Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Add Fediverse Icons to Jetpack

Përshkrim

Enable Fediverse icons in Jetpack’s Social Menu module. (Requires Jetpack, and may not be supported by all themes.)

Supported Platforms

This plugin currently provides icons for:
– Diaspora
– Friendica
– GNU Social
– Mastodon
– Peertube
– Pixelfed

Instalim

  1. Either visit Plugins > Add New, search “add fediverse icons to jetpack” and install, or manually unpack the ZIP file into wp-content/plugins.
  2. In WP Admin, head over to Plugins and activate Add Fediverse Icons to Jetpack.
  3. From Appearance > Menus, select your (Jetpack) Social Menu and start adding Custom Links to your Fediverse profile(s). Make sure to set each link’s Navigation Label to the platform you’re linking to, e.g., GNU Social, Peertube, or Mastodon.

While Jetpack itself uses domain names, e.g., facebook.com, to decide which icon to apply, that approach wouldn’t work here: federated platforms are hosted on all sorts of domains. What does work, though, is to name menu items after the applicable Fediverse platform.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Add Fediverse Icons to Jetpack” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.3.2

Bump “Tested up to” to WordPress’s latest version.

0.3

Refactor, so that hook callbacks can also be removed.

0.2

Added check that Jetpack’s installed.

0.1

Initial release.