WordPress.org

Plugin Directory

Binary Job Listing – WordPress Clean and Modern Job Listing, Career Page

Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Binary Job Listing – WordPress Clean and Modern Job Listing, Career Page

Përshkrim

Binary Job Listing is the most powerful and incredibly feature-packed, advanced recruitment plugin that comes with gorgeous designs and has everything you need to create a popular job board that meets your expectations.

Key Features

 • Super Simple and Easy to Set Up and Use
 • Clean and User-Friendly Designs
 • Job Specifications
 • Job posting structured data for better SEO
 • Tested with more than 10 top WordPress themes and Plugins

Instalim

Minimum Requirements

 • PHP 7.0 or greater is recommended
 • MySQL 5.7 or greater OR MariaDB 10.3 or greater is recommended

You can install the Binary Job Listing from your WordPress Dashboard or manually upload it through cPanel/FTP.

OPTION 1: Install the Binary Job Listing Plugin from WordPress Dashboard

 1. Navigate to Plugins -> Add New.
 2. Search for ‘Binary Job Listing’ and click on the Install button to install the plugin.
 3. Activate the plugin in the Plugins menu.

OPTION 2: Manually Upload Plugin Files

 1. Download the plugin file from the plugin page: binary-job-listing.zip
 2. Upload the ‘binary-job-listing.zip’ file to your ‘/wp-content/plugins’ directory.
 3. Unzip the file binary-job-listing.zip (do not rename the folder).

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Binary Job Listing – WordPress Clean and Modern Job Listing, Career Page” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

v1.1.0 – 16th Jan, 2022

 • Added Job Sidebar
 • Added Page Template “Binary Job Listing”

v1.0.2 – 24th Dec, 2022

 • Added Meta option “featured” Post for job listing post type

v1.0.1 – 16th Dec, 2022

 • Post Type slug changed to “bjl_post” from “job”

v1.0.0 – 13th Sep, 2022

 • Initial Release