Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Add to Head

Përshkrim

Adds any content (CSS, Javascript, meta, etc…) to the head section of every page of your WordPress site. You control the content by editing a text file, “headContent.php”, located at the root level of this plugin’s directory. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file. Yep. That should do it.

Instalim

  1. Upload the addToHead.zip file through WordPress’ built-in plugin installer (found here: http://yoursite.com/wp-admin/plugin-install.php?tab=upload), or unzip and upload the folder to http://yoursite.com/wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Add your content to your WordPress site by editing the contents of the “headContent.php” file. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file.

PBR

How do I add content to the section of my WordPress site?

Add your content to your WordPress site by editing the contents of the “headContent.php” file. The easiest way to edit the contents of that file is to go to the Editor in the Plugins menu, select the “Add to Head” plugin, and then click to edit the “headContent.php” file.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Add to Head” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1

The first launch (2011-03-05). This plugin is so awesome that I doubt there will ever be a need for an update.