Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Bloginfo

Përshkrim

A shortcode to get some useful information from your WordPress Installation.

This plugin is dedicated to Esther Miranda Lima, the daughter I didn’t have but I miss so much.

How to use

Just type

[bloginfo $show] 

to get some blog info from your wordpress instalation.

Possible values for $show: here.

Credits

Photo by Toni Cuenca from Pexels

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Bloginfo” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues