Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Index Authors page

Përshkrim

With this plugin, you will be able to display an index with all your authorss, sort alphabeticaly.
The shortcode is [authorsindex].

Options are:
*ul => the class of you ul element (default = iapAlpha)
*li => the class of you li element (default = iapAlpha)
*letter => the class of you span element(the letters) (default = iapLetter)
*hide_empty => diplay authors that don’t have any article (default = false)
*optioncount => display number of post of the author (default = true)
*show_fullname => show full name of the author (default = false)
*exclude_admin => exclude the admin (default = false)
*menu => show a menu of the index (buddypress-like) (default = true)
*listpost => display a list of the post of the author in a nice tooltip

Demonstration

You can see an example of the functionnality of this plugin at Kune.fr

Changes

  • 1.1 : Less bugs, one more option to display a list of post of the author in a nice tooltip
  • 1.0 : First release of the plugin

Instalim

  1. Upload index-tag-page.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place [indextag] according to the description

PBR

Is it work with WordPress MU?

Of course it is.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Index Authors page” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues