Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

All-In-One Cufon

Përshkrim

All-In-One Cufon allows you to replace your standard fonts with whatever font you want. Please, go to the All-In-One Cufon‘s page to get more info.

 • Easy to use
 • Automatic detection of the uploaded fonts
 • Preview of the uploaded fonts
 • Automatic detection of the fontFamily parameter
 • Option to enable only font you really want to use
 • Code tips

Contributors/Changelog

 Version Date    Changes

 1.3.0  2012/02/05 now filesize of each font is displayed, minor updates, tested for WordPress version 3.3.1
 1.2.0  2011/12/13 minor updates, tested for WordPress version 3.3
 1.1.1  2010/11/18 cufon-yui.js updated to version 1.09i (IE9 friendly)
 1.1.0  2010/08/02 "token issue" causing problem with admin permission from WP 3.0 fixed, HTTP domain loopback problem fixed, scripts are loaded right way (finally *whistles*)
 1.0.3  2010/05/03 Fix; I apologize to all users for previous update which messed the plugin up. 
 1.0.2  2010/04/03 updated links
 1.0.1  2010/06/02 added screenshot
 1.0   2010/06/02 Initial release

Thanks to all who sent bug reports and ideas for
improvements.

Foto ekrani

 • Admin panel

Instalim

It is very easy. Upload plugin to the plugins directory and activate.
For more info go to the All-In-One Cufon‘s page.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“All-In-One Cufon” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues