Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

BlaatSchaap SSO: VATSIM

Përshkrim

The VATSIM plugin for WordPress allows you to provide authentication against VATSIM SSO.

Instalim

Plugins are usually installed through the WordPress admin panel, which is
an automated process. If manual installation is desired, extract the archive
and upload the files and directories to
/path/to/your/webroot/wp-content/plugins/

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“BlaatSchaap SSO: VATSIM” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.4 :

Based on the BlaatSchaap SSO: OAuth 0.4 codebase. The generic OAuth library is replaced by a library specific for use with VATSIM SSO.