cdn-buster

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 10 Korrik, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është e përkohshme, në pritje të një shqyrtimi të plotë.

Shqyrtime

3 Shtator, 2016
Wrote this plugin because I could not find anything similar in the directory. Hope you find it useful.
Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“CDN Buster” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues