Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

azurecurve Page Index

Përshkrim

Shortcode which displays a simple tile based page index showing the child pages of the loaded page or of the supplied pageid or slug. This plugin is multisite compatible.

Foto ekrani

 • Sample page index.

Instalim

To install the plugin copy the azurcurve-page-index folder into your plug-in directory and activate it.

To use simply place the [page-index] shortcode on a page or in a post. Tiled page index based on child pages of the page the shortcode is used on.

If a different page index is required, or the shortcode is used in a post use one of the following parameters:
* pageid
* slug
e.g. [page-index pageid=’32’] or [page-index slug=’mythology/celtic-fairy-tales’]’]

If both parameters are supplied, then pageid will take precedence and slug will be ignored.

PBR

Is this plugin compatible with both WordPress and ClassicPress?
 • Yes, this plugin will work with both.
Can I translate this plugin?
 • Yes, the .pot file is in the plugin’s languages folder and can also be downloaded from the plugin page on http://development.azurecurve.co.uk; if you do translate this plugin please sent the .po and .mo files to wordpress.translations@azurecurve.co.uk for inclusion in the next version (full credit will be given).

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“azurecurve Page Index” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

Changes and feature additions for the Page Index plugin:

2.0.3

 • Move menu to includes folder for easier maintenance

2.0.2

 • Change css from float: left to display: inline-block

2.0.1

 • Correct issue with if exists azurecurve menu

2.0.0

 • add azurecurve menu

1.3.0

 • Added options to allow setting of default colors to override CSS; width, height, lineheight, fontweight, margin, padding and textalign

1.2.0

 • Added color (azc_pi_color) and background (azc_pi_background) custom fields to allow setting of colors using custom fields on pages to override CSS and options

1.1.0

 • Added color and background options to allow setting of default colors to override CSS
 • Added color and background parameters to shortcode to allow override of options or CSS

1.0.1

 • Fix security issues

1.0.0

 • First version