WordPress.org

Shqipëri

Ready to get started?Download WordPress

Mirë se vini

Localized version screenshot

WordPress-i është fjala e fundit në platformat personale semantike të botimit, me kujdes të veçantë për anën estetike, standardet web dhe përdorimin. WordPress-i është falas dhe në të njëjtën kohë nuk ka të paguar.

Më thjesht, WordPress-i është ai që përdorni kur me programin e blogut dëshironi të bëni punë dhe jo të bëni luftë me të.

Shkarkim

Versioni 4.1 është versioni më i ri i WordPress-it në Shqip.

Shembuj

Instalim

WordPress-i është i famshëm për instalimin dhe bërjen gati për botim në 5 minuta! Ja se si:

 1. Shkarkoni dhe çgjeshni WordPress-in,
 2. Krijoni te shërbyesi juaj Web një bazë të dhënash për WordPress-in, të tillë që MySQL të ketë të drejta shkrimi mbi të,
 3. Riemërtojeni kartelën wp-config-sample.php si wp-config.php
 4. Hapeni kartelën wp-config.php me një përpunues tekstesh të thjeshtë dhe plotësoni hollësitë rreth bazës së të dhënave (dhe gjuhës së përdorur nga blogu, po qe e nevojshme).
 5. Vendosini kartelat e WordPress-it brenda një vendi që doni te shërbyesi juaj Web :
  • Nëse doni ta vendosni WordPress-in te rrënja e përkatësisë suaj (për shembull http://www.shembull.com/), vendoseni ose shkarkojeni tërë lëndën e dosjes së çngjeshur WordPress (pa vetë dosjen ama, vetëm ç’përmban brenda) te dosja rrënjë e shërbyesit tuaj Web.
  • Nëse doni ta vendosni instalimin tuaj të WordPress-it në një nëndosje të sajtit tuaj Web (për shembull http//www.shembull.com/llogje/), riemërtoni dosjen wordpress me emrin që keni zgjedhur për nëndosjen dhe vendoseni ose ngarkojeni te shërbyesi juaj Web. Për shembull, po qe se doni që instalimi i WordPress-it të jetë i pranishëm te nëndosja e quajtur “blog”, duhet ta riemërtoni dosjen e quajtur “wordpress” si “blog” dhe ta ngarkoni te dosja rrënjë e shërbyesit tuaj Web.
 6. (Sipas dëshirës) Po qe se keni shkarkuar versionin Anglisht të WordPress-it, duhet të kopjoni kartelën e përkthimit sq.mo (atë që i përgjigjet versionit të WordPress-it që keni instaluar) te nëndosja wp-includes/languages. Mund edhe t’ju duhet ta krijoni këtë dosje nëse nuk ekziston.
 7. Niseni programthin e instalimit të WordPress-it duke hapur lidhjen wp-admin/install.php në shfletuesin tuaj të parapëlqyer Web.
  • Po qe se e keni instaluar WordPress-in te dosja rrënjë, duhet të shkoni këtu: http://www.shembull.com/wp-admin/install.php
  • Po qe se e keni instaluar WordPress-in te një nëndosje e quajtur blog, të themi, duhet të shkoni këtu: http://www.shembull/blog/wp-admin/install.php

Kaq! WordPress-i duhet të jetë tashmë i instaluar.

Instalimi dorazi i WordPress-it në Shqip

Ja hapat që duhet të ndiqni për instalimin dorazi të versionit Shqip të WordPress-it.

define ('WPLANG', '');
define ('WPLANG', 'sq');

Blog