have as low false-positive rate as possible. Multiple anti-spam tests help to avoid false/positive blocks for real website visitors even if one of the tests failed.

Ç’bën shtojca me komente të padëshiruar?

Spam comments are being moved to SPAM folder by default or you can set the option to ban spam comments silently.

Si mund ta testoj mbrojtjen anti-spam?

Please use the email stop_email@example.com for comments, contacts or signups to see how the anti-spam protection works. Also, you can see the logs for the last 7 days in the Dashboard or look at the folder “Spam” for banned comments.

Si i ndalon kjo shtojcë mesazhet e padëshiruar?

Ju lutemi, kini parasysh – veprimet e përgjegjësit NUK kontrollohen.

Shtojca përdor disa teste të thjeshta për të ndalur dërgues mesazhesh të padëshiruar:

 1. JavaScript anti-spam test. 99% of spam bots don’t have full JavaScript functions support. So, the plugin has the code which can be run by normal visitor and can’t be run by the spam bot.
 2. Email, IP, domain spam activity list entries check. The plugin uses spam activity database online at cleantalk.org, consisting of more than 20 billion spam activity records of IPs, Emails, Domains and ASN. If the sender’s IP or Email is in the database, the sender gets some spam scores. To reduce false/positive rate the plugin not only uses the blacklist test to ban spammers, the sender will be banned when and only when multiple spam tests have been failed.
 3. Comment submit time. Spam bots usually submit the info immediately after the page has been loaded, this happens because spam bots don’t actually fill the web form, they just send $_POST data to the blog. The normal visitor sends the data after several seconds or minutes.

Po për mesazhe të padëshiruara të llojit pingback dhe pasgjurmime?

The plugin passes pingbacks without any checks by default. All trackbacks will be blocked if the sender had spam activity.

A mund ta përdor CleanTalk-un për heqje komentesh spam të mbajtur pezull?

Yes, you can. The plugin has the option to test all pending comments via database of spam active IP/Email, found spam comments will be moved to Trash folder.

Si i pikas shtojca mesazhet e padëshiruar në komente pezull apo llogari të regjistruara?

The plugin checks all non-spam comments in the blacklist database and shows you those senders who have spam activity on other websites.
There are some differences between blacklist database and API to protect you from spam bot registrations/comments online. Blacklists show all history of spam activity, but our API (which is used in spam tests) relies on other parameters too: last day of activity, number of spam attacks during the last days etc. These mechanisms help us to reduce the number of false outcomes. So, there is nothing strange, if some emails/IPs are not found by bulk comments/accounts test.

To check comments please go here:

WordPress console -> Comments -> Find spam comments

To check users please go here:

WordPress console -> Users -> Find spam users

A është e përputhshme shtojca me WordPress MultiUser (WPMU ose rrjet WordPress)?

Yes, the plugin is compatible with WordPress MultiUser. Each blog in multisite environment has individual anti-spam options for the protection from spam bots.

Pas instalimi vura re te statistikat që numri i sulmeve për spam është rritur

Ka disa arsye për këtë:

 • With the indexing of your web-site by the search systems, appearance of external links and better search results position, your web-site attracts more and more spambots.
 • Non-transparent protection systems like CAPTCHA or question/answer, that don’t have spam attacks stats, don’t let you see the whole picture, or the picture is incomplete.
 • Counting methods for spam attacks and spam bots are different for different systems, thus the diversity appears. We seek to provide detailed stats.

Pse kaloi në WordPress mesazhi im “spam” provë?

The plugin has several options to detect spam bots and humans. If you just post spammy text like this:

"I want to sell something", "Buy something here.." and etc

the comments will be passed, because the plugin detects sender as a human. So, use special email stop_email@example.com to test the anti-spam functionality or wait a few days to see how the plugin works.

Është falas apo me pagesë?

The plugin is free and distributed under the GPLv2 license.

CleanTalk anti-spam plugin works with a cloud base anti-spam service and this plugin is a Software as a service (SaaS).
CleanTalk it’s a free plugin that works with premium Cloud Anti-Spam service.
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service

The fact that the plugin works with a premium type service is mentioned in the plugin annotation and in its WordPress catalog description.

We are ready to help you with any issue regarding CleanTalk. There are hundreds of environment compositions and we do our best to cover as many as possible.

A mund ta përdor CleanTalk-un me shtojca fshehtine?

Anti-spam by CleanTalk doesn’t use static HTML code in its templates, so all anti-spam functions work correctly with any WordPress cache plugins.

A mbron shtojca nga robotë spam-i, nëse përdor formularë me shërbime palë të treta?

Yes, it does. Plugin protects web-forms on your websites which send data to third-party servers (like MailChimp). To enable this protection set the option ‘Protect external forms’ in the plugin settings.

A është CleanTalk i përputhshëm me Cloudflare-in?

CleanTalk is fully compatible with CloudFlare. Service doesn’t filter CloudFlares IP’s (AS13335) through blacklists database, so in this case plugin/service filters spam bots using other anti-spam tests.

A është CleanTalk i përputhshëm me një rrjet shpërndarjeje lënde (CDN)?

Po. CleanTalk funksionon me çfarëdo sistemi CDN, p.sh. CloudFlare, MaxCDN, Akamai.

A mund të përdor të shtojcat e mia funksione nga CleanTalk?

Yes, you can. Just use following snippet:

<?php
if(!function_exists('ct_test_message')){
  include_once( ABSPATH . '/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/cleantalk.php' );
}
//for registration test:
$res=ct_test_registration("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1");
//or for some other messages (contact forms, comments etc.)
$res=ct_test_message("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1", "test message");

$res now contents array with two parameters:
* $res[‘allow’] – is request allowed (1) or not (0)
* $res[‘comment’] – comment for our server’s decision.

Shoh dy ngarkime të programthit cleantalk_nocache.js. Pse e përdorni dy herë?

This script is used for AJAX JavaScript checking. Different themes use different mechanisms of loading, so we use two methods for loading our script. If you absolutely know what you are doing, you can switch one of the methods off by defining constants in your wp-config.php file:

define('CLEANTALK_AJAX_USE_BUFFER', false); //false - don't use output buffering to include AJAX script, true - use it

ose

define('CLEANTALK_AJAX_USE_FOOTER_HEADER', false); //false - don't use wp_footer() and wp_header() for including AJAX script, true - use it

A mund të shtoj përjashtime për disa nga faqet e sajtit tim?

Yes, you can. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#wordpress

A mundet të mos dërgoj të dhëna personale te shërbyes të CleanTalk-ut?

Yes, you can exclude your data. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#WordPress_field_exclusions

Si ta testoj Spam FireWall-in?

Për të testuar Spam FireWall përdorni në URL IP-në speciale 10.10.10.10. Për shembull,

https://cleantalk.org/blog/?sfw_test_ip=10.10.10.10

Kujdes! Kur kryeni një test, në shfletuesin tuaj duhet aktivizuar mënyra incognito. Që të aktivizoni mënyrën incognito, shtypni Ctrl+Shift+N për shfletuesit Chrome, Opera dhe Safari; shtypni Ctrl+Shift+P për Firefox, Internet Explorer dhe Microsoft Edge. Një udhërrëfyes i plotë se si të aktivizohet mënyra Incognito gjendet këtu: https://www.wikihow.com/Activate-Incognito-Mode

Si mund ta jap në version WPMU kyçin tim të hyrjes?

To set up global CleanTalk access key for all websites in WPMU, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Tanimë, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjesh.

A funksionon shtojca me Varnish-in?

CleanTalk works with Varnish, it protects WordPress against spam, but by default the plugin generates a few cookies for the protection from spam bots and it also disables Varnish cache on pages where CleanTalk’s cookies have been stored. To get rid of the issue with cache turn off the option ‘Set cookies’ in the plugin settings.

WordPress console -> Settings -> CleanTalk -> Advanced settings

Now the plugin will protect WordPress comments, registrations and most of popular contact forms, but will not protect some of rarely used contact forms.

A funksionon shtojca anti-spam me Faqe të Përshpejtuara për Celular (AMP)?

Yes, it does. But you have to turn off the SpamFireWall and the option ‘Use AJAX for JavaScript check’ in Advanced settigns of the plugin to be fully compatible with Accelerated Mobile Pages.

A duhet të ndryshoj gjë në rregullimet e shtojcës ose te Pulti im i CleanTalk-ut, kur e kaloj sajtin tim nga HTTP në HTTPS ose anasjelltas?

Jo. S’keni nevojë të ndryshoni gjë tek rregullimet e shtojcës, apo tek Pulti juaj i CleanTalk-ut. Shtojca do të funksionojë, pavarësisht protokollit.

Spam FireWall dhe AntiSpam – Bllokim në Rrjete

Anti-Spam – will blocks users from selected IP or network from using contacts/messages/registrations/comments forms.
Spam FireWall – will blocks users from selected IP or network from entering the website.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu
https://cleantalk.org/help/sfw-blocks-networks

Administrim Mesazhesh të Padëshiruar te Komentet

Si parazgjedhje, krejt komente e padëshiruar vendose te dosja e mesazheve të padëshiruar, tani e tutje mund ta ndryshoni mënyrën me të cilën shtojca trajton komentet e padëshiruar:

 1. Shpjere te dosja e Të padëshiruar. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Të padëshiruar”, te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komentet Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

You can prevent the proliferation of Spam folder. It can be cleaned automatically using the option “Keep spam comments for 15 days.” Enable this option in the settings of the plugin: WordPress Admin Page -> Settings -> Antispam by CleanTalk -> Advanced settings -> enable “Keep spam comments for 15 days” -> Save Changes.

 1. Shpjeri te Hedhurinat. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Hedhurina” te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komente Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

 2. Dëboni komente pa kaluar te pjesa e brendshme e WordPress-it. Krejt komentet e padëshiruar do të fshihen përgjithmonë, pa shkuar te pjesa e brendshme e WordPress-it, hiq komente nga Stop-Words. Komentet Stop-Words do të depozitohen gjithnjë në dosjen “Pezull”.

Ç’komente janë bllokuar dhe dëbuar mund të shihet te Regjistri i Anti-Spam-it, këtu: https://cleantalk.org/my/show_requests?int=week

Që të administroni veprimet me komentet spam, kaloni te Paneli i Kontrollit, përzgjidhni sajtin te i cili dëshironi të ndryshohen veprimet dhe kaloni te “Rregullime” nën emrin e sajtit.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu:
https://cleantalk.org/help/spam-comment-management

A është shtojca pajtim me direktivën GDPR të BE-së?

Yes, it is. Please read this article,
https://cleantalk.org/publicoffer#cleantalk_gdpr_compliance

Shqyrtime

13 Maj, 2024 1 përgjigje
Undue billing has been handled and solved quite rapidly by Clean Talk after sales service.It looks like Clean Talk folks are really concerned by their customers satisfaction … 5-star !
6 Maj, 2024 1 përgjigje
Si è dimostrato un metodo efficace e poco oneroso per bloccare lo stramaledetto spam. Zero impatto sul sito compie bene in silenzio il suo lavoro
5 Maj, 2024 1 përgjigje
This is the best, inexpensive anti-spam service I’ve found. I’ve had it for a year and every day it filters hundreds of spam comments, contact enquiries, searches, and nefarious visits. I highly recommend.
3 Maj, 2024 1 përgjigje
aber seitdem ich es habe, melden sich überhaupt keine neuen User neu an!
3 Maj, 2024 1 përgjigje
This product does what it promises. I was restless when I started receiving fake registrations from bots and probably hackers on my store, I did everything possible through .htaccess but the problem persisted. When I was looking for a viable way out, I came across this on Google. I don’t receive fake registrations anymore. Truetalk blocks all the spammy registrations directed to my store. I recommend this, at least to try it and see that it works
Lexojini krejt 2 921 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është përkthyer në 20 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

= 6.32 May 15 2024
* Fix. Integration. External forms integration refactored.
* Fix. Settings. Updated statement for import/export settings on wpms.
* Fix. Cron. Fixed updateTask function to save the last_call param.
* Fix. Common. Important requests parameters fixed.
* Fix. Settings. Added unique check for urls.
* Fix. Integrations. Added statement for compatibility with the7 theme.
* Fix. Integrations. Forbidden message appear was updated.
* Fix. EmailEncoder. Added statement to skip.
* Fix. EmailEncoder. Added exclusion for compatibility with StylishCostCalculator.
* Fix. Integrations. Added statement to exclusion for BuddyPress.
* Fix. Integrations. Added excluded statement for MemberPress.
* Fix. Integrations. Skip fluentcrm unsubscribe request.
* Fix. Integrations. Updated base integration flow.
* Fix. Pixel. Added statement to draw logic.
* Fix. Common. Getting ct_no_cookie_hidden_field data. Error handled on case of recursion level 5.

= 6.31 Apr 18 2024
* New. Integrations. Added ContactFormPlugin handler.
* Upd. Integrations. Skip new action for WordPress File Uploader.
* Upd. Settings. Advanced setting info added.
* Fix. Comments moderation. Do not auto-approve comments if license is expired.
* Fix. Code. ES Lint github action fixed.
* Fix. Code. General. Compatibility with php 8.2.
* Fix. Integration. WooCommerce. Event token added and JS status fixed.
* Fix. Integrations. Added statement for handling space in attribute name.
* Fix. Integrations. Added handler for KadenceBlocks.
* Fix. Integrations. Skip WP Fusion Abandoned Cart Addon service requests.
* Fix. Integrations. Prevented multi request after send.
* Fix. SFW update. Get only common lists on expired key.
* Fix. SFW update. Fixed case when DirectUpdate type always calls if has been called once.
* Ref. Code. Function ct_preprocess_comment refactored to integration class.
* Ref. Code. External forms. Deleted unnecessary conditions.

= 6.30 Apr 4 2024
* New. Integration. Jobstack theme register form protection implemented.
* Fix. Integration. Skip Pixelyoursite service action.
* Fix. Settings. Fixed switcher for email encode.
* Fix. Integration. Search form protection fixed.
* Fix. Integration. Adding to cart protection fixed.
* Fix. Integration. Elementor Pro. Event token gathering fixed.
* Fix. Integration. External forms protection fixed.
* Fix. Integration. Happy Forms integration fixed.
* Fix. Integration. Prevented error on Ninja forms.
* Fix. Integration. EasyDigitalDownload fixed.
* Fix. Integration. Salesforce external form fixed.
* Fix. Integrations. Catching js params on BuddyPress.
* Fix. Integrations. Fluent booking. Fix localize script.
* Fix. Code. Removed redundant parameter source from private_list_add handler method.
* Fix. Code. Add default key to debug call.
* Fix. Code. JS. Core.attr fixed.
* Fix. Code. Added eslint-windows npm script to run eslint on windows systems.
* Ref. ApbctSFW. Switch to direct update logic.

= 6.29.1 Mar 26 2024
Fix. Cookies. Alternative cookies set fixed.

= 6.29 Mar 14 2024
New. Integration. BookingPress integration.
New. Integration. OptimizePress integration.
Upd. Anti-Crawler. UA updating fixed.
Fix. Code. JS bundle fixed.
Fix. Bot detector JS lib. Event token field removed from GET params.
Fix. Pixel. Pixel URL getting fixed.
Fix. Email encoder. Skip Divi Builder generated content from encoding.
Fix. Integration. Goodlayers LMS plugin registration exclude from skipping.
Fix. Integration. EasyDigitalDownloads integration fixed.
Fix. Bot detector. Including bot detector wrapper script fixed.

= 6.28 Feb 28 2024
* New. Integrations. Avada Fusion form builder new implementation added.
* New. Integrations. Newsletter Tribulant eraly ajax check.
* New. Integrations. Divi Builder email opt-in subscription form.
* New. Integrations. Hubspot forms protected via div-click.
* New. Integration. Fluent Booking PRO calendar.
* Upd. Integrations. Elementor Pro. Refactored to integration class.
* Upd. Comments and user checker. Now use local datetime in the checker logs.
* Fix. Integrations. Protected request anonymous add to cart.
* Fix. Integrations. Mailpoet. Bot detector handled, message cleared.
* Fix. Integrations. Fluent forms. Bot detector handled, message cleared, visible fields array fixed, hook deprecation handled.
* Fix. Integrations. Updated ws-forms handler.
* Fix. Integrations. Submit time calculating fixed.
* Fix. WooCommerce. Added new sign of wp-ajax to skip Paystation service requests.
* Fix. WooCommerce. Skip “woo-stripe-payment” service request.
* Fix. SFW. SFW updating process fixed.
* Fix. SFW update. Do not warn user if we cannot remove index.php.
* Fix. AJAX. Skip “Paid Membership” plugin service actions.
* Fix. State. WP options. Broken serialized data handling.
* Fix. GetFieldsAny. Handle warning.
* Fix. Integration. Easy Digital Downloads. Registry during checkout handled. Service actions for discount recount skipped.
* Fix. GetFiledsAny. Try to parse URL only for single lined message.
* Fix. Div-click protection. Skipped already protected div on further call of window.load.
* Fix. Integration. WPFomrs excluded form external forms check.

= 6.27 Feb 14 2024
* New. Integrations. Added protect for outside iframe.
* New. Integrations. Classifield theme users registering protection implemented.
* Upd. General. Removed deprecated ips.
* Fix. Integrations. WpDiscuz. Duplicated request fixed. Bot detector field handling added.
* Fix. Integrations. Happy forms. NoCookie hidden field added via ajaxSetup.
* Fix. Integrations. Undefined: key \’lable\’ fixed.
* Fix. Integrations. HivePress. Service requests skipped.
* Fix. SFW. Check array key exist before use it.
* Fix. apbctPrepareBlockForAjaxForms. The method ajaxComplete() is deprecated, used on() instead.
* Fix. WooCommerce. Skip Apple Pay service request if WooCommerce check is disabled.
* Fix. WooCommerce. Added new sign of wp-ajax to skip WC order check.
* Fix. Integrations. Ninja Forms – added an exception for external forms.

= 6.26 Feb 01 2024
* New. Integration. WP GeoDirectory. Skip service actions and get necessary data directly on the hook ‘geodir_validate_ajax_save_post_data’.
* New. Integration. Kali Forms and Kali Forms pro direct integration.
* Fix. Comments. Added description.
* Fix. jQuery ajaxSetup interception. Logic refactored to fix unexpected interceptions during NoCookie data attachment.
* Fix. CleanTalk response. Fix UTF-8 decode/encode for non-mbstring instances.
* Fix. Integrations. Refactoring the definition of amp request.
* Fix. Integrations. Prevent undefined warnings occurring on WpForms.
* Fix. Integrations. Skip mailpoet service requests.
* Fix. SFW update. Direct update fixed. Queue stage status fixed.

6.25.1 Jan 23 2024

 • Fix. Integrations. Prevent undefined warning occur on WpForms.

6.25 Jan 17 2024

 • New. Integration. ‘Nextend Social Login and Register’ integration implemented.
 • New. Integration. WooCommerce Product Enquiry Premium integration implemented.
 • New. Integration. Hivepress theme listing check with no email form.
 • New. Code. Base call. Cache plugins list added to the CT request via sender_info.
 • Add. WPCLI. Possibility to create service.
 • Add. WPCLI. Possibility to set template and toggle settings.
 • Fix. Email encoder. Getting visitors IP fixed.
 • Fix. Common. Request validating fixed.
 • Fix. Integration. Search form service parameters removing fixed.
 • Fix. Exclusion. CleanTalk service requests excluded.
 • Fix. Mec forms calendar multipage form event_token reattach.
 • Fix. Integration. Enfold theme contact form. Service data excluded from email encoder. Response layout fixed.
 • Fix. Integration. Elementor get email, nickname fix.

6.24 Dec 21 2023

 • New. Integrations. WP Delicious integration implemented.
 • Fix. Search. Clear service field in MegaMenu search form.
 • Fix. Integration. Added direct mailpoet.
 • Fix. Integrations. UserRegistration extension compatible with cookie off mode.
 • Fix. Integration. User Registration Pro integration fixed.

6.23 Dec 07 2023

 • New. Integrations. Added handler for DHVC Form.
 • New. Integrations. Added handler for jetformbuilder.
 • Fix. Settings. Getting Access Key message fixed.
 • Fix. Integrations. Skip Flux Checkout service requests.
 • Fix. Integrations. Skip FunnelKit Automations cron worker.
 • Fix. Integrations. Handle Hubspot integration in Elementor Form.
 • Fix. Integrations. Forminator integration fixed.
 • Fix. Integrations. Skip handle in registration_error hook for wp-members.

6.22 Nov 23 2023

 • New. Integration. BackInStockNotifier – event token to alt cookies forced.
 • New. Plugin now use register_uninstall_hook() on uninstalling process. Some additional checks added during uninstalling.
 • Fix. WP Rocket compatibility improved.
 • Fix. CT AJAX check. FacetWP service actions ignore.
 • Fix. GravityForms huge memory usage fixed.
 • Mod. Email encoder. Pass key has been stronger.

6.21 Nov 09 2023

 • Fix. Readme. Plugin name fixed.
 • Mod. Integrations. Now can handle several required APBCT settings conditions to run the integration class.
 • Fix. Integrations. WPdiscuz logged-in users now handles correctly.
 • Mod. FW update. Use inner APBCT folder for uploads if common WP folder is not reachable.
 • Fix. Brief widget. Now shows not more than 8 bars in spam count.
 • Fix. SFW update. Additional fixes for uploads inner folder.
 • Fix. Use get_file_data instead of get_plugin_data on activate.
 • Fix. Fields signs exlusion form array conditions fixed.
 • Fix. SFW. SFW updating process fixed.
 • New. Integration. User Registration Pro.
 • Fix. Admin bar. Resetting counters fixed.
 • Fix. Settings. Changing email for getting access key fixed.
 • Mod. Integrations. Clear APBCT service fields for advanced-cf7-db plugin work.
 • New. Integration. Piotnet Addons For Elementor Pro integration implemented.
 • Fix. CT AJAX check. Convertkit service actions ignore.
 • Fix. Statistic. Collecting blocked_ips.
 • Fix. Email encoder. Mailto links decoding fixed.
 • Update. Settings. Show message if auto get key not allow.

6.20 Oct 12 2023

 • Fix. Integrations. Gravity multi-page, removed duplicates of apbct_visible_fields.
 • Fix. Integrations. Simple Membership, deleted the user instead of set inactive status.
 • New. Integration. Delivra external forms integration implemented.
 • fix: doubles of hidden fields is fixed
 • Ref. All visible fields collection logic is moved to GetFieldsAny.php.
 • Fix: Integration with AjaxSearchLite
 • Mod: Event token to DB.
 • WP forms POST fields parser chunk added.
 • Fix. Cookie. Improved getting pixel url in alt mechanism.
 • Upd. Settings templates. A tip about templates deleting added.
 • Fix. Settings. The check links setting description fixed.
 • Mod: Added title to pixel tag
 • Fix: Fixed SFW class on php 8.2
 • fix: fixed localizer

6.19.1 Oct 02 2023

 • Upd. Plugin author name updated.

6.19 Sep 28 2023

 • Fix: SFW. Added is-writable check for sfw dir.
 • Fix: Integration. Updated handler for elementor.
 • Fix: Typo. Updated description for search protect.
 • Mod: Previous referrer now stores correctly in cases of refresh and backward/forward.
 • Fix: Integrations. Added trusted and affiliate sign for Elementor forms and Ninja forms.
 • Fix: Integration. Updated rule for show trusted text.
 • Mod: Integration. LeadFormBuilder now collects usernames and works fine with event_token provided.
 • Fix: Integration. Jetpack comments event_token gathering fixed.
 • Fix: Dashboard widget. Vew all button link fixed.
 • Mod: Now apbct_prev_referrer param contains the page URL that was visited before the page with the submitted form.
 • Fix: Widget. Added sort for date.
 • Mod: Save GET params on block screens
 • Fix: Integrations. Added exclusion for bot detector.
 • Fix: JsData. Update timestamp gathering for wp-rocket.
 • Fix: JS. Added exclude list for submit prev call.
 • Fix: Integrations. Added ReviewX.
 • Fix: User scanner.
 • Mod: Improved AMP integration.

6.18 Sep 14 2023

 • Fix: Exclusions. VBOUT Woocommerce Plugin service request excluded.
 • Fix: Developing. GitHub action midified.
 • New: JS. Add frontend params for typo.
 • New: Integration. Elementor UltimateAddons Register integration.
 • New: Integration. BuddyPress feedback collected on users management page.
 • Fix: Tests. SFW private lists test fixed.
 • Fix: Common. Check js hidden field drawing fixed.
 • Fix: Alt cookies. Clearing old data fixed.
 • New: AMP Plugin integration.

6.17 Aug 31 2023

 • Fix: SFW_update. Create temp table for personal data.
 • Fix: Email encoder. Prevent encoding emails into attributes aria-label.
 • New: Modal before deactivation is ready.
 • Fix: NoCookie. PreloadLocalstorage fixed. Previous value gain fixed.
 • Fix: Fixed apbct_timestamp.
 • Mod: Cookie. Cookie type is “Auto” (3) by defaults.
 • Fix: Anti-Crawler. Exclude W3 Total Cache minified files request from AC check.
 • New: Integration. MailPoet2 integration implemented.
 • Mod: Ninja forms bot-detector token gain via AltSessions.
 • Fix: AC. JSON parse to array instead of object.
 • Fix. Do not send event token to XHR if it is already sent and equal to the newly gained from moderate.
 • New: SFW. Separate 2s blacklists.

6.16 Aug 17 2023

 • Fix: External MailerLite fixed
 • Fix: Jetpack. Send apbct_timestamp to alt_cookies on alt-cookies forced forms.
 • Fix: Integration. LatePoint. Event token now can be added to dynamically rendered form.
 • Ref: Review notice
 • Fix: White Label
 • New: Integration. Zoho 3rd party service integration implemented.

6.15 Aug 3 2023

 • New. Integration. LatePoint booking integration implemented.
 • New. Integration. Cleantalk Register Widget integration implemented.
 • New. External forms. Protection via fake submit button implemented.
 • WordPress 6.3 compatibility. NinjaForms. Fixed negative response logic.
 • WordPress 6.3 compatibility. WPForms. Disable form protect on form editing for logged-in users.
 • Fix: excluded trp_get_translations_regular action Artem
 • Fix. Pixel. Added validation for pixel url.
 • Fix: Fixed apbctPrepareBlockForAjaxForms().
 • Mod. Bot-detector field clearance. Now use the name attribute instead of ID.

6.14.2 Jul 26 2023

 • Fix. Additional frontend scripts fixes.

6.14.1 Jul 26 2023

 • Fix. Public frontend scripts fixed.

6.14 Jul 20 2023

 • New. Integration. Flux Checkout for WooCommerce service requests skipped.
 • New. Integration. Some external form protection implemented.
 • Fix. Alt cookies. Parameters input_focused and key_up storing fixed.
 • Fix. apbct_cookie() call. Do not skip requests if GET contains ‘q’.
 • Fix. Exclusions. Logic modified, legacy support improved.
 • Fix. Jetpack integration. Params gathering fixed.
 • Fix. Integration. WPForms blocking message fixed.
 • Fix. Common. Checking REST availability fixed.
 • Fix. Common. DNS – using global variable DNS_TXT refactored.
 • Fix. Common. CookiesBot integration added.
 • Fix. Common. Blocking message for custom ajax forms fixed.
 • Fix. Common. Enable event token for all requests.
 • Fix. Cookies. Do not skip native cookie set if localStorage object persist.
 • Fix. Integration. Avada fusion builder. Collect the inner form data correctly.
 • Fix. Public scripts. Interception of ajax response logic fixed.
 • Fix. SFW. Force direct updating flag implemented.

6.13 Jul 06 2023

 • Fix. PHP 8.1 compat. Email encoder.
 • Fix. PHP 8.1 compat. Check users/comments. Title is not null forced.
 • Fix. Ultimate Form Builder. Message clearance.
 • Fix. NoCookie data clearance. New function apbct_clear_query_from_service_fields() clear the value of form service fields instead of unset it if the value is get-query-like.
 • Update. SFW. Check sfw temp table exists before insert data.
 • Fix. Integration. Ultimate Form Builder Lite. Glue same key values.
 • Fix. Integration. OptimizePress checkout exclusions.
 • Update. SFW. Use isTableExists instead of direct query.
 • Fix. cleantalk-public-integrations.php. ct_s2member_registration_test(). Integration fixed.
 • Fix. Settings. Use DELETE SQL-command instead TRUNCATE option deleted.
 • Fix. Settings. Checking REST availability fixed.

6.12 Jun 22 2023

 • New. Restoring WC blocked orders implemented.
 • Fix. Exclude. Excluded request from ProfilePress login form.
 • Fix. JS. External form not copied value for checkbox or radio button, fixed.
 • Fix. Exclude login. Excluded UserPro login form request.
 • Fix. Cleantalk AJAX check. Avada form builder fields collection fixed.
 • Fix. Do not load public scripts for logged-in users if “protect logged-in” option is disabled.
 • Fix. Mouse pointer data set. Alt cookie skipping condition fixed.
 • Fix. Force ajax type with constant APBCT_SET_AJAX_ROUTE_TYPE.
 • Fix. Hidden fileds exclusions refactored. Woocommerce login form sign added to exclude hidden fields attach.
 • Fixed text while encoding
 • Fix. Email encoder. Return HTML escap for privacy policy links.
 • Fix. Fetch XHR. TWT email signup form catch impemented with jQuery.
 • Fix. Comments and users checker. Whitelable mode brands shown correct.
 • Fix. Woocommerce integration. Route “\?wc-ajax=cfw_validate_email_domain” is skipped from APBCT check.
 • Fix. WC blocked orders. Hyperlinks on the admin bar fixed.
 • Fix. Common. Get fields any – message detecting fixed.

6.11.2 Jun 14 2023

 • Fix. Mouse pointer data set. Alt cookie skipping condition fixed.

6.11.1 Jun 13 2023

 • Fix. Honeypot for searchforms. Reverted changes normalized.
 • Fix. Custom forms. AJAX search pro exclusions updated.

6.11 Jun 08 2023

 • New. Bot detector added for several forms.
 • Fix. Honeypot field for search forms now contains a value.
 • Fixed error with DOMDocument
 • Added libxml_clear_errors()
 • Fix. Js. Fixed logic for case when form is excluded.
 • Add. Integration. Added integration for SendyWidgetPro.
 • Fix. Remove searchform sign from POST data check.
 • Fix. Comment checker. Comment type “review” support added.
 • Fix. White label. Brand replacement fixed.
 • Fix. Integrations. Handle case when Gravity Form rebuild document if form validation failed.
 • Fix. JS. Add check that jquery exists.
 • Fix. Javascript. Catching XHR fixed.
 • Fix. Form Signs Exclusions. Update handle for case if apbct_skip_this_form in POST[data]
 • Fix. Pixel. Special GET snippet added to skip Nitorpack CDN and caching.
 • Moved apbct_cookie to init
 • Correct apbct_page_hits cookie
 • Fix. Admin. Checking ajax requests improved.
 • Fix. apbct-public–2–public.js -> ctMouseReadInterval is declared early.
 • Fix. SFW. Triggered IP hyperlink fixed.
 • Fix. Common. Unset event_token service field from requests.
 • Fix. Integrations. Excluded wpform email validate request.

6.10 May 24 2023

 • Fix. Integrations. Ultimate Addons for Beaver Builder: Exclude login form request.
 • Fix: Integration. Digits – extra request fixed
 • New: Integration. Indeed Ultimate Membership Pro integration implemented.
 • Fix: Integration. Indeed Ultimate Membership Pro – exclude request from general forms catching.
 • Fix. Pixel. Pixel gathering fixed.
 • Fix: Fixed MetForm Integration
 • fix: fixed block message
 • fix: fixed block message – eform
 • fix: fixed unknown block response
 • Fix. WC_Invoice4U exclusion.
 • Fix. NoCookie. Remove noise from base64 string.
 • Added exlutions for Localize
 • New. Store WC spam orders.
 • Fix. Integration. Skip OptimizeCheckouts fields checks
 • New. White label. Replace brands data to apbct->data[wl_*].
 • Fix. Cookies. Native cookies mode fixed.

6.9.2 May 5 2023

 • Fix: local_storage_pixel_url fixed

6.9.1 May 2 2023

 • Fix. Fixed javascript
 • Fix: no_cookie_data_taken fixed

6.9 Apr 27 2023

 • Ref: Exclusion roles refactored, exclusion signs group added, groups names layout changed.
 • Mod: Improved code style.
 • Ref: GDPR. Removed logic.
 • Mod: Update. Cookie auto. Set setting to cookie – off, in case if data processing in auto and cache plugin detected.
 • Fix: SFW. Made the priority list a priority.
 • New: Digits integration implemented.
 • New: Modern Events Calendar integration implemented.
 • Fix: Common. Page url parameter fixed.
 • Fix: Integration. Skip Billige-teste theme 1st step checkout request.
 • Fix: Integrations. Skip WS Forms Pro request – have the direct integration.
 • Fix: Integrations. Gravity Forms block message layout fixed.

6.8 Apr 13 2023

 • Add. New tags

<

div> in custom response message.
* Update. WPMS. Update counters for spam users.
* Update. SFW. Update message on sfw die page.
* Fix. Manage Spam Comments. Fixed approve comment logic.
* Fix. External forms.
* Fix. Block message for BricksExtras.
* Fix. Excluded resize-image().
* Fix. FluentForm integration.
* Fix. Excluded requests from Profile Builder.

6.7 Mar 30 2023

 • Added rotateModerateAndUseIP() if attempt is failed
 • Mod. Force use CleanTalk http request instead of WP HTTP API.
 • Add. Js. Gathering errors.
 • Mod. Skip third retry if rotateModerateAndUseIP() does not help.
 • Mod: Added another MemberPress Integration Signup Form
 • Add. Js. Gather errors in db.
 • FluentForms fixed
 • Fix: fixed sendAjaxCheckingDinamicFormData()
 • Fix. HTTP lib. WP 6.2+ supporting implemented.
 • Fix. Settings. Default value for data__email_decoder_buffer added.
 • Mod: Another integration with GiveWP
 • Mod. Remove redundant option “Use SSL”.
 • Mod. Remove redundant code in API.
 • Fix: Excluded request with wcf_check_email_exists – CartFlows
 • Update. Notice review. Refactoring notice.
 • Update. Internal forms. Removed jquery dependencies.
 • Add. Js. Added mail view, cron task, and improve js execute.
 • Update. Mail view. Removed Manage notifications settings link from mail footer.
 • Fix: Fixed apbct_wp_validate_auth_cookie()
 • Fix. Integration. bbPress: replies protection fixed.
 • Fix. Common. Connection reports and Update sentinel objects fixed.

6.6 Mar 16 2023

 • Excluded qsm_save_resume_auto_save_data action
 • Exclude request from QSM – Save & Resume Addon
 • Added correct block message
 • removed jquery from scripts
 • Fix. Integrations. Added exclusion for Optima Express search.
 • Fix. Integrations. Added no_cookie_data for popup dynamic form.
 • Fix. Settings. Ajax JS setting description fixed.
 • Fixed ct_get_checkjs_value()
 • Fix: excluded the form from javascript processing
 • Fix. Users scanner. Delete action added for the non-checkable users found.
 • fix: fixed apbct_is_plugin_active function name
 • Fix. Comments managing. Public side managing comments fixed
 • Fix: Fixed apbctProcessIframes()
 • fix: fixed fusion block message
 • Fix. Admin notices. Layout styles fixed.
 • Fix. Admin notices. Dismissing notices logic fixed.
 • Fix. Admin notices. “Review” notices logic fixed.
 • Fix. Admin notices. JS errors during notice dismissing fixed.
 • Update. JS. Rewrote logic without jquery in external file.
 • New. SFW update sentinel (reporting about failing updates).
 • Fix. Readme. Old changelogs moved to ‘changelog.php’.
 • Fix. Integration. BuddyPress integration – register protection fixed.
 • Fix. Integration. JetPack contact form – js checking fixed.
 • Fix. Integration. bbPress integration – topic creation protection fixed.
 • Fix. Common. JS – added delayed listeners for delayed forms.
 • Update. JS. Handle external forms in frames.

6.5 Mar 02 2023

 • New. State autoupdating. Set new settings values during plugin update.
 • New. Integrations. Integration with LeadFormBuilder.
 • New. Integrations. Added Ultimate Membership Pro.
 • Fix. Integrations. Exclude checkbox and radio inputs from message data.
 • Fix: Fixed z-index overlay
 • Fix: Added stopping script for easylogin
 • Fix. Code. Ajax request initialization fixed.
 • Fix. JS localizing. JS object defining fixed.
 • Fix. Code. WP-Rocket JS minification preventing.
 • Fix. Code. No cookie fields ID attribute removed.
 • Fix. Remote calls. Getting template RC fixed.

6.4.1 Feb 20 2023

 • Fix. Search fields. Add unreachable option.

6.4 Feb 16 2023

New integrations added ⚙, Email Encoder functionality improved 😎, CDN support improved 🐸, many integrations fixed 🐞 and some minor issues fixed 💪🏼

 • New. Added mail encoding via buffer.
 • New. Localize data with wp_head (support Ezoic, CF, LS cache etc).
 • New. Integration. WP Booking System plugin integration implemented.
 • Fix. Skip Ajax Search Pro forms from hidden field adding.
 • Fix. Cookie apbct_timestamp is set as HttpOnly.
 • Add. Integrations. Add HubSpot integration, extend logic for external forms handler.
 • Fix. Common. CAPD catching fixed.
 • Update. Integrations. Add handler for run previous onsubmit action in dinamic rendered external forms.
 • Fix. Integration. RegistrationMagic service requests excluded.
 • Fix. Common. Collecting JS on custom forms fixed.
 • Fix. Integrations. Fix onload event handler overwrited.
 • Fix. JS. Gathering visible fields fixed.
 • Fix. Integrations. Check each external forms on page, instead of return with first exclusion.
 • Fix. Integrations. Skip woocommerce add to cart trigger.
 • Fix. Integrations. Woocommerce add excluded condition for password recovery form.
 • Fix. Integrations. Skip WooCommerce addon – Wati – action for customers who came from Whatsapp.
 • Fix. EmailEncoder. Add style color setting to popup text element.
 • Fix. Integrations. User meta through is_ajax param.

6.3.1 Feb 02 2023

 • Fix. Integrations. Add rules for catching metform fetch.

6.3 Feb 02 2023

Several form builders integrated 🎯, many integrations fixed 🐞 and some minor issues fixed 💪🏼

 • Add. Integrations. Added Mailoptin.
 • Add. Integrations. Added Metform.
 • Fix. Integration. Ultimate Form Builder collecting parameters fixed.
 • New. Common. Added new filter to preprocessed data for the visible fields comparing.
 • Fix. Integration. UFB visible fields processing filter implemented.
 • Fix. Common. No cookie data gathering fixed.
 • Fix. Integration. Skip ActiveCampaign for WooCommerce service request.
 • Fix. Integration. Skip AutomateWoo service request
 • Mod. RemoteCalls. RC run_service_template_get cooldown changed from 3600 to 60 seconds.
 • Fix. Hosting license. Checking license status fixed.
 • Fix. Hosting license. Settings saving fixed.
 • Fix. Clear no_cookie_data_taken stat on State init.
 • Fix. Kali forms precheck skipped.
 • Fix. Clear no_cookie_data_taken stat on State init.
 • Fix. Common. Akismet compatibility in comments management part.
 • Fix. Translations. Now plugin can use local .mo files.
 • Fix. Dashboard chartjs. Added options for support an outdated chartjs version 2.9.
 • Fix. Integrations. Nobletitlecalc custom plugin exclusion.
 • Fix. SFW. Queue is in progress logic fixed.
 • Fix. Integration. AutomateWoo services requests excluded.
 • Fix. Integration. WooCommerce checking JS fixed.

6.2.1 Jan 24 2023

 • Fix. Integration. Convert Pro form integration fixed.
 • Fix. Integration. AJAX forms JS detection fix.
 • Fix. NoCookie. Message field clearance from service data.
 • Fix. Updater. PHP 8.0 compatibility.
 • Fix. Search forms. New sign of search forms to handle via NoCookie mode.
 • Fix. Search forms. Fix JS error while parsing NoCookie data.

6.2 Jan 19 2023

New remote call handled added, common parameters implemented, some integrations fixed and some minor issues fixed 💪🏼

 • New. RC. Remote call service_template_get implemented.
 • New. Common. New params from JS has_focused and has_keyup.
 • Fix: If cookies_type===none – unset cookies_enabled
 • Mod. Integrations. Force AltCookies usage for Ninja Forms on NoCookies mode.
 • Mod. Integrations. Force AltCookies usage for Smart Forms on NoCookies mode.
 • Mod. Integrations. Force NoCookie data setting via direct integration for UltimateFormBuilder.
 • Mod. Chart source changed to opensource ChartJS.
 • Fix. Admin widget. Do not enqueue scripts if the widget is disabled.
 • Fix. Helper. Php notice fixed.
 • Fix. New AJAX integrations skip rules moved AJAX part.
 • Fix. ErrorToggle logic.
 • Fix. SFW. SFW outdated notice fixed.
 • Fix. Email encoder. Do not send encoded email to the cloud.
 • Fix: Fixed counter of checked comments when press pause
 • Fix. SFW. New statuses 99 implemented.
 • Fix. Added notice_email_decoder_changed banner
 • Fix. Fixed notice_email_decoder_changed()
 • Fix. SFW. Blocking pages for the testing purpose fixed.
 • Fix: Fixed counter of checked comments when press pause
 • Fix. Common. page_hits, prev_referer, site_referer parameters collecting fixed.
 • Fix. Common. Parameters collecting fixed.
 • Fix. Settings. Cookies option description fixed.
 • Fix. Admin. Dashboard widget fixed.
 • Fix. Integration. Formidable integration fixed.
 • Fix. Integration. Ultimate Form Builder integration fixed.
 • Fix. Ajax. Skipping direct integrations requests fixed.

Early changelogs look in changelog.txt