Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Brisko Hooks Display

Përshkrim

This plugin will give you a Visual Representation of all the Brisko Theme Hooks.
Only the Admin user will be able to see the hooks visualization.

Instalim

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Brisko Hooks Display” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues