Rregulla mbi Cookie-t

<em>Cookies</em>

Rregullat tona mbi Privatësinë shpjegojnë parimet tona lidhur me mbledhjen, përpunimin dhe depozitimin e të dhënave mbi ju. Rregullat mbi Cookie-t shpjegojnë posaçërisht se si ne, partnerët tanë, dhe përdoruesit e shërbimeve tona vënë në punë cookies, si dhe mundësitë që keni për t’i kontrolluar.

Çfarë janë cookie-t?

Cookie-t janë copëza të dhënash, të depozituara si kartela tekst, që ruhen në kompjuterin tuaj ose në pajisje tjetër, kur sajtet ngarkohen në një shfletues. Ato përdoren gjerësisht për ‘të mbajtur mend’ ju dhe parapëlqimet tuaja, qoftë një vizitë të vetme (përmes një ‘cookie sesioni’) ose për vizita të përsëritura (përmes një ‘cookie të qëndrueshme’). Ato bëjnë të mundur funksionim të qëndrueshëm dhe efikas të sajtit për vizitorët, dhe kryejnë funksione thelbësore, të tillë si lejimi i përdoruesve të regjistrohen dhe të mbeten brenda llogarisë për një farë kohe. Cookie-t mund të depozitohen nga sajti që po vizitoni (të njohura si ‘cookies pale kryesore’), ose nga palë të treta, të tilla si prej atyre që shërbejnë lëndë apo furnizojnë reklama apo shërbime analizash te sajti (‘cookies palësh të treta’).

Cookies të depozituara nga WordPress.org

Cookie-t i përdorim për një numër qëllimesh të ndryshme. Disa <em>cookies</em> janë të nevojshme për arsye teknike; disa lejojnë punim të personalizuar si për vizitorë, ashtu edhe për përdorues të regjistruar; dhe disa bëjnë të mundur shfaqje reklamash nga rrjete të përzgjedhur palë e tretë. Disa nga këto <em>cookies</em> mund të depozitohen kur ngarkohet një faqe, ose kur një vizitor kryen një veprim të caktuar (klikim mbi butonin ‘Pëlqejeni’ ose ‘Ndiqeni’ në një postim, sa për shembull).

Më poshtë përshkruhen kategoritë e ndryshme të cookie-ve të depozituara nga WordPress.org, me shembuj specifikë të dhënë hollësisht në tabelat që vijojnë. Në to përfshihen emri dhe qëllimi i tyre. Disa <em>cookies</em> depozitohen vetëm për përdorues të futur në llogaritë e tyre, ndërkohë që të tjera depozitohen për çfarëdo vizitori, dhe këto tregohen dallueshëm më poshtë. Kur një <em>cookie</em> ka vend vetëm për një nënpërkatësi specifike, përfshihet nën titullin përkatës.

Kryekëput të Nevojshme: Këto janë cookie-t që janë thelbësore për përmbushje funksionesh elementare në WordPress.org. Në to përfshihen ato të domosdoshme për të lejuar përdorues të regjistruar të bëjnë mirëfilltësimin me sajtin dhe të kryejnë funksione që lidhen me llogarinë.

Aftësi: Këto <em>cookies</em> përdoren për të depozituar parapëlqime të caktuara nga përdoruesit, si emër llogarie, gjuhë dhe vendndodhje.

Funksionim: Cookie-t mbi funksionimin grumbullojnë të dhëna rreth se si ndërveprojnë përdoruesit me sajte të strehuar në WordPress.org, përfshi cilat janë faqet më të vizituara, si dhe të dhëna të tjera analitike. Këto hollësi përdoren vetëm për të përmirësuar mënyrën se si funksionon sajti.

Gjurmim: Këto depozitohen nga rrjete palësh të treta të besuara (p.sh. Google Analytics) për të ndjekur hollësi të tilla si numri i vizitorëve unikë, dhe parje faqesh, si ndihmë në përmirësimin e punës së përdoruesve.

Lëndë Palësh të Treta/E trupëzuar: WordPress.org përdor aplikacione dhe shërbime të ndryshme palësh të treta, për të thelluar funksionimin e sajtit për vizitorët. Në to përfshihen platforma mediash shoqërore, të tilla si Facebook dhe Twitter (përmes përdorimit të butonave për ndarje në to), ose lëndë të trupëzuar nga YouTube dhe Vimeo. Si pasojë, mund të ketë depozitim cookie-sh nga këto palë të treta, dhe përdorim të tyre pre këtyre shërbimeve për të ndjekur veprimtarinë tuaj internetore. Ne nuk kemi kontroll të drejtpërdrejtë mbi të dhënat që grubmullohen nga këto <em>cookies</em>.

wordpress.org

<em>Cookie</em> Kohëzgjatje Qëllim Vetëm Përdorues të Futur?
_ga 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për të dalluar përdoruesit. Jo
_ga_<property-id> 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për ta bërë të përhershme gjendjen e sesionit. Jo
devicePixelRatio Parazgjedhje shfletuesi (1 vit) E përdorur për ta bërë sajtin reagues ndaj madhësisë së ekranit të vizitorit. Jo
wordpress_test_cookie Sesion Provon nëse pranon apo jo <em>cookies</em> shfletuesi. Jo
tk_ai 24 orë Jetpack - Depoziton identifikuesin unik për botuesin për të bërë të mundur që Jetpack-u të grumbullojë të dhëna. Jo
tk_lr 1 vit Jetpack - Depoziton identifikuesin unik për botuesin për të bërë të mundur që Jetpack-u të grumbullojë të dhëna. Jo
tk_or 5 vjet Jetpack - Depoziton identifikuesin unik për botuesin për të bërë të mundur që Jetpack-u të grumbullojë të dhëna. Jo
wp-settings-{user_id} 1 vit E përdorur për të ruajtur rregullimet wp-admin të përdoruesit. Po
wporg_logged_in
wporg_sec
14 ditë, nëse përzgjidhni “Mbamë Mend” teksa bëni hyrjen. Përndryshe, sa për Sesion. E përdorur për të kontrolluar nëse vizitori i tanishëm është përdorues WordPress.org që ka bërë hyrjen. Po
wporg_locale 1 vit E përdorur për ruajtje të qëndrueshme të formësimit vendor të përdoruesit. Po

make.wordpress.org

<em>Cookie</em> Kohëzgjatje Qëllim Vetëm Përdorues të Futur?
_ga 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për të dalluar përdoruesit. Jo
_ga_<property-id> 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për ta bërë të përhershme gjendjen e sesionit. Jo
welcome-{blog_id} Përgjithmonë E përdorur për të regjistruar nëse keni zgjedhur të fshihet mesazhi “Mirë se vini” në krye të blogut përkatës. Jo
showComments 10 vjet E përdorur për të përcaktuar nëse parapëlqeni të shfaqen apo fshihen komente kur lexoni sajtin. Jo

*.trac.wordpress.org

<em>Cookie</em> Kohëzgjatje Qëllim Vetëm Përdorues të Futur?
_ga 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për të dalluar përdoruesit. Jo
_ga_<property-id> 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për ta bërë të përhershme gjendjen e sesionit. Jo
trac_form_token Sesion E përdorur si token sigurie për mbrojtje kundër sajesash kërkese ndërsajtëshe. Jo
trac_session 90 ditë E përdorur për të mbajtur të dhëna sesioni anonim. Jo

codex.wordpress.org

<em>Cookie</em> Kohëzgjatje Qëllim Vetëm Përdorues të Futur?
_ga 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për të dalluar përdoruesit. Jo
_ga_<property-id> 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për ta bërë të përhershme gjendjen e sesionit. Jo
codexToken 6 muaj E përdorur për të kontrolluar nëse vizitori i tanishëm është përdorues WordPress.org që ka bërë hyrjen në llogarinë e vet. E vënë vetëm nëse përzgjidhni “Mbamë të futur”, kur bëni hyrjen. Po
codexUserId
codexUserName
6 muaj E përdorur për të kontrolluar nëse vizitori i tanishëm është përdorues WordPress.org që ka bërë hyrjen. Po
codex_session Sesion E përdorur për të kontrolluar nëse vizitori i tanishëm është përdorues WordPress.org që ka bërë hyrjen. Po

*.wordcamp.org

<em>Cookie</em> Kohëzgjatje Qëllim Vetëm Përdorues të Futur?
_ga 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për të dalluar përdoruesit. Jo
_ga_<property-id> 2 vjet Statistika nga Google - E përdorur për ta bërë të përhershme gjendjen e sesionit. Jo
camptix_client_stats 1 vit E përdorur për të ndjekur vizitorë unikë te faqe biletash në një sajt WordCamp Jo
wp-saving-post 1 ditë E përdorur për të ndjekur nëse ka postim të ruajtur për një postim që po përpunohet në atë çast. Nëse ka, atëherë lejoje përdoruesin të rikthejë të dhëna Po
comment_author_{hash} 347 ditë E përdorur për të ndjekur emër autori komenti, nëse i është vënë shenjë kutizës “Ruaj në këtë shfletues emrin tim, email-n, dhe sajtin, për herës tjetër që komentoj” Jo
comment_author_email_{hash} 347 ditë E përdorur për të ndjekur email autori komenti, nëse i është vënë shenjë kutizës “Ruaj në këtë shfletues emrin tim, email-n, dhe sajtin, për herës tjetër që komentoj” Jo
comment_author_url_{hash} 347 ditë E përdorur për të ndjekur URL autori komenti, nëse i është vënë shenjë kutizës “Ruaj në këtë shfletues emrin tim, email-n, dhe sajtin, për herës tjetër që komentoj” Jo
wp-postpass_{hash} 10 ditë E përdorur për të mirëmbajtur një sesion, nëse një postim është i mbrojtur me fjalëkalim Jo
wp-settings-{user} 1 vit E përdorur për të ruajtur rregullimet wp-admin të përdoruesit Po
wp-settings-time-{user} 1 vit Koha kur u caktua wp-settings-{user} Po
tix_view_token 2 ditë E përdorur për administrim, me bazë sesionesh, lënde private CampTix Jo
tk_ai Parazgjedhje shfletuesi E përdorur për gjurmim Jo
jetpackState Sesion E përdorur për të mirëmbajtur Jetpack State Po
jpp_math_pass Sesion Verifikon që një përdorues iu përgjigj saktë një problemi matematikor teksa bëhet hyrja. Jo
stnojs 2 ditë Mba mend, në se përdoruesi nuk dëshiron ekzekutim JavaScript-i Jo
wordpress_logged_in_{hash} Sesion Mba mend sesion Përdoruesi Po
wordpress_test_cookie Sesion Provoni nëse mund të vendosen cookies Jo

Kontroll i Cookie-ve

Vizitorët mund të duan të kufizojnë përdorimin e cookie-eve, ose të parandalojnë plotësisht dërgimin e tyre. Shumica e shfletuesve ofrojnë rrugë për të kontrolluar sjelljen e cookie-eve, bie fjala, sasia e kohës sa ruhen ato — qoftë përmes funksionesh të brendshme të shfletuesit, qoftë duke përdorur shtojca palësh të treta.

Për të ditur më tepër se si të administrohen dhe fshihen cookie-t, vizitoni aboutcookies.org. Për më tepër hollësi mbi cookie, dhe se si t’i administroni ato, vizitoni youronlinechoices.eu (me bazë në BE), ose aboutads.info (me bazë në ShBA).

Disa programe që japin përfundime specifike gjenden këtu:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Është e rëndësishme të vihet në dukje që kufizimi apo çaktivizimi i përdorimit të cookie-eve mund të kufizojë punimin e sajteve, ose t’u pengojë tërësisht atyre funksionimin si duhet.

WordPress.org

Creative Commons License