acepress-blocks

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 5 Qershor, 2020 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është përfundimtare. Arsye: Kërkesë Autori.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Acepress Blocks for Gutenberg” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues