Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Child Themes

Përshkrim

If you’re a WordPress designer who wants to spend more time doing what you love – writing CSS and playing with pixels – and less time doing the tedious chore of creating child themes, this plugin is for you.

Just install, visit the “Child Themes” menu option under “Appearance” and create a child theme from any installed theme using a simple form. Your new child theme will be created immediately and you can activate it straight away.

How’d you like them apples?

Foto ekrani

  • Find “Child themes” in the “Appearance” menu
  • Click the “Create child theme” button on the theme you want to use as the parent
  • Fill in the simple form
  • There’s your new child theme!

Instalim

Just install in the normal way.

PBR

Why did you write this plugin?

Simple; I thought it was a good idea.

Installation Instructions

Just install in the normal way.

Shqyrtime

7 Shkurt, 2017
This works great but their is no way to copy css files.
Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Child Themes” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

Version 1.0.1: Tested with 4.8.3
Version 1.0: Initial commit