Release Archive

Ky është një arkiv i çdo hedhjeje në qarkullim që kemi bërë dhe për të cilat ka një zë në regjistër.
Asnjë prej këtyre s’është i parrezik për t’u përdorur, hiq më të freskëtin në serinë 6.3, që mirëmbahet aktivisht.

Kureshtar se cilët artistë të jazz-it kemi nxjerrë në pah për secilën hedhje në qarkullim? I keni te faqja e Historikut.

Versioni më i ri

6.1.3 20 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 6.1

6.1.3 20 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.2 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.1 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1 2 Nëntor, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 6.0

6.0.5 20 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.4 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.3 10 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.2 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.1 16 Korrik, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0 26 Qershor, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.9

5.9.7 20 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.6 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.5 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.4 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.3 14 Korrik, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.2 4 Prill, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.1 22 Shkurt, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9 18 Shkurt, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.8

5.8.7 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.6 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.5 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.4 14 Korrik, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.3 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.2 2 Dhjetor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.1 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8 3 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.7

5.7.9 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.8 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.7 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.6 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.5 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.4 2 Dhjetor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.3 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.2 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.1 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7 17 Mars, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.6

5.6.11 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.10 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.9 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.8 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.7 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.6 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.5 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.4 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.3 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.2 22 Shkurt, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.1 3 Shkurt, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6 31 Janar, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.5

5.5.12 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.11 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.10 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.9 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.8 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.7 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.6 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.5 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.4 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.3 2 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5.1 2 Shtator, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.5 1 Shtator, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.4

5.4.13 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.12 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.11 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.10 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.9 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.8 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.7 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.6 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.5 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.4 31 Tetor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.2 20 Korrik, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.1 29 Maj, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4 8 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.3

5.3.15 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.14 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.13 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.12 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.11 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.10 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.9 12 Tetor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.8 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.7 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.6 31 Tetor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.4 13 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.3 29 Maj, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.2 18 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.1 14 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3 27 Nëntor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.2

5.2.18 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.17 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.16 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.15 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.14 6 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.13 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.12 9 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.11 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.10 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.9 31 Tetor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.7 20 Korrik, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.6 29 Maj, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.1

5.1.16 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.15 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.14 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.13 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.12 25 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.11 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.10 13 Maj, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.9 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.8 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.6 8 Korrik, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.5 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.4 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.3 10 Nëntor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 5.0

5.0.19 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.18 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.17 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.16 29 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.15 25 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.14 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.13 14 Shtator, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.12 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.11 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.10 8 Korrik, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.9 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.8 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.7 10 Nëntor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.6 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.4 21 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.3 9 Janar, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.2 20 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.1 19 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.9

4.9.23 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.22 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.21 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.20 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.19 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.18 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.17 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.16 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.15 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.14 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.13 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.12 10 Nëntor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.11 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.10 2 Prill, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.9 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.8 1 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.5 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.4 25 Mars, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.3 6 Shkurt, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.2 16 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 30 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 16 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.8

4.8.22 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.21 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.20 30 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.19 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.18 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.17 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.16 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.15 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.14 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.13 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.12 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.11 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.10 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.9 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.8 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.7 3 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.6 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.5 16 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.4 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.7

4.7.26 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.25 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.24 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.23 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.22 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.21 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.20 15 Prill, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.19 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.18 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.17 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.16 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.15 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.14 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.13 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.12 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.11 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.10 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.9 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.8 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.7 6 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.6 20 Shtator, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.5 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.4 24 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 21 Shkurt, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 25 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7 6 Dhjetor, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.6

4.6.26 16 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.25 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.24 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.23 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.22 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.21 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.20 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.19 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.18 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.17 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.16 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.15 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.14 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.13 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.12 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.11 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.10 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.9 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.8 6 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.7 20 Shtator, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.6 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.5 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.4 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.3 26 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.2 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.1 26 Shtator, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6 17 Gusht, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.5

4.5.29 17 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.28 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.27 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.26 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.25 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.24 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.23 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.22 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.21 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.20 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.19 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.18 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.17 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.16 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.15 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.14 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.13 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.12 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.11 7 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.10 30 Tetor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.9 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.8 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.7 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.6 26 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.5 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.4 7 Shtator, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.3 17 Gusht, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.2 9 Maj, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.1 26 Prill, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5 13 Prill, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.4

4.4.30 17 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.29 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.28 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.27 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.26 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.25 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.24 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.23 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.22 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.21 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.20 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.19 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.18 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.17 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.16 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.15 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.14 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.13 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.12 7 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.11 30 Tetor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.10 18 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.9 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.8 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.7 26 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.6 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.5 20 Tetor, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.3 6 Maj, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.2 24 Shkurt, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.1 6 Janar, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4 9 Dhjetor, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.3

4.3.31 17 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.30 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.29 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.28 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.27 8 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.26 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.25 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.24 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.23 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.22 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.21 20 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.20 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.19 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.18 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.17 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.16 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.15 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.14 1 Dhjetor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.13 7 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.12 20 Shtator, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.11 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.10 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.9 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.8 26 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.7 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.4 7 Maj, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.3 2 Shkurt, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.2 6 Janar, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.1 28 Tetor, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3 18 Gusht, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.2

4.2.35 17 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.34 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.33 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.32 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.31 1 Shkurt, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.30 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.29 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.28 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.27 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.26 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.25 15 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.24 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.23 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.22 13 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.21 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.20 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.19 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.18 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.17 7 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.16 20 Shtator, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.15 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.14 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.13 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.12 26 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.11 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.10 7 Shtator, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.9 1 Korrik, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.8 7 Maj, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.7 2 Shkurt, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.6 7 Janar, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.5 15 Shtator, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.4 6 Shtator, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.2 30 Maj, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.1 2 Maj, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2 26 Prill, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.1

4.1.38 17 Maj, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.37 22 Mars, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.36 31 Gusht, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.35 11 Mars, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.34 7 Janar, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.33 22 Nëntor, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.32 13 Nëntor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.31 11 Qershor, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.30 29 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.29 13 Dhjetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.28 15 Tetor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.27 5 Shtator, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.26 13 Mars, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.25 15 Dhjetor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.24 27 Nëntor, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.23 4 Prill, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.22 17 Janar, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.21 29 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.20 7 Nëntor, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.19 20 Shtator, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.18 17 Maj, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.17 20 Prill, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.16 6 Mars, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.15 22 Shkurt, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.14 11 Janar, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.13 8 Shtator, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.12 2 Korrik, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.11 7 Maj, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.10 2 Shkurt, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.9 7 Janar, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.8 15 Shtator, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.7 4 Gusht, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.6 23 Korrik, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.5 7 Maj, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.4 29 Prill, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.3 23 Prill, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.2 22 Prill, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.1 20 Prill, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1 11 Mars, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 4.0

4.0 15 Dhjetor, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.9

3.9 30 Prill, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.8

3.8.3 15 Prill, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8.2 15 Prill, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8.1 15 Prill, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8 10 Janar, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.7

3.7 25 Nëntor, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.6

3.6 13 Shtator, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.5

3.5.1 8 Mars, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.5 17 Dhjetor, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.4

3.4.2 17 Dhjetor, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4.1 17 Dhjetor, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4 17 Dhjetor, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Dega 3.3

3.3.2 21 Prill, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.3.1 22 Janar, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Hedhje Në Qarkullim Beta & RC

Këto kanë qenë hedhje në qarkullim për testim dhe gjenden këtu vetëm për qëllime arkivore.

5.4.1-alpha-47543 5 Prill, 2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5-alpha 10 Nëntor, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3-RC3 17 Nëntor, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.4.3-beta1 17 Dhjetor, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)