Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Classy Blocks

Përshkrim

This plugin provides a user friendly way to add custom classes to blocks. Through the fields created with this plugin users can have a UI to add classes to the Advanced CSS field. Make it easier for your editor so they don’t have to remember all the class names or can’t remember if the padding on their last block was 20px or 25px.

Uniform styles like padding, colors, and fonts are a must when adding new content to a website. These styles shouldn’t be set on an individual block basis and shouldn’t require the user to remember the names of classes. Use this plugin to create labels for classes and list them for the user to pick from.

Add fields to blocks using the user-friendly UI and see them appear in the Inspector when editing blocks.

Unfortunately any block without an “Additional CSS” field is currently not supported.

Foto ekrani

  • Create your field with your class names.
  • See your classes.
  • Select your classes and see them applied.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Classy Blocks” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

0.2.1

Fixed PHP warnings.

0.2

Added block types for a field group.

0.1.2

Fixed error in PHP 5.3.

0.1.1

Fixed some permission issues for adding blocks on certain installs.

0.1

Initial release.